IC-706MIIG frekvenskalibrering

sm0kfr

Well-Known Member
Lyssnar på RWM på 9996 kHz i CW-läge. Skiftar mellan VFO A och VFO B samt mellan CW och CWR-lägena på 706:an
Tonen från RWM är nästan den samma i CW och CWR-lägena 500 Hz filter (kall radio 5 Hz varm radio 10 Hz) men bakgrundsbruset skiljer markant.
I CW-läge mindre ljust brus.
I CWR-läge ljusare brus.
OBS! Detta gäller även i USB och LSB 2.4 kHz(9995 kHz och LSB 9997 kHz)
Varför? Filterna osymmetriska?
Till Er som vet något
SM0KFR
Ulf
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Ja kristallfilter är alltid lite osymmetriska.
Så det är hela förklaringen.
IC-706alla, har en filterklass som ligger billigast bland ICOM.s radiostationer.
För samma MF har de tre typer. de finaste filtren på dennn FM satt i de marina HF sttionernan och riggar som IC-765 och uppåt. (i pris)
Eller hade, skall vi väl säga för riggen börjar närma sig 20 år....
För en 10 - 15 år sen kom DSP och med sådan kunde man skapa MF som var närmast perfekta.

IC-706lla har en enda kristalloschillator som skapar alla signaler, till alla blandare och BFO frekenser.
Det går således inte att, som på äldre riggar, trimma sidbandskristallerna så att osymmetrin blir minimal.
Ja den blev ju ändå inte perfekt.

ICOM:s filter är ändå riktigt bra , det finns sämre, men vill man ha kristallfitler som har bättre symmetri får man, eller fick man, punga ut med priser som är mer än en hel 706:a för ett filter.

Skall man trimma 706:an till exakt rätt frekvens, så trimmar men en oscillator, det sår i hndboken hur man gör om man sättr in en kritallugn.
Utan ugn är den mkt bra som den är.

Sidetonen vid CW, skall vara exakt som den ton man får om man lyssnar på en känd frekvens, oavsett vilken sideton man valt i radion.

SM4FPD
 

sm0kfr

Well-Known Member
God morgon och tack igen Roy.
Jag upptäckte just nu kl. 07:15 vad felet var.
Jag hade olika if-shiftinställningar respektive.
Så går det när man inte dagligen använder radion.
Minnet sviker.
Tack för att du bryr dig Roy.
73
Ulf
 

SM4HFI

Well-Known Member
Eftersom en enda oscillator bestämmer alla frekvenser i riggen blir det bäst noggrannhet att justera på högsta möjliga frekvens, 144 eller 432 MHz. På 432.460 hittar du SK4BX/B och på 144.412 SK4MPI, där långa tonen ligger på nominell frekvens med GPS-styrd referens. För MPI bör du skynda dig, vi planerar flytt och någon månads avbrott inom nån vecka!
Är det svaga signaler kan det vara svårt att nollsväva mot medhörningen för CW. Har du dator kopplad till LF från riggen kan du i USB ställa in 1 kHz under nominell frekvens och justera till du får prick 1 kHz i LF-spektrum från radion. För det räcker några nV signal från fyren.
/Jan
 

SM4FPD

Well-Known Member
OK du hade IF-Shift snett, ja det är vanligt att den hamnar omilt.
Så nu har du ett hörbart men liten skillnd i pistch mellan sidbanden, dvs osymmetrin finns men acceptabel.
Filter kan åldras liksom kristaller, så ett gammalt filtr kan ha mer osymmetri.
Observera att även IF shiftet styrs av samma huvudreferens osc.
Så står kranen i mitten är det mitten.

Ja som HFI nämner blir det noggrannast om du kan trimma frekvens på så hög frekvens som möjligt.
Men då gäller att ha en god referens.

Ser vi i handboken under spec finner vi frekvens stabilitete efter 1 min uppä
värmning är +-7 ppm
Och för 0 till 50 grder C omgivningstemp kan den varierar +-5 ppm.
Med kristallugnen blir den tioggr stabilare.

+-5 ppm blir då på 10 MHz +-50 Hz.
På 100 MHz +-500 Hz .
Det låtar kanske mycket, men få isntrument eller räknare klarar detta.
I praktiken i rumstemp blir den ofta bättre, och en knappt märkbar drift.
Åldringen sätter förståss in, och efter 20 år lär den ha flyttat sig en bit.

Refernskristallen i en IC-706alla styr även sidetonen, dvs den ton man hör vid morsesändning i CW.
Därmed kan man nollsväva sig mot en morseststion som man tänker sig svara, genom att stänga av bk och hålla ner telegrafnyckeln, vrid sakta på VFO tills det svävar. Så kan man hamna transivt mot en motstation.

De flesta Morse kontakter man hör kör semiduplex.... dvs ligger på olika frekvens

IC-706MKIIG såldes i Sverige under tiden 1998 - 2010

SM4FPD
 
Top