Hur många watt TX tål en modern bil?

Axel

Member
Äger en Ford Ranger Pickup och funderar på hur många watt sändningseffekt en modern bil tål.
Damen hos generalagenten upplyser mig om att den tål "30 volt per meter". Hur skall jag tolkar denna fenomenala upplysningen?
73 de Axel, SM4XIO
 
Hej,
jo det är lte kryptiskt, då vi vanligtvis inte är så vana vid denna nivåvisning.
Låt oss ta ett exempel: 100 watt i en 50 ohms antenn ger detta:
P=u2 / R => U = roten ur (P * R) ger : roten ur 5000.
Detta blir 70,7 Volt.
Enligt SI-systemet har vi grundenheten Meter, vilket i detta fall medför att vid 1 meters avstånd från antenn-matningspunkten blir fältstyrkan 70,7 Volt / meter.
På ett avstånd på 2 meter blir denna 70,7 / 2 = ca 35 V.
På ett avstånd på 0,5 m blir detta 70,7 * 2 = ca 140 V.

Som man ser är det mycket en fråga om VAR man har antennen.

Hoppas det klarnat lite.
73 /Björn SM6EHY
 
Hej,

De 30 V/m som bilen uppges tåla refererar med stor sannolikhet
till tillåten E-fältstyrka i antenners fjärrfält, alltså med någorlunda plana vågor.

Denna fältstyrka motsvarar bara 2,4 W/m2, vilket t.ex. ligger rejält under det biologiska gränsvärdet.
Tycker därför att detta angivna värde verkar lite underligt, dessutom utan att några frekvenser finns angivna.

Runt en avstämd mobilantenn för HF kan man få mycket höga fältstyrkor, hundratals V/m nära antennen, redan vid effekter på några tiotal W. Detta beror på energilagringen i närfälten runt en förkortad antenn.

Det finns därför inget enkelt sätt att översätta ett fältstyrkegräns till en effektgräns, i varje fall inte på kortvåg.

På VHF/UHF blir det mer hanterbart, eftersom antennerna vanligen inte är förkortade där.

Om man tillåter 30 V/m på 1 m avstånd runt om en 1/4-vågs antenn på 144 MHz på ett biltak motsvarar det mycket grovt räknat en effekt till antennen av 15 W.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Fick svar av min "anonyme" expert:

För att klara mig ur den här knipan kan du svara till frågeställaren att Ford har svarat att den klarar de lagkrav som gäller I Europa definierat i

Fordonsdirektivet "95/54".

Man kan alltid diskutera vad 30V/m är för något. I det här fallet är det en simulering i en EMC kammare, med antennen på ett visst avstånd mätt i en viss punkt över mark innnan man kör ditt bilen.

Vad det innebär för en radioamatör kan man alltid fråga sig?

Vi vet att om bilen klarar 100 V/m på detta sätt så har vi inte sett någon inverkan på bilen från amatörrdio typ modern transciever 100W uteffekt med antennen bak på bilen.

Men att generellt svara på frågan är svårt då både installationen och antennplaceringen samt arbetsfrekvens påverkar i vilken omfattning bilens elektronik kommer att utsättas för externa fält.

DVS att svara på frågan vilken sändareffekt en bil tål tror jag ingen vill svara på.

73 X

/ QSP Tommy SM6NZB
 
Back
Top