1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hur mår SSA?

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7CBS, Apr 22, 2014.

 1. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Alldeles nyss la jag ut denna tråd på ssa.se:

  Hur mår SSA?

  SSA mår urdåligt!
  Enligt min uppfattning råder det krigstillstånd i SSA.

  Radiokompisar säger:
  – Jag blir så ledsen då jag ser allt bråk.
  – Denna hobby som jag har hållit så högt gräver sig nu ner sig i skiten. Varför?
  – Bråket skadar anseendet för föreningen och hobbyn
  – Sån kul hobby ni verkar ha? Ändå bråkar ni! Vuxna män? Varför?
  - osv.

  Vi lämnar skuldfrågan så länge och leker med tanken att en oberoende konsult med beteendevetarbakgrund och stor erfarenhet från ideella föreningar gör en genomlysning av SSA. Vi låter konsulten leva i SSA några veckor eller längre om så önskas. Göra intervjuer, träffa folk och ta del av all information.

  Vi leker vidare med tanken att var och en av oss medlemmar gör en lista på de 5 viktigaste punkterna som vi tror konsulten kommer att sätta som sina 5 viktigaste punkter.
  Sedan kan Du jämföra. Träffade Du rätt? Du kan behålla utfallet alldeles för Dig själv eller prata med andra. Men släng det inte, det kan komma till nytta i ett senare ”fredsarbete”. Läs vidare får Du se.

  Jag tror att konsulten skulle rapportera ungefär så här (Jag vill klargöra att jag är fullt medveten om att jag troligen inte är särskilt objektiv) men jag står för uppfattningarna:

  1. Det är en hård samtalston på era fora. Metaforen krigstillstånd är lämplig.
  2. Krigstillståndet är skadligt för föreningen. Det sänker anseendet och den sänker trivselkänslan hos
  medlemmar och andra. Det leder till medlemsflykt
  3. Det är Ledningens ansvar att åtgärda krigstillståndet och hejda medlemsflykten men den har ännu inte
  visat några idéer och förslag hur man tänker gå till väga. Anmärkningsvärt!
  4. Ledningens agerande mot PTS i början av 2013 var ett fatalt misstag och det uppstod närmast en
  folkstorm av kritik mot ledningen från medlemmarna dvs. uppdragsgivarna. Kritiken pågår fortfarande
  och kan närmast liknas vid ett pågående drev. Ledningen har inte här heller visat på några idéer på hur
  man ska hantera krisen. Hur man avser att återställa förtroendet både hos PTS och Ledningens
  beställare, dvs. medlemmarna.
  5. Ledningen lägger ned massor av tid och arbete på att kritisera och motarbeta medlemmarna. Det är en
  obegriplig taktik att ”föra krig” mot sina uppdragsgivare, dvs. medlemmarna.
  Ledningen står i ständig försvarsposition. Det är ju ohållbart. Det mest elementära är att Ledningen
  arbetar för att dialog skapas mellan grupperna. Att få igång en dialog är ett absolut måste. Det är den
  enda vägen till bättre hälsa för SSA.
  5. Ledningen lägger mycket tid och energi på att kontrollera medlemmarna.
  Kontrollera att ingen säger saker som kan leda till att någon känner sig kränkt.
  Dessa kontroller är ytterst allvarliga och strider mot tryckfrihets- och
  Yttrandefrihetsgrundlagens anda. Agerandet sänder signaler till allmänhet och medlemmar som kan
  uppfattas som att Ledningen vill lägga ”munkavle” på sina uppdragsgivare. Det spelar ingen roll att
  Ledningen skapat ett sorts eget uppföranderegelverk för att ”uppfostra” medlemmarna. Alla medlemmar
  och allmänhet har en stark förankring i Yttrandefrihetsgrundlagens innebörd. I det perspektivet blir det
  enbart skadligt för SSA att försöka begränsa medlemmars dvs. beställarnas uttalanden och åsikter. Ja,
  det blir enbart löjeväckande. Detta alldeles oavsett om Ledningen anser sig vara tvungen att begränsa
  yttrandefriheten utifrån uppföranderegelverket.
  Ledningen argumenterar för kontrollbehovet med att den vill och måste skydda utsatt personal. Ja, det är
  viktigt att skydda sin personal men den kan inte ske på bekostnad av föreningsdemokratin eller
  grundlagens anda! Ledningen bör ta kontakt med de större fackliga organisationerna. De har väl
  utvecklade metoder för hur man stödjer utsatt personal.
  Nuvarande agerande strider mot grundlagens anda, skapar badwill, minskar föreningsdemokratin, skapar
  medlemsflykt och sänkt förtroende för SSA. Det skapar ett SSA som mår alltså sämre!
  6. Ledningen använder alltså sina nuvarande begränsande metoder med den föreställningen att man på
  det sättet bäst stödjer medarbetare som känner sig kränkta och utsatta. Intrycket blir ju att Ledning tror
  att censur och att slå tillbaka mot uppdragsgivarna är det bästa sättet att stödja utsatta medarbetare.
  Det känns som någon glömde tänka till?
  7. En annan märklig notering är att Ledningen till synes består av en enda person. Övriga i ledningen
  varken hörs eller syns. Det sänder oroande signaler till medlemmarna. Hur mår övriga i
  ledningsgruppen? Antagligen inte så bra eftersom allt är så tyst och osynligt.
  8. Denne enda person är ordförande i föreningen och den enda officiella talespersonen i föreningen. Det
  sänder också oroande signaler.
  9. Under alla förhållanden är det viktigt att denne person är tillgänglig för massmedia, allmänhet och
  medlemmar. Den får också räkna med att utsättas för omfattande granskning både officiellt och privat
  eftersom den personen är den enda talespersonen och har en ställning som kan jämföras med en
  partiledare, minister, riksdagsman eller annan officiell representant.
  10. Det är viktigt komma ihåg allt frivilligt arbete som läggs på SSA. Ledningen och ytterligare några personer
  arbetar ideellt för SSA. Det handlar om flera tusen mantimmar som vi alla andra får dra nytta av. Det
  finns alla anledning att uttrycka tacksamhet och respekt för det arbetet oavsett om man tillhör
  "kritikerkåren” eller ej. Utan det arbetet hade antagligen SSA inte existerat.
  11. Slutligen! Ska konflikten kunna biläggas så är det nödvändigt med ”fredsaktiviteter”. Ett ”träningsläger”
  på kanske en vecka på ”annan” ort vore troligen lämpligt. Medlemmarna i ”fredsgrupperna” kan vara
  Ledningen och ungefär lika många från den kritiska gruppen. Konsulten fungerar som samtalsledare.
  Programmet kan t ex bygga på ”trygghets- och tillitsövningar” som steg ett. Därefter samtalsövningar
  vars mål är att öka förståelsen för varandra. Går de 2 första stegen bra brukar man ha nått till
  ömsesidiga och respektfulla samtal som leder till ömsesidig respekt och förståelse. SSA:s väl och ve
  kommer att hamna i allas förgrund i båda lägren och SSA tillfrisknar med ros på kind!  Ok. Detta är vad jag tror, efter genomläsning av rapporten, att SSA skulle få som rapport från den tänkte konsulten.
  Jag inser att jag inte kan betraktas som neutral och därför vore det intressant om ”den andra” sidan dvs. SSA:s ledning kunde göra en motsvarande lista utifrån sin horisont och uppfattning.
  En lista från vardera sidan är ett utmärkt underlag för samtal. Det kan bli ett viktigt material i ett ”träningsläger” och fredsaktivitet enligt ovan. Även medlemmarnas ”gissningar” på utfallet av konsultens arbete är intressant som arbetsmaterial i ”fredsarbetet”

  Synpunkter? Kritik? Kommentarer?
  Finns det över huvud taget anledning att fundera på hälsotillståndet i SSA?
  Är jag helt fel ute?

  Tore SM7CBS
   
  Last edited: Apr 23, 2014
  7 people like this.
 2. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Väl tänkvärda ord igen Tore -CBS.
  Tyvärr ser jag att inget kommer att hända så länge som sittande ordförande så infantilt vägrar att inse fakta och endast komma med mothugg, precis som du så väl beskriver det. Det kan inte vara så att de övriga fyra i styrelsen mår bra av detta heller, varför är tystnaden så total från deras sida? Ok att några av dem inte vill skriva och debattera här men det hela har kommit en punkt nu när de måste ta bort lövet från munnen och säga sin mening.
  Annars kommer vi aldrig att komma framåt under detta år och det kommer endast att bli en transportsträcka fram tills nästa styrelseval och årsmöte. Tid som har kunnat användas till mycket annat.

  Här har nu återigen valberedningen en mycket viktig uppgift att ta tag. Ordförande har tidigare sagt att han ämnar att lämna över till en yngre vaknare förmåga och vi får hoppas att han står vid sitt ord som ordförande. Det är redan nu hög tid för valberedningen att leta efter en ny kandidat till ordförandeposten samt nya kandidater för två posterna som styrelseledamöter. Det är inte gjort i en handvändning och kommer att ta tid att hitta någon som är beredd att axla det ansvaret och arvet som nuvarande ordförande lämnar efter sig.

  Vi ser att den helhjärtade satsningen på ungdomarna har nästintill totalt negligerat de övriga ålderkategorierna och verksamheterna trots att 60- och 70-talisterna nu kommer tillbaka från en tid med familjelivet som prioritet. Denna kategori har troligen redan intresset för hobbyn sedan yngre år och nu har de tid och ekonomi för att komma tillbaka. Denna kategori är mångt fler än ungdomarna och kan dessutom ge mera tillbaka till föreningen genom sina yrkes och livserfarenheter som de har tillskansat sig under sin frånvarotid från hobbyn. Men, de har också ett eget tänkande och påverkas inte lika lätt som ungdomar av starka och vältaliga röster som propagerar för sin sak och låter sig inte tystas av en simpel förklaring i stil med "Därför..." på en fråga om varför saker och ting är som de är.

  Utan ordförandes erkännande och deltagande i dessa diskussioner och samtal kommer det som vanligt att rinna ut i sanden. En effektiv metod som gör att ordförande, mycket väl beräknat, får som han vill men ett oerhört destruktivt beteende för föreningen.

  //Niclas
  SA0BGA
   

Share This Page