1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hur mäta jordpunkten?

Discussion in 'Antenner och master' started by SA6BNV, Jul 20, 2010.

 1. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag försöker hitta en bra jordpunkt på tomten.
  Hur mäter man för att kolla om man fått en bra nollpotential?
  Jag bor på en kulle så jag har tyvärr ganska mycket berg i grunden.
  En idé jag har är att försöka gräva ner kopparrör i grunden under huset där jag vet att det är fuktigt (jag har nämligen täckt marken med plast och satt in en avfuktare).
  // Åke
   
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Åke skrev; "Hur mäter man för att kolla om man fått en bra nollpotential?"

  ---

  Det finns flera olika metoder. Men först måste vi veta vad din "nollpotential" skall användas till.


  Tips: Börja att studera vad Bertil ENG skriver i ämnet jordning.

  http://www.esr.se/artiklar/myter/Myt_nr_15_ver 2.1.pdf

  Därefter kan du omformulera frågan och få ett mer precist svar.

  Bengt
   
 3. AdamStockholm

  AdamStockholm Well-Known Member

  Isolations transformator

  Läste SM6ENGs artikel och undrar var man lämpligen skaffar en isolations tranformator
  230/2x115V? Ansluter max 1000W till mitt nuvarande jordade eluttag.
   
 4. SA7AUY

  SA7AUY Well-Known Member

  Conrad har en som klarar 500VA.
   
 5. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Kolla på skroten, jag har hittat flera isolationstransformatorer för en spottstyver. Ofta är de specade 230 / 230 VAC, men de är ofta lindade på C-kärna och det är då enkelt att hugga en lindning på mitten och få 2 x 115 VAC som sekundärlindning.
   
 6. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Tack för tipset och länken till ett bra dokument. Nu kan jag omformulera frågan ;)

  Primärt är jag ute efter åskskydd och eventuellt avledning av statisk elektricitet. Jag har ingen mast som i exemplet i Bertil ENG:s dokument. Jag har tänkt sätta upp en dipol med balanserad öppen stege.

  Min tanke är att koppla antennen till jord när jag inte använder den för att avleda eventuell inducerad elektricitet om åskan slår nära. Eller är det bättre att låta den "hänga löst"? Men det känns lite lurigt att ha kablar från antennen inomhus "hängande löst" när åskan går...

  Jag tänkte bygga en s k S-match (länk) så antennen är galvaniskt skild från radion, men jag tänkte ändå lägga ett par 1 MOhm motstånd från stegen till jord för att avleda statisk elektricitet.

  Kommentera gärna om jag tänkt fel ovan.

  Om jag nu tänkt rätt - hur får jag till en bra jordpunkt? Jag skall försöka hitta ett ställe på tomten där jag kan gräva ner lite kopparrör och koppla mig till. Men hur vet jag om jag fått till en bra jord? Skall jag t ex mäta spänningen mellan en av faserna och "min" jord eller hur mäter jag? Eller kanske mäta resistansen mellan min jord och PE-skenan? Men där lär ju vara en resistans och hur vet jag då om min jord har lägre (eller samma) potential än PE? Eller spelar det ingen roll?

  // Åke
   
  Last edited: Jul 21, 2010
 7. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det är svårt för en "amatör" att få till ett jordtag som har mycket lägre resistans än "elverksjorden".

  Spontant tycker jag inte att idén att lägga ett åskjordtag under huset känns speciellt bra.
  Skulle en "direktträff" nå antennen så kan resultatet bli en explosion när markens fuktighet
  förångas av åskurladdningens energi. Man har dessutom låtit ledningar som kan föra hela felströmmen gå genom huset. Av dessa orsaker är det nog bättre att lägga jordtaget utanför själva byggnaden.

  Det som går att utföra med rimliga ansträngningar är att slå ner eller gräva ner några jordspett och förbinda dem med en så grov ledare som möjligt. Vill man verifiera att jorden har en tillräckligt låg impedans kan man göra så att en glödlampa på 200 W eller så kopplas mellan en fas på elnätet och denna jord. Om lampan lyser med full styrka så är jordimpedansen på nätfrekvenser tillräckligt låg.

  Ett uppskattat värde på impedansen kan man få om man istället kopplar en variabel växelspänningskälla i serie med en amperemeter mellan "elverksjorden" och åskjorden.
  Genom att dra på något tiotal volt och avläsa strömmen kan man uppskatta impedansen till Z = U/I.
  "Elverksjordens" impedans kan man vanligen försumma i dessa sammanhang.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 8. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

 9. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Jag har hjälpt till att fixa jordtag vid flera tillfällen, och jag har mätt med både jordtagsmätare med referenselektroder och lite enklare mätbryggor. Men att kontrollera med "lampmetoden" ger i alla de fall jag arbetat med ett helt fullgott resultat. Tänk bara på säkerheten när du kopplar ut fasspänningen. Tänk även på att om jorden är "dålig" så kan det vara en hel del spänning på jordslingan eller motsvarande elektrod.
   
 10. SM7HPD

  SM7HPD Well-Known Member

  Hej alla!
  Jag har även sett ett förbättrat åskskydd med grov nedgrävd kabel runt huset, som kopplas ihop tillsammans med övrigt åskskydd. Helst i en enda punkt.
  Har dessvärre blivit av med länken. Någon som kommer ihåg?

  Pang!

  /Hans
   
 11. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Är det inte denna någon av sidorna under den rubriken på Uppsala sajten?

  mvh
  Bengt / KBW
   
 12. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  På Uppsala-sajten står det följande:
  "för att vara mycket säker att blixten inte skadar din station så bör du: helst dra ur alla kablar till radiostationen och jorda antennledningarna när Du är bortrest eller när åskan närmar sig"

  Med "alla kablar", menar man då även de olika apparaternas jordanslutningar?
  Låt säga att jag jordar antennens matarledning i kopparplåten (jordad) vid stationen. Är det då OK att alla apparater är jordade i den plåten eller skall de kopplas bort? Det blir ju rätt jobbigt...
  // Åke
   
 13. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag har nu grävt ner 3 st jordspett, 75 cm långa till 150 cm djup.
  Jag kopplade in en 500 W bygglampa och mätte strömmen genom elnätets jord och fick 2.05 A. När jag istället kopplade in "min" jord så såg det ut som lampan lyste lika starkt men det flöt 1.85 A.
  Men det måste väl anses godkänt?
  // Åke
   
 14. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Detta innebär en extra jordresistans jämfört med "elverksjorden" på c:a 12 ohm, vilket är fullt godkänt
  för ett jordtag av denna typ.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 15. Christer5

  Christer5 Well-Known Member

  Får jag hoppa in och fråga om jordning för mottagare på HF har någon verkan alltså endast lyssning.

  Har jordning någon betydelse ? Jag bor i lägenhet !

  Tack !

  Någon som vill svara Tack
   
  Last edited: Aug 2, 2010
 16. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag skall rapportera om det gör någon skillnad hos mig när jag är klar med antennuppsättning mm. Mitt primära motiv för jordningen är att kortsluta antennen mot jord när jag inte använder den. Men kanske det gör något mot störningar också?
  // Åke
   
 17. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Jordning av ett mottagarsystem kan i några fall hjälpa mot störningar.
  Det är dock inte säkert att det hjälper under alla förhållanden.

  Hela verkan beror på ifall störströmmarna passerar antennsystemet på ett sådant sätt
  att de kopplar till antennen via kapacitiv koppling. Gör de det så kan man ofta leda av dem till en jordning med låg impedans. Är kopplingsvägen induktiv är det inte lika säkert att det blir någon förbättring.

  Frågeställningen är dessutom frekvensberoende.Vid låga frekvenser brukar "jordning" vara mer effektivt än på högre.

  Ferritdrosslar på koaxialkablarnas utsida kan ofta göra en stor skillnad tillsammans med en bra HF-jord.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 18. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Enligt min erfarenhet kan en dålig jordning med hög resistans introducera störningar i mottagningen.

  Antar att en dålig jord kan fungera som en antenn för störningar eller att det redan går strömmar genom "jorden" som plockas upp av radion.


  Ett exempel:
  Bor på 3:e våningen i ett stjärnhus. När jag testade att ansluta till armeringen i huset fick jag aldrig mindre än S9 i störningar.

  Vi har vattenburen värme i huset som är byggt 56, vilket gör att det är metall i alla rör. När jag gick över till att bara jorda i elementet sjönk störningarna till lägre än S2.

  Har inte mätt resistansen på de olika jordpunkter jag testat.
  Störnivåerna gäller främst 80m.

  mvh
  Bengt / KBW
   
  Last edited: Aug 3, 2010
 19. Christer5

  Christer5 Well-Known Member

  Tack så mycket för svaren !
   
 20. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Jordning är ett av de svåraste problem man kan ge sig på.
  Ofta tror man att jord är en perfekt "soptunna" för allt elektrisk man inte vill ha, exvis stora strömmar från åsknedslag. Strörningar, och "överbliven" HF från sändaren...
  Bara man får tillräckligt bra jordkontakt.

  Jag har sett radiostationer där jordfolier på kretskorten har varit avbrända. Ägaren har ofta ett hemgjort jordtag, nedslaget i marken utanför stugan, och anslutet med en kraftig kopparlina till radiostationens jordskruv. Desutom var radion ansluten till ett nätaggregat som var kopplat till elnätet. elänätet kom via jordkabel och får anses vara väljordat. Dvs en rätt typisk anlägg.
  Åskan slår ner 100 meter från stugan och en spänningskillnad uppstår mellan de två jordanslutningarna. Ja trots bra jordtag så finns en resistans, eller impedans mellan jordtagen, det uppstår en spänning med påföljande ström mellan jord från nätsidan och jord från det hemgjorda jordspettet. Flera centimeter breda folier bränns av i radion, dvs från jord till jord. I andra fall finns även tillbehör anslutna till radion, exvis dator, vilken är jordad via elnätet, en stor ström går mellan datorns jord till radions jord och det hemgjorda jordspettet, drosslar och avkopplingar vid kontakerna för tillbehör på radion bränns av som skrot. datorn är bara att slänga, de smala sladdarna mellan dator och radio pulveriseras.

  Jag skulle kunna drista mig att säga att utan det hemgjorda jordspettet så skulle radiostationen ha klarat sig.

  Det mer övarskande är att en radiostation där man lagar alla avbrända jordfolier, jordpunkter vid kontakter etc kan fungera sedan.

  På Sidan som länkats till Uppsala universitet om åska ser man hur en "ringledning", dvs en nedgrävd ring av kopparlina runt huset förordas. Den kortsluter ju spänningskillnaderna i jord, och kan då kanske var nog så viktig jämfört merd det jordspett som många vill ha.

  Lägg oxo märke till hur de skyddar ett tält eller en husvagn med en ringledning lagd på marken.

  Skall man skydda sig mot åska helt gäller att ta bort alla anlutningar från radio och dator anläggningen.
  I tur och ordning.

  1. Nätanslutningen alla trådar, fas, nolla och gulgrön.
  2. Jordspettet
  3. Antennen
  4. Övrigt

  Jag menar att jord är tvärt emot vad många tror, en mycket aktiv ledare vid åska. Stora strömmar flyter i jord koaxialt från nedslaget, likt ringarna på vattnet.

  För direktnedslag krävs åskledaranläggningar som vi bara ser på större fastigheter som kyrkor etc. Och där det kan vara frågan om 10 - 20 st 15 meters jordspett. > 50 kg koppar.....

  Här är länken Åskskydd


  de
  Roy
  SM4FPD
   
  Last edited: Aug 3, 2010

Share This Page