Hur långt är ett snöre?

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Triggades av någon att igen läsa om ändmatade antenner, long wire. Minns när vi drog hundratals meter "sprängtråd" över lägdorna i olika riktningar för våra DX-lyssningsnätter under juratiden. Vi jobbade ju i störningsfria miljöer och ju mer lina, desto fler "fiskar" fångade vi.

Men sändning då? Ju större - desto bättre brukar ju ofta gälla. Men hur lång kan en longwire vara? Eller omformulerat, när tillför inte ytterligare längd mer, eller kanske rentav blir kontraproduktiv?
 
Killgissning att de finns en gräns då förlusterna börjar plocka på beroende på beroende av tråd. Överlåter de till de mer bevandrade rävarna här.


Däremot så börjar ju strålningsdiagrammet ändra sig beroende på längd från en "dipol-liknande" till mer klöverformad och tillslut med gain i trådens riktning beroende beroende på hur många våglängder det är.
 
Förövrigt :

Ett Snöre är ett gammalt längdmått som har flera olika härkomster, men som även användes i Sverige.​

Det svenska snöret var drygt fem meter långt.

Det engelska snöret (‘Somerset Rope’) var 6,096 meter (20 Feet) och det grekisk-romerska snöret motsvarade mellan fem och tjugo kilometer.

 
Frågan har utretts av den store antennteoretikern Schelkunoff på 1940-talet.
Även den nästan lika store Erik Hallén har berört frågan.

När en ändmatad tråd blir mycket lång i förhållande till våglängden kommer den huvudlob som formas av strålningen från varje strömelement från matningspunkten och framåt att peka allt mer i trådens längdriktning, och bli allt smalare.

I det begränsade fallet, en oändligt lång och förlustfri tråd, kommer vi att få en strålningslob som avviker endast obetydligt från längdriktningen, men eftersom strömmen utefter tråden hela tiden avtar, kommer inte loben att bli oändligt smal.

Någonstans runt 30-40 våglängder har ökningen av antennvinsten planat av helt.
 
Last edited:
K-A, det där väcker ju bara mer frågor... Och jag har städat bort Eznec. Om man räknar på en mer anskaffningsbar tråd än de förlustfria:

I vilken längd; Vid vilket antal våglängder, blir tråden effektivast, dvs radierar mest i någon riktning?

Om loben smalnar av, har den först avgett det mesta av rf-energin rakt uppåt och neråt innan det blir någon rest kvar i i trådriktningen?

Hur inverkar antennhöjden över jord? En ändmatad antenn lär ju börja så pass nära marken att radion är åtkomlig :) Dvs. det är ju inte ovanligt att en ändmatad antenn lutar då den är dragen från nära marknivå till någon eller några trädtoppar.

Frågar åt en vän..
 
Man gör inte lonq-wire antenner mycket längre än c:a 10-12 våglängder, eftersom
antennvinsten börjar plana av på allvar där.

Dessutom blir det allt större inslag av sidolober ungefär där.

Med de tråddiametrar och material som förekommer i praktiken kan man vanligen försumma de resistiva förlusterna i tråden, men markförlusterna kan inte försummas.
Strålningsdiagrammet i vertikalled kommer att påverkas av markreflexerna, precis som för vilken annan antenn som helst.

Strålningsdiagrammet från en lång tråd är sammansatt av summan av bidragen från varje litet segment, från matningspunkten och framåt. Det som händer är att ett diagram med allt fler flikar uppstår, och där huvudloben får en allt mindre vinkel mot trådens längsaxel när kvoten mellan våglängd och trådlängd minskar.
 
Last edited:
Jo, begripligt. Tack.
Som sagt triggades jag av en annan tråd och blev fundersam.

Nu är en 80m antenn hyfsat lång vid 10-12 våglängder. Påminnande av våra lyssningsantenner för mellanvåg.
F.ö. är en av de knäppaste antenner för lyssning jag använt är ett fyra meter högt Gunnebostängsel av tre kortsidor och en långsida runt en fotbollsplan. Min kamrat hade en nästan lika vass antenn bestående av en sån där metallfjäder som promenerade i trappor och som han hängt upp som en vertikal. Man får prova liksom, inget är som man tror...
 
Back
Top