Hur låter folk egentligen på SSB?

SM4FPD

Well-Known Member
Jag ahr ett litet LCD oscilloskop anslutet till min kortvågsstation, till detektorutgången, därmed får jag full bandbredd, dvs det är endast MF-filtret som bestämmer bandbredden. Nolltonar jag en bärvåg ser jag ner till nära noll Hz, exvis 100 Hz 10 Hz tydligt. Oscilloskoper visar även nivå och frekvens med siffervisning.
Så jag kan nolltona till 1 Hz både synligt som kurvform och vad räknaren säger med siffervisning.
Lyssnar man då på en SSB station, så visar osch en kuva med hela spektrat av ljud från östen. Men ofta nära rästens grundton, exvis 200, 300 350 550 Hz.
Jag använde även JiFi högtalare så jag hör ner till kanske 150 Hz.
detta i kombintion med PROIII:ans spektrum.
Många SSB stationer har ett jämt fördelat spektra över c:a 300 - 3000 Hz, och låter fins mn hör skillnad på S och F ljud.
Andra sänder bara halva spektrat, dvs från 200 Hz till omkring 1200 kanske 1500 Hz. Och visar 200 Hz o genomsnitt. Dvs S och F ljud finns inte överhvudtaget. Hur tänker man här?

Jag hörde en SSB-amatör som testade sin sädnares SSB inställningar.
Tre olika inställningar, brett eller finljud, DX ljud etc.
Det bredaste visade 150 - 200 Hz på osc, och lär förståss bra då de var god signalstyrka.
När han slog om till DX-läget steg den upplevda ljudstyrkan i högtalaren rejält, kanske 6 - 10 dB.

Vad jag vill säga är att många ödslar sin uteffekt på så låga toner i talet att det inte på något vis ger ökad läsbarhet. de låga ohörbara tonerna stjäl bara effekt. Vid mycket störningar skulle det ha varit en skillnad på läsbarhet 2 till 5 skulle jag uppskatta, dvs om man inte använde sin utefekt till 150 - 250 Hz.

Hörde en utländs radioamatör som lär väldigt basist, 120 Hz visade oscilloskoppet, det sjön och bullrade av basen som var beydligt strkare änb en verklig människa.
Men han sände även diknt så s och F ljud hördes tydligt. Ser man då på spektrat ser amn att han förmodligen hade en notch i talet s mittområde. Något som kanske går att göra med en flerstegad tonkontoll.

Klart att detta phenomen kommer sig av de moderna riggarna som skapr SSB inte genom ett SSB filter.

det emst iögonfallade är de som helt ovatande sänder bara halva spektrat och inga S och F ljud går fram. Ändå säger en del mostationr att han låter bra.
Förvånande.

På tiden för Månlndningarna, hade NASA ett speciellt ljud på sin talkommunikation.
I någon tidning på 60 70 talet kopierade jag ett Notchfilter att sätta på högtalasladden, gjorde att banden 300 - 1200 Hz samt omkring 1800 - 3000 Hz kom fram. Har i alla år tämnkt bygga detta.

Någon? som provat?

SM4FPD
 

SM0KBW

Well-Known Member
Jag har kört mycket på TS-940 och även TS-2000. Dessa riggar låter dig enkelt variera bandbredden vid mottagning och det är många som, precis som du säger, som lägger allt för mycket energi
i de lägre området under 500 Hz. Antar att dessa stationer har någon sorts AM-rundradio ideal som de vill uppnå.

Ett annat problem när de lägger så mycket av energin i sina sändningar där är att även många störningar ligger i den lägre delen av spektrum så att man gärna höjer filter gränsen några hundra Hz för att slippa dem med resultatet att de går fram ännu sämre.

Vi nordbor har ju oftast basröster även om det finns undantag. Har själv alldeles för mycket bas i min röst, om jag kollar med ett spex så har jag väldigt lite energi över 1000 Hz i mitt tal.
Därför måste jag höja diskanten så mycket jag bara kan och brukar dessutom använda en speciell mic-preamp som fasar ut en hel del av basen för att få lite mer energi i den övre delen av spektrat.
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Såvitt jag förstått så är ett SSB-passband mellan -6 dB punkterna av 400 - 2500 Hz optimalt när det är lite besvärligt, läs: vid svaga och fadande signaler.
Idag hittar man många med vansinnigt överdrivna basökningar i passbandet, i storleksordningen +15-20 dB jmf med medelvärdet för övriga delen av passbandet.
Detta bidrar knappast till en skönare upplevelse i högtalaränden.
Men, uppenbarligen så uppskattar de som sänder ut dessa spektra sin utsändning, kanske mer än den som skall mottaga meddelandet...?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jag vill nog mena att många sänder eet stympat spektrum utan att veta om det.
Fel vald mikrofon, felaktiga inställningar i riggar med krångliga menyer, felaktiga rapoporter från de som lyssnar.
Det finns oxo de som sänder ett altför smalt spektra för att vara bra läsbara.

Jag nämnde en "upplevd skillnad i ljudstyrka".
Där jag tyckte att ljudstyrkan sjönk med 6 - 10 dB när en station gjrode sig bredare i basen.
AGC i mottagaren mäter ju signlstyrkan i hela passbandet och reglerar försärkningen med ledning av detta.
Och tar ingen hänsyn till var i LF-spektrat det ligger mest signalstyrka.
Vad gör detta då? Är det inte bara att vrida upp volymen lite?
Ja om det är störningsfritt. Men vid störningar och brus kommer det man hör att bli skillanden mellan brus och nyttosignal som blir sämre, dvs S/N.
Nu finns radiomottgare där AGC skapas med ledning av detekterad LF. Och den signalen i mottagaren har filter som skär av de ljud någon sänder under 300 Hz.
Det finns andra nackdelar med LF styrd AGC. Ofta enklare DC mottagare.

Vid FM finns ju en standard som säger vilket LF band man skall sända, och en viss diskanthöjning som kalls premphasis.
Rätt använt ett bra system. Som ger lägre bus och bättre utnyttjnde av spektrat.
Systemet med denna standard kostar några komponenter i mikförstärkare och mottagare, så det finns inte i billiga FM stationer, mera.....

För SSB borde samma system finnas. Men liksom vid AM överför man en rak LF-kurva med avskärning under c:a 300 Hz.
Men dagens moderna stationer för SSB verkar inte ha några begränsningar här, som följd av de extremt branta DSP skapade filtren.

Klart att det kan var roligt att överföra ett större frekvensområde, men de flesta har en mottagre med inbyggd högtalare som skär av det mesta av detta, och även skapar disotrsion av låga frekvenser, så då låter det pyton....

Förr var det ett oändligt provande av mikrofoner.... Idag ställer man inte in sin modulation, eller ställer in den mot en mostations dåliga högtalare, eller för dennes hörselskador....

Visst är det amtörradio och då får man, eller skall man ju labba, men att inte labba ger knappst någon fördel, om bara halva spektrat sänds.

Klart man kan dra upp volymen och gissa om han säger S eler F.

SM4FPD
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!
Roy, jag tycker nog att fler kör med utsänt passband som är "oftare brett än smalt".
Men, utan att verkligen ha räknat och hållit ordning på hur det egentligen förhåller sig.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja du menar splatter OID.
Men man kan nog höra de som sänder halva spektrat dvs 200 - 1500 Hz som har mer splatter än de som sänder 300 - 2700 Hz och låter bra.
Jag tänker i den här tråden mest på hur man låte och utnyttjar det spaktrat som en SSB sändare skall ha.

SM4FPD
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Roy, jag förstår nu att det jag skrev kan uppfattas på lite olika sätt, jag tänkte inte på splatter, även om det passar in bra.
Tänkte på att jag uppfattar det som att under de senaste säg 5 drygt åren så har mängden amatörer som kör lite större bandbredd än vad som var vanligt tidigare.
Men, jag håller med dig, det finns en hel del amatörer som använder endast en del av tillgängligt passband.
 

SM4HFI

Well-Known Member
Ett enkelt sätt att se sitt spektrum är att titta på en web-sdr. Det går att zooma in så man ser bara några kHz på skärmen. Lyckas man åstadkomma tillräckligt stark signal syns även splatter.
För över tio år sen ordnade jag en aktivitet på SK4AO där vi lyssnade på sändare vi hade med hemifrån genom dämpsats för att få rimlig nivå till mottagaren. Det var en intressant övning att höra hur det låter både på sändningsfrekvensen och bredvid, och optimera inställningarna på sändaren. Har man tillgång till en egen SDR har man möjlighet att väldigt bra se svagheter i sändningen, något som var längre bort när vi höll på. En lämplig aktivitet på klubbarna i vinter!
Det behövs en konstlast, en tapp för signalen som finns beskriven i en annan tråd, variabel dämpsats och en bra mottagare, helst en SDR. Spela in och lyssna!
/Jan
 

SM4FPD

Well-Known Member
Låter som ett klokt initiativ Jan!
Något som vore viktig även för FM trafik. Men det har jag ondgjort mig för i annan tråd.
Vad gäller rent splatter, så är min uppfattning att för lite längre sen, TR3, TR4, de första "riskokarna", FT-277 FT-101. Dvs rörsändare där ALC skapades genom gallerströmmen, dvs lite för sent i utstyrningsniåverna, och där TV-slutrör användes.
Det finns dock små 5 W stationer med ALC kompression, och som då splattrar mer än en 100 Wattare.
De gamla rörstationernas splatter kom ofta från parasitocsillationer snarare än olinjaritet.
Nå nu handlar tråden om hur man låter, mikrofonval, inställningar av mikrofonförstärkarens tonkontroller, och inte minst hur man talar.
Förr fick man automtiskt ett talband genom att köpa en mikrofon med akustisk resonator framför membranet, med plåtmembran, eller felbelastad mikrofon, Amerikanska mikar.
Med radion följde en dålig Japans dynamisk mik utan någon form av ljudkvalitet. Idag följer sådana mikrofoner med de allra billigaste HF-riggarna.
Idag är de flesta mikrofoner elektret och har rak frekvenkurva. Man få då se till att ställa in riggen ljud alldelses själv i mystiska menyer.

Som tur är låer i alla fall ine HF-riggar ens i närheten av hur illa mobiltelefoner låter........

SM4FPD
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Just nu hör jag några som testar "ljudproblem" på 80 m, huvudparten av energin ligger inom området upp till 500 Hz, nivån vid ungefär 200 Hz ligger mer än 25 dB över nivån vid 1000 Hz.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Hörde någon som på spektrat ser ut att sända 100 -1000 Hz samt 1800 - 3500 Hz, dvs med en bred Notch i talbandet.
Med brett SSB filter hör man hur de låter, jag har HiFi högtalae till min IC-756PROIII.
Krafigt bullrande ljud samtidigt som han sänder skaplig diskant. Inte ens i verkligheten kan någon låta så, med starkt försärkt röst(o)ljud i så låga områden.
Min räknare stannar oftast på omkring 100 - 150 Hz. Där är det få som hör något i sina riggar. Så varför ödsla effekt på att sända ut detta?
Andra låter som sagt som de sände utan något över 1200 Hz, med BPT kan jag smla ner mottagaren till c:a 1200 Hz utan att upplevt ljud i högtalaren påverkas.
Lite onödigt att sända utan någon som helst diskant. Varken S eller F ljud hörs överhuvudtaget.

Ja hur låter folk egentligen?

SM4FPD
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Det som en del har svårt med är att ställa in så man ligger på samma frekvens. Endera är riggen felande eller att man glömt RIT/Clarifier i läge on så man lyssnar med ett offset till den frekvens man sänder på. Det blir som "split", fast väldigt nära både rx/tx. Det funkar ju ok när man är två på frekvensen, men ju fler som i ringar så kan det bli jobbigt för öronen. - Eller bara att en del nöjer sig med att det låter illa..

/Sven.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja att köra radiokontakter tranisvt är iten lätt.
Jag minns förr, då när det var bättre, 60 - 80 talen.
När man lyssnade fick man alltid använda RIT, var det två sttioner så gällde RIT av och på. Var det felr i en ring fick man lyssn med handen på RIT eller VFO ratten.
Minns en artikel i QST där sörre rattar skulle råda bot på det mesta.
Med ett bensinlock från en bil 80 - 90 mm tejpad på VFO ratten skulle man kunna ställa in mer noga.
Idag ligger radiostationerna väldigt noga, och för det mesta finns inget som går at trimma för att den skall sädan och ta emot på samma frekvens.
Ändå blir det som det blir. Trots allt är det extremt sällsynt att använda RIT.
Men många kanske hör lite illa, åldern bland radioamatörerna är ju hög, så kompenserar man genom att ligga lite snett.
Sen kanske många sänder ett lite olämpligt spektra, för mycket bas och ingen diskant är vanligt idag, och de kan i viss mån kompenseras med att lyssna med för hög pitch. Det var bättre förr när mikrofonerna hette Holmco, Heil, etc.
Sen är det väl en del äldre radiostationer igång, och man försöker ställa in på jämn siffra vilken då kan ligga fel även om det är en siffervisande radio.
För att inte visa sin brist kör man med jämn siffra ändå....i tron att den gamla frekvensräknaren i riggen liggr rätt.
Samma sak gäller vid telergafi med Morse, där kör nästan alla semiduplex.
Ett tips är att rycka ner nyckeln utan BK, och sväva motstationen mot egen sidetone.
Och sen svara på anropet.
Det gäller då nyare riggar som IC-706all och vidare, riggar som alltid har en sidetone som är exakt som den ton man lyssnar på, (skall lyssna på) även vid smalt filter.

SM4FPD
 
Top