Hur tajt skall man linda koaxen i choken?

SA6BNV

Well-Known Member
Är det av vikt hur tajt koaxen är lindad runt en toroid i en RF choke (t ex W1JR)?
Läser man databladen för olika kablar så tål de ju egentligen inte att böjas för snävt.
T ex RG58/U - 25mm radie, RG213/U - 73mm radie osv.
Eller funkar choken lika bra om de är väldigt löst lindade?

// Åke
 

SA6BNV

Well-Known Member
Jag ställde frågan till Steve G3TXQ (som skrivit artikeln Common-mode chokes), så här svarade han:

"Hi Ake,

The tightness of the winding has little effect on the choke performance, so they can be loose-wound if you feel more comfortable doing that.

However I always wind tightly and have never had problems. The manufacturer's spec is very conservative; it needs to take into account centre conductor migration when you are operating continuously at the highest specified power level - something we rarely do as Hams.

73,
Steve G3TXQ"
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag har ibland värmt upp kabeln med varmluftspistol så att den blir lite mjukare. Men ta det försiktigt så plasten inte smälter. :)

Värm hela "kabelhärvan" några minuter på lagom långt avstånd, vänta några minuter, värm igen, vänta och värm en sista gång så hinner även dielektrikum bli varmt och mjukna en aning. Sen är det bara att linda och dra åt varven lite försiktigt.

Några typer av RG58/213-kablar är väldigt bångstyriga med en hård plastmantel, nästan oböjbara i liten radie medan andra är mjuka och lätta att hantera.
 

SA6BNV

Well-Known Member
@EQL:
Är det av utrymmesskäl du lindar tajt, eller menar du att RF choken fungerar bättre?
// Åke
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
De gånger jag tillverkat strömdrosslar på stora ferritringar så har jag behövt så många varv som fått plats av t ex RG58 på en viss kärna. Om man då värmer upp kabeln så blir en sådan drossel lätt att linda och man kan lägga varven tätt intill varandra hela varvet runt. Snyggt och kompakt med stabil funktion och god repeterbarhet om fler drosslar behövs. I regel sparar jag ett avstånd på c:a 10 mm mellan "IN och UT" för att undvika allt för hög oönskad kapacitiv koppling på de allra högsta frekvensbanden.

Jag har inte kunnat se någon direkt skillnad på om varven ligger tätt mot varandra hela varvet runt eller lite luftigare på utsidan som kan bli resultatet om kabeln är styv och kärnan liten. Håller med i vad Steve skriver.
 

SM3GUJ

Well-Known Member
Man bör nog ta hänsyn till att man har en minsta krökningsradie på koaxialkablar, som, som tumregel, brukar ligga på 10 ggr diametern.
Så för en RG-58 blir den ca 50 mm. Den är m.a.o. olämplig för att linda runt toroidkärnor. Man bör nog använda tunnare koaxialkabel.
Det som kan hända är att koaxialkabeln inte längre blir ko-axial, dvs inner- och ytterledare har inte längre samma mittaxel. Eller uttryckt på annat vis; innerledaren ligger inte längre mitt i kabeln.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Så för en RG-58 blir den ca 50 mm. Den är m.a.o. olämplig för att linda runt toroidkärnor. Man bör nog använda tunnare koaxialkabel.

Ja det är generellt ett bra råd. Jag har mätt på sådana drosslar och om SVF i en rak kvalitetskabel är 1:1 så kan SVF stiga till 1,05:1 om man lindar den med för liten radie. I praktiken helt betydelselöst.

För strömdrosslar som skall användas för mottagning eller låga effekter duger t ex RG174 eller motsvarade utmärkt. För en halv eller hel kilowatt på de låga KV-banden duger RG58 även om RG213 är att föredra - om tillräckligt stor ferritkärna finns tillgänglig i junkboxen.
 

SA6BNV

Well-Known Member
Men om jag återgår till ursprungsfrågan och stressar den lite:
Funkar en W1JR choke lika bra om varven av koax har 1m radie som om den vore "tajt" lindad?
choke balun W1JR.jpg
// Åke
 

SM0NCL

Well-Known Member
Men om jag återgår till ursprungsfrågan och stressar den lite:
Funkar en W1JR choke lika bra om varven av koax har 1m radie som om den vore "tajt" lindad?
View attachment 3118
// Åke

Varför just 1m radie ?

vad tror du händer med en choke om man ökar de reaktiva komponenterna?
Bli den bättre eller sämre?
Eller "funkar" den ändå?
 

SA6BNV

Well-Known Member
Hehe, vi kan säga 2m radie istället.
Jag ville bara stressa frågan lite.
Jag vet inte, varför skulle de reaktiva komponenterna öka?
// Åke
 

SM4FPD

Well-Known Member
Skillnaden mellan att linda spolen med lite eller mycket tråd, blir att den med mycket tråd får mer kapacitans, och börjar successivt likna en vanlig spole. Dvs dess resonansfrekvens blir lägre och tydligare.
Så skall man linda spolar på ferrit skall det oxo vara tajt.

de
SM4FPD
 
Top