Hur imun är en bil?

SM5VXO

Member
Deltog i fyrhelgen och körde mobil SSB. Toppade ca400W med ett Hercules II slutsteg placerat i bilen. Utrustningen drevs av två batterier med tillsammans 160Ah ej kopplade till bilens elsystem. Ca fem meter framför och tre meter upp hänger högra delen på min B&W bredbandsdipol.
Min VW Sharan V6 går klockrent på ditfärden men när jag startar för att åka därifrån några timmar senare går den inte på alla cylindrar.
Samma dag läser jag ut att cylinder 3 misständer och dagen efter att både 3 och 5 misständer. Fick byta tändspole #3 och #5. Blev dyra QSO!:mad:

Jag hade inga problem med min bärbara dator som styrde radion, D700 på APRS och 145MhZ eller med en trådlös 3G router, men larmet löste ut i en byggnad som var nästan under antennen.

Någon som har liknande erfarenheer av mobilkörning?:confused:

De SM5VXO, Leif
 

SM5XUN

░░░░░░░
Låter märkligt att en tändspole skulle paja pga RF..
Vad som brukar kunna hända i moderna bilar är att bilens tändinställningar ändras och motorn kan börja gå illa, men det rättar till sig efter ett tag (det är ofta lååång reglertid på tändinställningar)
 

SM4FPD

Well-Known Member
EMC och E-Mark för bilar gäller bara för eleketronik anslutet till bilen elsystem.
Moderna bilar ingår i E-Mark och det är inte tillåtet att göra installationer med radio som inte har E-Mark. Men i ditt fall står ju bara bilen där bredvid radiostionen. Och Du skall då inte ha något ansvar för vad du gör med bilen. Skulle du varit ansluten till bilen har du hela ansvaret för att du använder E-Mark godkänd eleketronik.
Exvis en IC-706 med 100 watt 50 watt och 20 Watt HF, VHF och UHF tjänar som referns för E-mark och typgodkännandet. Att ansluta en icke E-mark godkänd handapparat till cig uttagaet är således inte tillåtet och ansvaret ligger på bilägaren. Harnapprater är aldrig E-mark typade.....

Tillsynsmyndighet för E-mark och fordonsdirektivet är vägverket, och jag föreslår att du sänder dina frågor om det som hänt dit.

Jag har några frågor med svar till just VV i ärendet. Dock gäller dessa installation i fordon men vi ser ändå vissa samband och framför allt KRAV KRAV ochj KRAV från fordonsindustrin.
Så här lyder de:

Fråga: vem bär ansvaret om det uppstår en skada på grund av en icke godkänd utrustning installerats i fordon? Kunden (fordonets ägare)? Installatören? Eller Tillverkaren?
VV: Det är i första hand fordonsägaren som bär ansvaret för sitt fordon. Tillverkaren har dock inte rätt att släppa ut produkter på marknaden som inte är e-märkta. Föreskrifterna reglerar även att elektrisk och elektronisk utrustning för att få tas i bruk ska vara e-märkt vilket bör innebära att även den som installerar har ett visst ansvar.

Fråga: Vem kontrollerar att bestämmelserna efterföljs? Ska vi som installatörer, företag eller kunden själv kolla att utrustningen är e-märkt? Bilprovningen eller någon annan?
VV: Tillverkaren får bara släppa ut e-märkta produkter på marknaden. Den som är tillsyningsmyndighet för detta är Vägverket. Bilprovningen har även rätt att kontrollera att fordonet uppfyller kraven i samband med besiktningen.

Fråga: Vad gäller för äldre utrustning som levererats innan direktivet gällde, får den monteras i en ny bil?
VV: Nej.

Fråga: Kan jag nyinstallera icke e-märkt utrustning i fordon äldre än 1996 års modell?
Nej, någon nyinstallation får inte göras i annat fall än reparation. Däremot kan man montera en begagnad utrustning. Ny utrusning ska vara typgodkänd (e-märkt) för att få släppas ut på marknaden eller tas i bruk i ett fordon.

Fråga: Ska även tillbehör e-märkas. Till exempel antenner, högtalare, mikrofoner, kablage etc.?
VV: Elektrisk och elektronisk utrustning som har någon form av aktiv funktion som kan utstråla emission ska vara typgodkänd enligt ovanstående direktiv (e-märkt)Så din fråga till VV är då vad som gäller för radiostationer som inte är anslutna till bilens elstystem.
Och vem som är ansvarig om något händer med bilen då. Exvis kunde ju värre saker hänt med bilen, bromsarna kunde stängts av, Krockudden löst ut etc.
En annan bil kunde ju har kört förbi när du sänder och exploderat av din HF..... Förmodligen gäller ingenting i ditt fall, och man kanske kunde göra biltillverkaren ansvarig, ne då uppstår frågan om vem som ahr störst juridisk "kraft", du eller biltilverkaren??? Så det blir nog att själv bekosta bilreparationen.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Glömde din fråga SM5VXO : "hur immun är en bil"?
Detta regleras i ett EU direktiv framtaget av bilindustrin. Alla eleketronik som får installeras i en bil måste ha E-Mark. Eller vara begagnad och installeras i en bil äldre än 1996.
IC-706 MKIIG står som referens och den ger ju HF 100 Watt, VHF 50 Watt UHF 30 Watt. Vilket är vad en bil skall tåla. "Om installationen är rätt utförd".....(måste tolkas)
Så svaret är att en bil är så immun mot HF att en IC-706a får installeras. Denna är oxo E-mark typad, och detta gäller då endast EU versionen av radion och des systrar och bröder.
En USA version av 706 i bilen, och vips ligger hela ansvaret på bilägaren.

För fält från en rasdiostation som inte är ansluten till bilen finns nog inga direktiv.
 

SM0BRF

Well-Known Member
Verkar otroligt att tändspolarna skulle pajat av HF. Däremot är dom av usel kvalitet. Jag har en GOLF -01 och måste byta spolar titt och tätt. Konstruktionen verkar omöjlig att få till. De första åren gick det på "goodwill", men nu kostar det pengar. Dessutom en superlambdasond som inte håller mm mm.
Enda radio jag använder i bilen är en mobiltelefon.

73, Roland SM0BRF
 

sm5phu

Well-Known Member
Jag tror också att det är en slump, att din tändspole pajade just när du körde radio.

Det tycks vara någon tillverkare som översvämmat världen med dåliga tändspolar.

Jag har fått byta på min Mazda Miata. På just min årsmodell är det ett välkänt problem.
Och faktiskt, tändspolen på min utombordare pajade i samband med en portabeltest för ett par år sedan...

Förklara den som kan, varför en simpel tändspole ska kosta 7000 (!) kronor...

73,
Jonas SM5PHU
 

SM5VXO

Member
I instruktionsboken varnas det för funktionsstörningar så fort man inte har en extern antenn. Tom för mobiltelefon, och med en utvändig antenn är maxeffekt 10W, så nog friskriver sej VW werke sej från allt som kan inträffa. Att få ersättning är ju heller inte att tänka på eftersom bilen är en 2003a, och tändspolarna kostar "bara" 900 styck inklusive felsökning och byte.

Jag "hoppades" först att jag hade nollat styrboxen och att det bara rörde sej om att den skulle kalibrera sej men så var inte fallet. Jag har spolarna och ska se om de går att undersöka. De ser ju inte längre ut som den gamla blå Bosch spolen som var den som gällde i ungdomen när man trimmade bilar. Idag sitter de direkt anslutna till stiften är väldigt liten och har fyra anslutningar. Antar också att det är ett kondensatorsystem som driver den.
Byggde själv ett kondensatorsystem på 70-talet och lyckades inte knäcka den blå Bosch spolen trots att man kunde få gnistor att flyga ur hålet för tändkabeln, runt isoleringen, och ner i gods.

Min undran är om det finns flera som kört mobilt med lite högre effekt och om det finns erfarenheter om vad som verkar fungera och vad som kan gå fel pga bristande imunitet.

73 de Leif SM5VXO
 

SM4FPD

Well-Known Member
Intressant att det har gått att få fram dessa siffror.
Här framgår oxo det någon tvekade på, nämligen det faktum att tillverkaren av en produkt verkligen bygger olika versioner för respktive marknad och deras krav.
Här läser vi om SAE standarder.
Vilka då bör vara liknande de krav vi har i EU. Men det kan skilja mycket i sådana här saker.
 
Top