I vilken riktning ska jag vrida min beam?

SM0GLD

Vänsterhänt
Ibland är det inte lätt att hitta rätt info.
Det finns flera "great circle" beräknande program att tillgå men jag hittar inte exakt det jag vill ha.

Jag tänker montera upp en yagi i fast riktning och vill då veta vilka länder jag kan träffa på i en viss beam-riktning / azimuth.
Alla program jag har hittat ritar bara en linje mellan två positioner men jag vill att programmet ska fullfölja linjen hela varvet runt så jag kan se vilka länder jag borde kunna kontakta.
Det bästa vore ju att detta sker interaktivt så jag kan flytta linjen för att snabbt prova en annan azimuth.

Finns detta program att ladda ner eller kanske som en "on-line service" ?
 

Eltore

Well-Known Member
Har du kollat gamla Göteborg Radio:s " Världs Karta för Sveriges radiotrafik " ?

73 de Tore
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den här kanske...

1631989140246.pngGenom att "måtta" en linje genom SM och skalan i periferin så ser man vilka städer och länder som "ligger i vägen".
Man ser t.ex att New York ligger i beamriktning (från Enköping/SM5) 292 grader, Bangkok i 89 grader, Rom/Bern i 185 grader, Buenos Aires i 239 grader, Tanger i 225 grader samt Balkan/Beirut i 145 grader.

Men det kan vi som hållit på med internationell fast radiotrafik liksom utantill...
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Hmmm, sade han lagom kaxit;)
"Telegrafvian Stockholm - Buenos Aires över Varberg Radio" var lite före min tid,
men alla som man pratade med på sändarstationerna i början av 80-talet refererade
till antennriktningarna som "Moskva-romben", "Bangkok-romben", "Tanger-romben" m.fl.

Strålningsriktningen var underförstådd.
 
Last edited:

SM0GLD

Vänsterhänt
Med en fast monterad dipol dikterad av antennträdens placering så blir det ju lite si och så med optimal antennriktning.
Jag tänkte sätta upp en 2el reversible wire yagi och försöka hitta en bättre riktning än jag har i dag på min dipol.
Många gånger har jag hört hur man sätter upp en dipol antingen öst-väst eller nord-syd men det blir inte så bra om man vill sikta på nordamerika alternativt japan eller australien.

Tack till alla. Dom kartor och program ni har föreslagit hjälper mig att hitta en bättre riktning.
Kanske måste man hitta träd som går att vrida på :)
 

SM5KYH

Well-Known Member
Rhombic antennas. Stora riktantenner med formen av en romb. Bredbandiga och 10-12 dB riktverkan. Fast monterade för viss riktning.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Innan log-periodiska antenner blev vanliga under slutet av 60-talet så var
i princip all riktantenner för HF rombantenner.

1632075884547.jpeg
Här finns en sammanställning av de rombantenner som fanns fram till 1962-63. Dokumentet är signerat "B." vilket torde vara Förste Radioingenjör Lars Boström, kollega till Telegrafverkets "antennguru" Folke Strandén.
Antennerna kunde byta strålningsriktning 180 grader genom att byta plats på termineringsmotstånden.

Telegrafverkets "standard-romber" från 1964 och framåt hade 90-120 m sidor och var monterade 45 eller 80 m över marken i stagade stålmaster för sändare, beroende på önskad vertikal strålningsvinkel, och 25-30 m över marken för mottagarna. Mottagarstationerna hade mellan 15 och 20 rombantenner vilka tog upp en mycket stor markareal och dessutom var underhållskrävande (trästolpar).

1632075918399.jpeg

Kartan ovan visar de antenner som byggdes under mitten av 60-talet och vilka fanns kvar in i det sista.

1632077020319.png

Modell av stationsområdet signerad Erik Eriksson, den siste stationschefen innan den avbemannades i slutet av 90-talet. Det var dessa antenner som jag hade i mitt ansvarsområde under 90- och 00-talen.

1632078016754.png
På kartan finns även fasta och vridbara log-antenner utmärkta.
 

SM0BRF

Well-Known Member
Ett gäng radioamatörer fick 1997 ta över anläggningen som skötte kortvågsförbindelserna från Nya Zeeland mot utlandet. Där fanns bland annat en 400 m lång Rhombic mot London. Den var omkopplingsbar för korta och långa vägen. Jag hade många kontakter med dom och det var fina signaler :). Man använde signalen ZL6QH.
Tyvärr fick dom riva anläggningen när det skulle byggas en vindkraftspark på berget.
 
Top