Hur räddar vi amatörradion?

Välj ett

 • Höja kraven för att få cert, på så sätt får vi få - men duktiga - operatörer på banden.

  Votes: 18 52,9%
 • Behålla dagens låga krav, på så vis blir vi fler på banden som kan visa att banden nyttjas.

  Votes: 1 2,9%
 • Behålla dagens teknikkrav, men höja kraven på trafikkunskap.

  Votes: 7 20,6%
 • Behålla dagens trafikkrav, men höja kraven på tekniken.

  Votes: 7 20,6%
 • Annat, förklara i så fall.

  Votes: 1 2,9%

 • Total voters
  34

SM0RVV

Well-Known Member
Jag tänkte samla in lite konstruktiva förslag på hur vi ska möta framtiden.

Kom ihåg att skilja på trafikteknik och radioteknisk kunskap.
Ett exempel som belyser detta är flygradiotrafiken. Den har ofta hög trafikdisciplin utan att varje pilot för den skull vet hur deras AM-burkar funkar.
 
SM0RVV said:
Ett exempel som belyser detta är flygradiotrafiken. Den har ofta hög trafikdisciplin utan att varje pilot för den skull vet hur deras AM-burkar funkar.

Som delvis verksam inom "flygradiobranschen" har jag en kommentar till detta.

"Flygradiooperatörer", både ombord och i land, är hårt drillade kommunikatörer vilka har mycket goda kunskaper om hur man formulerar och överför ett meddelande utan några som helst individuella variationer. Detta är helt nödvändigt för flygsäkerheten eftersom en otydlig formulering i värsta fall kan leda till en katastrof.

Vid utbildningen av "kommunikatörer" som leder fram till ett internationellt gångbart kunskapsbevis (för flygradiooperatörer och piloter "Flight Radiotelephony Operator's Certificate", för fartygsbefäl "General Operator's Certificate") läggs stor vikt vid "fraseologi" och terminologi inom branschen. Det ska inte kunna finnas något tolkningsutrymme av vad t.ex. en flygledare ger för direktiv, inte heller ska ett fartygsbefäl kunna misstolkas även i en pressad situation.

I dessa sammanhang är den trafik som generas av "radiokommunikatörer" så långt från "amatörtrafik" som man kan komma.

De "tekniska kunskaper" som dessa operatörer bibringas är inriktade på att förstå
hur systemen fungerar i stort, och hur man avgör om apparaterna fungerar som
avsett. Ingrepp i materielen är inte tillåtna för någon i dessa kategorier.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top