Hv Psu

SM7VZX

Well-Known Member
Några frågor till de som kan...

- hur man bestämmer värde av"glitch resistor", YU1AW använder 50ohm/50W, WD7V 25ohm/25W, G3SEK 30ohm/30W???
- hur man bestämmer värde av"equalizing/bleeder resistor", någon använder 100k/3W, annan 47K/7W, tredje 220K/2W???
- vad betyder MOV kortning, se nedan? ;
"The rectifiers have no spike protection capacitors, as MOV’s should always be used in the transformer primaries, eliminating the need for capacitors at each diode."
- hur mycket är tillräckligt dvs värde av kondensator i HV PSU?; 22µF, 33µF, 47µF???

TNX
SM7VZX
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej !

MOV är väl: Metal Oxide Varistor.
Vill minnas att i Radio Handbook så står det en del om HV PSU, faktum är att jag läste det härom dagen. Men minnet.....
 
Last edited:

SM5DFF

Well-Known Member
Några frågor till de som kan...

- hur man bestämmer värde av"glitch resistor", YU1AW använder 50ohm/50W, WD7V 25ohm/25W, G3SEK 30ohm/30W???
- hur man bestämmer värde av"equalizing/bleeder resistor", någon använder 100k/3W, annan 47K/7W, tredje 220K/2W???
- vad betyder MOV kortning, se nedan? ;
"The rectifiers have no spike protection capacitors, as MOV’s should always be used in the transformer primaries, eliminating the need for capacitors at each diode."
- hur mycket är tillräckligt dvs värde av kondensator i HV PSU?; 22µF, 33µF, 47µF???

TNX
SM7VZX

1. Ta vad du har, 25-50 ohm blir bra med de effektvärden du nämner.
2. Utgå från spänningen över varje kondensator. Åtminstone 5 mA skulle jag välja om den är stor, dvs 68 kohm vid 350 V, 5-7 watt ger säkerhetsmarginal.
3. Använd fler några fler dioder i serie än vad som krävs, de är billiga och ger marginal för spänningstoppar. Strunta därmed i kondensatorer, men det kan vara klokt att använda utjämningsmotstånd på 1 Mohm 1 watt.
4. Se diagram över likriktning i ARRL:s handbook där spänningskurvan planar ut. Värdet beror både på belastningsresistans och transformatorns inre resistans. Diagrammen visas även här.

Lennart
 

SM0AOM

Well-Known Member
"Bleedermotstånd" bör man välja så att tidskonstanten med filterkondensator (-erna) inte överskrider
t = RC < 10 sekunder. Detta innebär t.ex att för en kondensator av 470 uF kapacitet, bör inte parallellmotståndet överstiga 20 kohm.

Om arbetsspänningen över varje kondensator är t.ex. 350 V
så bör effekttåligheten på detta motstånd inte understiga c:a 10W.

Motivet för detta är att man inte ska ha någon kvarstående laddning i kondensatorerna
efter c:a 30 sekunder.

Dock får man ändå inte lita på "bleedermotstånd", utan man ska
alltid jorda och kortsluta utgången på en högspänningslikriktare innan man rör något
inuti PA-steget.

Om man väljer en säkerhetsfaktor på minst 2 på likriktardiodernas PIV och använder
dioder från samma tillverkningsbatch brukar man klara sig utan utjämningsmotstånd över dioderna.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Då mitt HV PSU lämnar 5,5KV obelastat, kan jag bara instämma och ytterligare understryka vikten av föregående inlägg! Jag har en mycket grov skruvmejsel som jag ALLTID klämmer in mellan HV och jord i mitt PA innan jag över huvud taget gör något i det. Mejseln får sitta kvar under hela operationen när så är möjligt. När det gäller högspänning är jag nästan paniskt försiktig!

HV IS LETHAL!

73/Lasse
 

SM5DXU

Well-Known Member
... När det gäller högspänning är jag nästan paniskt försiktig! ...
Fast jag skulle kalla det för hälsosam respekt, i nivå med att använda fallskydd när (inte om ;)) man klättrar i en antennmast.

/ Göstha
 

SM0NCL

Well-Known Member
MOV är rätt vanlig och den tar bort skadliga spänningstransienter, för att nämna några användningsområden så ser man MOV parallelanslutna till jord och rörets galler. Ibland sitter MOV på primärsidan av transformatorer.
Jag använder MOV på transistorstegets DC matning för att skydda dyra RF transistorer, även på ett VHF rörslutsteg på transformatorn, och uppe i preampen på ledaren för spänningsmatning före spänningsregulatorn.
Ibland ser man surplusutrustning där gasurladdningsrör kombinerats med MOV.

Rörslutsteg är livsfarliga.
man kan inte öppna RF eller PSU lådan utan att tänka sig för för många ggr först, oavsett om det har stått länge eller nyligen använts. Därför har jag bara lågspänningsslutsteg igång pga. barn och familj. Rörstegen står i förrådet.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
MOV:er är en omistlig beståndsdel i överspänningsskydd med höga prestanda.
Rätt använda kan de tillsammans med gasrör och zenerdioder reducera även riktigt höga
åsköverspänningar till helt ofarliga nivåer.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM3UZS

Member
En snygg lösning för att skydda rör PA:n vid överslag/överström
är att ha tyristor-kedjor som "klipper" på högspänningssidan vid
överstigande av inställd maxström. Primärsidan bör naturligtvis
stängas av samma styrlogik. Bl.a. OE5JFL kör med detta, helt halvledarstyrt.
En glitch resistor bör väl anvädas ändå...

Flashover Protection for PA´

73 de Johan
 
Top