Hur räddar vi amatörradion?

SM7SEK

Administrator
Staff member
Va trött jag blir på vissa mäniskor som ständigt och jämt bryter trådarnas ämnen, provocerar och hoppar på medamatörer/klubbar. Denna tråd är ett lysande exempel på att vissa personer inte har på ett diskussionsforum att göra då man inte klarar av att hantera det. Jag har tillsvidare stängt av ett antal personer som sista tiden förstört trådarna i detta forum. Jag hoppas att det åter blir lugnt och att diskussionerna kan föras i sansad och vänlig ton.

sm7sek
 
Last edited:

SM4IVE

Well-Known Member
Är det så här vi räddar hobbyn?

Det är ju konstigt att man ANTAR att man är med i någon klubb bara för att man har åsikter som inte stämmer överens med vissa.
Samme person basunerar ut att undertecknad blivit utkastad ur en klubb i Örebro.
Eftersom jag själv inte känner till detta så har jag frågat vederbörande men inte fått något svar.
Med risk för att hamna på en speciell bildsida med bilder på grisar med underfundiga texter, så tänkte jag att fler skulle få möjligheten att vara med på SM5WPT`s Bild of fame sida.http://www.flickr.com:80/photos/29519275@N00/

På SM6WXL`s forumhttp://sm6wxasm6wxl.egetforum.se:80/index.php kommenteras allt som skrivs på detta forum, samt att man ANTAR att underteckad skriver på andra forum om dessa personer.
Ett litet tips SM6WXL du skall inte anta utan ta reda på fakta innan du skriver en massa skit. Denna tråd handlar om hur vi räddar hobbyn!!!! Ditt och andras sätt att agera främjar absolut inte detta.
Har du några kommentarer? skriv dom då här så att vi kan bemöta din skit.

SM4IVE Lars
 

SM7MCD

Well-Known Member
Jaha ... kan vi lämna eventuella husdjur och fortsätta med fältteorin :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Karl-Arne / SM0AOM skrev: "Ska man sprida relevanta kunskaper i EMC redan tidigt behöver ellära- och antennkapitlen i läromedlen skrivas om så att elläran vilar på fältteorins grund, vilken då också behöver beskrivas med den moderna fysikens världsbild."

Om vi accepterar att huvuddelen av amatörerna fortsättningsvis inte behöver bygga de enskilda systemkomponenterna i en radiostation utan istället behöver en god grund för att förstå de olika gränssnitten mellan dessa systemkomponenter, och då det behövs har en förståelse för det kausala i händelseförloppet.

Men jag tror nog det känns lika ovant för den traditionella självbyggaren som för konsumenten att se det på detta sätt.

Titta på dagens hemelektronik, i en Dreambox och en DVD-spelare finns det i dag mer datakraft än det igår fanns i en vanlig hem-pc, ändå kan i regel inte de flesta kunderna hantera inkoppling etc. mot andra systemkomponenter. En anledning är att denna inkoppling sker via mjukvara, och sladdarna är busskablar eller nätverkskablar.

Samma sak med mina mätinstrument, mitt oscilloskop har större hårddisk än den lap-top jag skriver detta inlägg med, vidare har oscilloskopet en egen ip-adress och finns i nätverket, färdig att ansluta ... via mjukvara. Som användare måste jag i regel hantera båda gränssnitten, dels kontrollerna på frontpanelen samt kommunikationen via mjukvaran.

Jag är helt övertygad om att problemen för amatörerna kommer att koncentereras mot den delen av gränssnittet där vi inom samhället har "sämst" utbildningsstandard, dvs fältteorier och modern fysik.

Fundera på följande, jag kan idag köpa en komplett amatörradiostation med "allt", köra "allt" från cw, foni, psk etc. men så fort jag ansluter en antenn istället för konstlasten så kan omgivningen dvs grannar med flera ha synpunkter på min aktivitet och känna sig störda, är det inte i det gränssnittet vi skall ha kunskapen?

Leif / SM7MCD
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
SM7MCD said:
Fundera på följande, jag kan idag köpa en komplett amatörradiostation med "allt", köra "allt" från cw, foni, psk etc. men så fort jag ansluter en antenn istället för konstlasten så kan omgivningen dvs grannar med flera ha synpunkter på min aktivitet och känna sig störda, är det inte i det gränssnittet vi skall ha kunskapen?

Absolut.
Men för att ha någon som helst chans att angripa EMC-relaterade problem på ett
strukturerat sätt behövs kunskaper i hur och varför störningar uppkommer.
Utan dessa så blir det bara som att leta efter "nålen i höstacken".
EMC är svårt även för "yrkesfolk", och om radioamatörer förväntas lösa sådana problem
på egen hand behövs det en god underbyggnad.

Som om detta inte skulle vara nog rör sig EMC i den "minerade gränszonen" mellan teknik och "public relations".

Anledningen till att jag tog upp den "moderna fysiken" är att dess förklaring av elektromagnetiska vågor är intuitivt begriplig, medan traditionella förklaringar blir mycket mer matematiskt abstrakta. Båda modellerna har sin plats.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7MCD

Well-Known Member
Jo naturligtvis måste utbildning och kunskap finnas som grund här, men då detta är "ny" kunskap för kollektivet radioamatörer så skulle det kanske vara en relevant grund för att införa en certifikatklass med "full" behörighet.

De nya modeller som nu används har, som Karl-Arne / SM0AOM skriver, dessutom mycket riktigt gjort kunskapen mera lättillgänglig varför det kan vara relevant att se detta som ett ämne vi kan nå "samförstånd" kring även internationellt.

Med den explosion av hemelektronik som vi står inför lär problemet med EMC inte minska.
Och om vi inte lär oss att hantera detta "minerade" gränssnitt tror jag att det ligger oss till en stor last i framtiden.

Leif / SM7MCD
 
Last edited:

SM7MCD

Well-Known Member
När SSA hade sitt årsmöte i Oskarshamn roade jag mig med att fråga ett slumpvis utvalda amatörer vad som hindrade dem från att utnyttja våra band till fullo, redan då (1984) kommer jag ihåg att en stor del svarade att störningar hos grannar var den mest begränsande faktorn tillsammans med kunskap om självbygge och ekonomi.

Som jag tidigare skrivit vågar jag nog påstå att störningar hos grannar eller motsvarande är dominerande idag, tätt följd av kunskap om hur man hanterar och programmerar mjukvaran mellan olika riggar och får dessa att "prata" med lämplig dator mm.

Sett framåt borde säkert "programstrukturer" vara en del av ett område som en "modern radioamatör" behärskar, det är betydligt vanligare att programmeringsfel leder till störningar idag än att någon har lött in en transistor som har fel bias.

Det måste naturligtvis finnas en kunskap om vad "programmeringsfel" kan leda till, men den kan i regel vara på en väldigt elementär nivå och ändå vara relevant.

Intressant är att SSA för många år sedan var tidigt ute (kanske för tidigt) med att erbjuda avstörningskomponenter, problemet är att handleda de som skall använda dessa delar.
Utan kunskap om vad man försöker "ta bort" ter sig det mesta bara mystiskt.

Tyvärr har nog denna satsning från SSA hamnat helt i bakgrunden av ett kontinuerligt stridande inom styrelsen eller motsvarande.

Finns det siffror på hur välanvänd denna "avstörningslåda" har varit?

Leif / SM7MCD
 

SM6UUM

Active Member
Hur räddar vi amatörradion?
Lite av en samhällsfråga kanske?
Eller kan man säga att var sak har sin tid?
Det finns så mycket annat i vår tid som är intressant, dessutom begränsas vi av samhället genom att inte få sätta upp antenner eller får våran utrustning att bli utstörd.
Tror själv inte så mycket på hårdare krav eller liknande, men känner själv att det blivit mer avslappnat snack på radion. (inte regelrätt snack)
Man kan ju också se att vi hade stora problem med att få nya amatörer till vår hobby när vi hade hårdare krav på tillstånd.
Det var ju därför vi sänkte kraven just för att få in fler amatörer.
Radio skall vara kul, en hobby skall vara intressant.
Ta vara på de kunskaper som finn där ute och dela med er.
//Mats
 

sm4cjy

Well-Known Member
SM6UUM said:
Hur räddar vi amatörradion?
Lite av en samhällsfråga kanske?
Eller kan man säga att var sak har sin tid?
Det finns så mycket annat i vår tid som är intressant, dessutom begränsas vi av samhället genom att inte få sätta upp antenner eller får våran utrustning att bli utstörd.
Tror själv inte så mycket på hårdare krav eller liknande, men känner själv att det blivit mer avslappnat snack på radion. (inte regelrätt snack)
Man kan ju också se att vi hade stora problem med att få nya amatörer till vår hobby när vi hade hårdare krav på tillstånd.
Det var ju därför vi sänkte kraven just för att få in fler amatörer.
Radio skall vara kul, en hobby skall vara intressant.
Ta vara på de kunskaper som finn där ute och dela med er.
//Mats
Hej
Jag håller med sm6uum . Det blev bara 20 nya ham i sm4 . 2006 .Många har slutat eller gått bort tyvärr . Förstår att det kan vara poblem med antenner och störningar . Många väljer golfen . Att hota med nya svårare prov lockar nog inga nya amatörer . Har själv varit qrv i 40 år och att det byggs mindre numera folk har mera jäktigt med jobb och annat som tar tid . 73 från Lennart sm4cjy ...
 

SM6RPZ

Well-Known Member
sm4cjy said:
Att hota med nya svårare prov lockar nog inga nya amatörer.
Nja, handlar väl knappast om att hota :D

Det stora problemet är att vi allt mer närmar amatörradion till privatradion. För privatradion krävs inga förkunskaper, och med den fart proven för amatörradiocertifikat urholkas, så är vi snart där.

Den stora frågan blir vad myndigheterna gör med oss då. Kommer vi att få behålla de priviliegier vi har idag? Personligen ställer jag mig ytterst tveksam till detta, förmodligen kommer vi att få strängare krav vad gäller uteffekt, och kanske även rätten att använda egenbyggd utrustning.

Detta tar död på grundpelaren i amatörradion, vi har inte längre amatörradio, vi har bara privatradio utan krav kvar.

Exakt vart framtiden för oss är svårt att säga. Personligen tror jag dock att det kan vara på sin att plats att redan nu "stämma i bäcken", och se till att myndigheterna inte har någon anledning att, utifrån allt för dålig kompetens bland radioamatörerna, ta tillbaka våra privilegier.

Att enbart stirra sig blind på antalet radioamatörer anser jag vara fel. Vad hindrar att vi med mer adekvata prov attraherar andra grupper? Just nu verkar intresset för amatörradio bland tex ingenjörer vara väldigt lågt, kanske de kan lockas att bli intresserade om de ser att det vi sysslar med har beröringspunkter med ingenjörskonsten.

73 de Lars, sm6rpz
 

SM7NKK

Well-Known Member
Jag förstår inte denna desperata jakt efter nya amatörer.Och till synes till vilket pris som helst.
Enligt IARU var Sverige det amatörradiotätaste landet i Europa, sett i relation till antalet
Invånare. Så rädslan för att vi ska dö ut verkar betydligt överdriven.

Höj kraven igen så blir det bara dom som verkligen är intresserade som kämpar för sitt cert.
Då blir det högre kvalitet på hobbyn och vi skulle slippa alla dessa ”nissar” som har så svårt
att rätta in sig och inte vill föra amatörradions traditioner vidare utan istället för in egna regler
och drar ner den till pr-radions nivåer. (Obs! gäller absolut inte alla nya).
Kvalitet måste gå före kvantitet.
Får man ”smuts” i förgasaren,så går inte motorn bättre om man tillför mer ”smuts”

När licensavgiften avskaffades så sjönk vår status hos PTS ,det var första steget nerför stegen. Så ett återinförande av den vore också ett snäpp upp igen för oss.

//Kjell
 

SM0RVV

Well-Known Member
Kjell, just nu är vi många men hur ser vår åldersfördelning ut?
Om de loppisar och mässor jag besökt de senaste året är representativa för vår åldersfördelning, då har vi lite att jobba med. ;)

Jag hoppas det finns en hel drös unga tjejer och killar i stugorna som av olika skäl inte visade sig på träffarna. Att ha en medelålder inom hobbyn som ökar ett år för varje år som går kan inte vara bra... :)

Till något helt annat:
Traditionellt har ju frekvensen använts för att skilja certifikatklasserna. D v s ju högre klass desto fler band på HF.
Samtidigt har störda grannar nämnts här.
Jag drar nu en parallell till vägverkets krav på MC-förare. Där man har effekten som måttståck när det gäller klass.

Ett återinförande av cert-klasser.
Instegsklassen ska ha tillgång till alla band, men med en mycket begränsad effekt.
Mellanklassen alla band barfota (100W).
högsta klassen alla band och slutsteg.

Instegsklassen lägre teknisk kunskap men hög trafik-kunskap.
Se'n ökar kraven för varje klass.

Insteget med låg effekt ger två fördelar som jag ser.
1. Liten risk att störa omgivningen
2. Ett automatiskt "krav" att bli duktig operatör och att använda bra antenner.

Till sist ett litet svar till Karl-Arne om flygradiotrafiken.
Jag tänkte inte på yrkesflygarna, jag tänkte på hobbyflygarna. (segelflyg, experiment, ballong). De har inte så avancerad radioutbildning, men håller ändå hygglig disciplin. Iaf det jag hört i Barkarby TIZ.

Se'n fanns det alltid yrkes-piloter som inte kunde låta bli att presentera sig som "James Bond" när jag jobbade i Luleås flygledning. Morgonflyget hade då anropssignalen SK007 :D
"Kallax tower, Good morning this is James Bond"... Inte helt enligt regelboken kanske...

73 SM0RVV
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det som du just beskrivit liknar det brittiska licenssystemet.

Där har man en "nybörjarklass" Foundation, en "mellannivå" Intermediate samt en
"högsta klass" Advanced. I det tättbefolkade samt TVI-medvetna Storbrittannien
(tänk på att TVI har funnits i över 70 år [!] där) har EMC-frågor en framträdande plats
i studiematerialet för alla licensklasser. Licensklasserna bygger dessutom på varandra,
så för att erhålla Advanced så måste de två lägre passeras.

I förutsättningarna för "Advanced" anges att materialets omfång passar för c:a en termins studier i t.ex. studiecirkelform.

Ett "svenskt upplägg" i samma anda vore en "novisklass" med, säg, 50 W tillåten effekt
samt ett urval av HF-banden + alla VHF/UHF. Studiematerialet skulle kunna bygga på den nuvarande boken med en viss omdisposition så att uppträdande "på banden" samt EMC/TVI skulle få en mer framträdande roll.

En "Advanced" eller "Full licens" skulle bygga på SSA:s studiematerial "Koncept för Amatörradiocertifikat" som ansluter mycket nära till kraven i CEPT T/R 61-02.
Dock skulle materialet även här kanske behöva disponeras om något.
Slutligen skulle minst ett år i "Novisklassen" behövas för att bli "uppflyttad".

Som ett tidigare inlägg konstaterat är ett annat problem att det knappast finns några sanktionsmedel länge mot folk som inte kan uppföra sig "på banden". Med nuvarande skrivning i bestämmelserna så kan ett amatörradiocertifikat inte dras in, och det finns inte heller några lagliga medel mot "svartsändare".

Någon hjälp från PTS lär vi inte kunna räkna med sedan licensavgifterna avskaffats,
så hela denna delikata frågeställning blir radioamatörerna själva tvungna att ta tag i.

En "springande punkt" i detta är hur SSA kommer att ställa sig till ökade examinationskrav, dagens SSA räknar primärt framgång i antalet medlemmar och debiterade "fåfängesignaler".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Jag förstår inte vad 27 MHz kommunikatiosband har med amatörradio att göra?
Idag kan man utan tekniska kunskaper köpa komradio, med eller utan tillstånd.
För Taxi, Bil, jakt, jordbruk, på 27 - 446 MHz.
Exvis fem utmörkta frekvenser på 155 MHz.

27 MHz är ett av våra komradioband.
Att det sedan blivit en inkörsport till amatörradio beror på att det är odugligt som komradioband vid solfläcksmax, och att det i framtiden kommer radioamatörer med förflutet från 155 eller 446 MHz

Idag körs lika oseriöst på de andra komradiobanden, man har till och med "tagit" egna kanaler mellan jaktkanalerna.

Visst är det som KA skriver så att flygare är jätteduktiga på att säga det dom skall på ett otvetydigt sätt, men de har utbildning.
Polisen är tvärt om skitdåliga på at använda radio, saknar de utbildning?

Radioamatörer är skitdåliga på att säga sina anropsignaler, man hör gamla duktiga radioamatörer som säger fem äff äcks pe, vem är det?
De kan vara otroligt töliga bara för att överhuvudtaget få igenom sitt namn kan det ta en evighet.
Man kräver kvittens på varje mening eller ord. Exvis: "jag heter Per QSL?" Upprepat till motstationen fattar något.
Varför inte tala långsamt tydligt och framför allt ge en riktig rapport så att man vet om man hörs eller inte, och låt detta vara underlag till hur man skall tala.

Behöver vi omprövning med jämna mellanrum?

Är det ändå inte de gamla erfarna som skall föregå med gott exempel.

Ang tekninkkunskaperna så kanske det var svårare förr, men idag är ämnet mycket stort och frågan är ju hur man skall utforma ett teknikkrav?

Jag har nu som provförrättare i SM4 gjort 6 prover.
Killarna har gått en kurs för SM4DDY, Rolf under vintern, på 15 kvällar a 3 timmar.
De har pluggat stenhårt, och de som hittils prövat är jätteduktiga.
Men oerfarna till tusen.

För många är provet mycket svårt och lkräver massor av studier.
För andra som kanske lyssnat i 10 år och jobbar med elektronik enkla.
Klart att man kan ha synpunter på frågorna.

Att "rädda hobbyn" som rubriken lyder, tycker jag låter lite negativt, nog kommer den att finnas kvar i många år.
Men att det förändras en del kan vi vara säkra på.
Och finns det verkligen skäl till att allt skall vara som förr?
Sen finns det ju en VFO eller strömbrytare om man inte vill höra en viss sorts trafik.
Vi har så många frekvenser att det när som helst går att skaffa sig en frekvens för QSO inom sitt område och intresse.

Jag känner många nybörjare som tagit sig rejält, och idag kan bygga både det ena och det andra, samt köra god radiokontakter.
Jag ser hobbyn postivt, men det tar tid. Och kräver en del av oss som varit med en tid.

Se istället det positiva i att uppleva någon som lärt sig något och fått nåt att funka.
Det finns sådana fall.
För nog är det väl så att man utvecklas efter att ha fått certifikatet, om man fattar tycker för en del av hobbyn, exvis antennbyggen.

Sen vill jag nog säga att mycket dåligt inom hobbyn kommer utomlands ifrån, dvs inte bara från 27 MHz i SM......
 

sm7wcz

Well-Known Member
Vad kommer ni fram till för konkreta lösningar i denna tråd? det ger ju liksom inget att bara racka ner på ett specifikt band.
 

SM7MCD

Well-Known Member
Citat:
Ursprungligen skriven av sm4cjy
"Att hota med nya svårare prov lockar nog inga nya amatörer."

Det är inte mitt syfte att locka nya amatörer, syftet med mina inlägg är att få fler att inse att vi snart inte har någon amatörradio kvar att diskutera om kanske 10 år.

Varför skulle vi få fortsätta att få släppa ut "radioenergi" som orsakar störningar på konsumentelektronik? Det enklaste är att amatörbanden blir som ISM-banden fast med kanske 25 W som maxeffekt.

När jag för ett antal år sedan träffade kollegor som satt i olika standardiseringsorgan vet jag att det fanns idéer på att sätta en generellt låg nivå på vad som är tillåtet att sända, och sedan sälja motsvarande "utsläppsrätter" till de som vill driva radio. Enligt dessa tankar var "amatörradion" upplåten till att sända med 5W utan typgodkännande och max 25 W med typgodkännande. :( :(
Nu kom nog aldrig detta förslag speciellt långt i beredningen, men alla bör vara medvetna vilken "skör" tråd som tillstånden att använda egentillverkad utrusting hänger i.

Att dagens prov är "svårt" eller "lätt" är inte relevant, problemet är att vi som kollektiv orsakar störningar hos vanliga konsumenter, och vi för det mesta inte kan hantera problemet så att störningen försvinner utan att vi slutar att sända.

En stor del till denna situation är att många saknar kunskap om störningar, hur de uppkommer, hur de åtgärdas.

Tyvärr gäller det i stor utsträckning även tillverkarna av hemelektroniken. Men då problemet med störningar bara finns där det finns radioamatörer, ankommer det på den enskilde amatörens sociala kompetens att lösa störningsituationen. Ofta löser man det genom att amatören sänder med reducerad effekt "för fridens bevarande".

Frågan är om vi med en viss riktningsändring vad det gäller den kollektiva kompetensen kan övertyga beslutande organ om att vi till viss del löser problem som vi själva "skapar"?

Frågan är oxo, har vi kontaktnät att med styrka föra fram våra synpunkter?


Leif / SM7MCD
 

SM0RVV

Well-Known Member
Som ett tidigare inlägg konstaterat är ett annat problem att det knappast finns några sanktionsmedel länge mot folk som inte kan uppföra sig "på banden". Med nuvarande skrivning i bestämmelserna så kan ett amatörradiocertifikat inte dras in, och det finns inte heller några lagliga medel mot "svartsändare".

Hmm, :confused: , Där har vi ju ett konkret problem.
Jag trodde i min enfald att vi hade ungefär samma möjligheter som på B:90 tiden...
Ett cert i sverige är idag alltså ett livstidscert? Det är ju inte jättelyckat, om man får uttrycka sig milt.

Oavsett vad man tycker om kunskapsnivå mm så haltar det ju.
Det finns ingångskrav för att få certet, men så fort man har det i handen får man behålla det oavsett om man bryter mot de ingångskraven man tidigare uppfyllde.

Som körkort för bil men utan möjlighet för polisen att tillrättavisa olagligt/felaktigt beteende.

Men en fråga.
Om en amatör bryter mot någon lag eller regel i PTS/annan myndighets regelverk. Då måste det väl vara möjligt att göra något? (t ex sänder utanför banden eller sänder med för hög effekt)
Eller kan det bli så fånigt att en amatör kan bli juridiskt dömd för olagligheter, men samtidigt behålla certet?

Men om man vänder på det? En icke-amatör (är det det du menar med "svartsändare") sänder på ett amatörband. Då kan man inte göra något alls? Är det följden av att PTS numera klassar amatörradiobanden som undantagna från tillståndsplikten?

73 SM0RVV
PS. Jag tycker iaf denna tråd har blivit intressant.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Som jag ser det har avregleringarna och avskaffandet av tillståndsplikten skapat ett
"juridiskt gungfly".

Visserligen krävs det ett "amatörradiocertifikat" för att sända på amatörbanden, men de som kan bli störda av en "illegal station" är primärt radioamatörer, vilka inte har något skydd för störningar, därför att amatörradio inte är tillståndspliktigt...
"Moment 22" på något sätt.

Sänder man däremot utanför amatörbanden kommer saken i ett annat läge,
då riskerar verksamheter som är tillståndspliktiga att störas, och då går det att ingripa.

Att överskrida effektgränserna torde vara besvärligare, med tanke på hur vagt de är definierade. (Hemuppgift till någon frivillig med en "ängels tålamod"; försök lista ut vad PTS egentligen menar med "maxeffekt"). Möjligen kan man få "en smäll på fingrarna" om man tas på bar gärning med 10 eller 100 kW, eller om någon annan (helst utländsk) användare av ett delat amatörband skulle klaga.

Skulle, mot förmodan, en radioamatör fällas i domstol för något "radiorelaterat brott" kan inte "licensen" (som inte längre finns...) dras in. Man kan i och för sig tänka sig att PTS, efter att gått genom alla rättsinstanser, kan utfärda ett föreläggande som förbjuder vederbörande att sända på vissa band eller med en effekt över en viss (låg) gräns.
"Certifikatet" är dock, som reglerna är formulerade, ett kunskapsbevis, och kan därmed inte dras in.

Dock ska man ha klart för sig att det f.n. inte finns några prejudikat i frågan, och att det är sannolikt att Regeringsrätten och t.o.m. EU-domstolen skulle behöva tillfrågas i saken.

Körkortet är också ett kunskapsbevis, men i Körkortslagen finns det förtänksamt nog klart specificerade regler för under vilka förhållanden som det kan dras in.

Enligt min mening har man vattnat ur de svenska amatörradiobestämmelserna riskabelt mycket. Det finns ett internationellt regelverk inom ITU som stipulerar bl.a. vilka tillståndshandlingar som en radiostation och en operatör ska ha, men genom formuleringarna i "Lagen om Elektronisk Kommunikation" saknar dessa direkt rättsverkan i Sverige. På "B:90-tiden" hade dessa regler däremot rättsverkan genom Radiolagens formulering. Radioamatörerna var därmed bundna av ITU-reglerna även om de inte specifikt nämndes i författningarna.

Det har förvisso flutit mycket vatten under broarna sedan den epok när förhoppningsfulla högstadieynglingar personundersöktes och intervjuades av SÄPO inför C-certifikatprovet...

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4WWG

Well-Known Member
Min egna ringa uppfattning är att den tekniska kompetensen inom amatörradion
aldrig får sänkas. Den tekniska biten är ju vår grund och stöttepelare.
Precis som många andra har skrivit, har radioamatörerna (som jag ser det) ett privilegium i frekvensspektrat tack vare särkskild teknisk kompetens.

Eftersom det finns (och de som vill bli) radioamatörer i vårt avlånga land med olika
intressen inom radiohobbyn lär det vara svårt att tillfredställa allas önskemål när det
gäller vilka krav som ställs på kunskaperna.

Det finns de som verkligen gillar teknik, bygger och experimenterar.
Samtidigt finns det de som inte kan bygga en egen rigg, men älskar att köra contest
eller bara i lugn och ro köra alla länder. Eller varför inte bara lite "småsnack" över radion.

Ska vi hindra de som inte vill eller kan lära sig bygga en egen sändare från att få köra
radio för att säkerhetställa vårat privilegium i frekvensspektrat? Eller de som inte kan
greppa fjärr- och närfält, djupare antennteori?

Jag tror att vi faktiskt får det bäst med olika nivåer inom amatörradion. Som de har i vissa andra länder.
De som vill och kan bygga sin egen utrustning ska få göra det om de har intyg som visar att de har kompetensen. Samtidigt då kunna uppvisa att man klarar köra hög effekt utan att orsaka störningar.
De som inte vill eller kan men ändå vill köra radio bör få göra så men med under vissa
begränsningar, kanske gällande effekt, med mera.

Själv tillhör jag den kategorin som gillar att bygga och experimentera och skulle inte uppskatta en framtid där radioamatören inte längre får bygga sin egen utrustning och sända med max 25 W. Jag tycker den tekniska kompetensen är viktig men vill samtidigt inte hindra mindre tekniskt intresserade eller begåvade att njuta av den underbara amatörradiohobbyn.

Det här är svårt!

Väl mött!
 

SM0AOM

Well-Known Member
Resonemanget med "utsläppsrätter" för HF är bestickande, och ger också en bild av hur man resonerar på sina håll.

Det stora problemet för amatörradion är att man har svårt att sätta emot något, ifall myndigheterna skulle sätta något sådant i verket.

Redan i dag sker en icke föraktlig del av "amatörradiotrafiken" via Internet (t.ex. denna diskussion) och andelen torde öka i framtiden. "Innovationer" som t.ex. QSOnet.com
är också en del av "skriften på väggen" när det gäller framtiden.

Om saken sätts på sin spets finns risken för att nationella myndigheter och i förlängningen ITU kan hänvisa till att Internet ersatt radiospektrum för amatörradiotrafik och därmed skär ned frekvensutrymmet och de tillåtna effektnivåerna. Även krav på typgodkännande av amatörradioutrustningar kan komma som en konsekvens.

Jag har ingen patentlösning på problemet, vi kan inte räkna med att amatörradio ser likadan ut om, säg, 10 år jämfört med dagsläget eller för 20 år sedan.

Min bestämda mening är dock att en högre kompetensnivå förbättrar amatörradions förhandlingsläge.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6UUM

Active Member
Tycker att de är väldigt få som i denna fråga tänker utanför boxen.
Lagar och förordningar, hårdare krav eller inte.
Visst kan vi påverka om det finns stort angangemang och bra uppslutning.
Men förändrar det världen? Förändrar det samhället?
Radioamatörer kommer det alltid att finnas och intresset för radio och tekniken kommer alltid att finnas kvar.
Som någon sa om "smuts i förgasaren", gamla fordon finns det ju mängder av som folk sysslar med, även om det skulle gått till skrot för längesen.
Frågan blir också, ligger det i tiden att syssla med amatörradio?
Självklart säger jag, för jag är intresserad.
Men det finns också "vanligt" folk som undrar vad vi sysslar med igentligen.
Finns det verkligen människor som håller på med radio ännu, frågar sig många.
Det tycker jag börjar lukta lite nostalgi över amatörradion.
Man kanske får ta utveklingen för vad den är och göra det bästa av den.
Meningsskiljaktigheter finns det gott om inom amatörradion, det gäller bara att komma överens även om man inte är ense.
För personligen tycker jag att alla som är intresserade kan för det mesta också bidra till någon nytta inom amatörradion. (alla är vi människor, och människor tänker olika.)

//Mats
 
Top