1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

ICOM 706 MKIIG - Identifiering av grillade komponenter

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by MickeMek, Apr 8, 2019.

 1. MickeMek

  MickeMek Member

  Jaha, nästa apparat på bordet blev en Icom 706 MKIIG.
  Det är faktiskt min egen apparat som krånglat lite under en längre tid, men nu tänkte jag råda bot på det problemet.

  I samband med felsökning i PA delen råkade något hända som gjorde att två komponenter brann upp.
  När röken skingrat sig så försökte jag identifiera dessa två rackare med hjälp av board-layout eftersom komponenterna i sig hade förkolnat.
  Döm om min förvåning när jag inser att dessa två (så klart) inte finns med på layouten i min servicemanual.

  Är det någon som har en annan service manual / schema som kan hjälpa mig att identifiera dessa kolbitar?
  (Kretskortet är märkt B5211Q om det kan vara till någon hjälp)


  Med vänlig hälsning
  Micke
   

  Attached Files:

 2. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Verkar vara så att det handlar om en annan version av slutstegskortet.
  Man bytte från vanliga NPN transistorer till MOS FET vid någon tid.
  Med FET blir det en helt annan BIAS krets, och det verkar vara vad du har här.

  Men ett steg på väg kan vi kanske komma om du vet om det är HF, dvs 1,8 - 52 MHz slutsteget, eller VHF UHF slutsteget som är drabbat?
  Dvs jagar vi schemat på HF eller VHF fel?
  Någonstans måste man ju börja en felsökning, vad som helst som ger ny information är av värde.
  Är det VHF UHF steget så kanske du kan se vad transistorn heter.

  Min servicehandbok omfattade bara den version du verkar ha enligt bilderna.

  SM4FPD
   
 3. MickeMek

  MickeMek Member

  När jag testkörde den igår så noterade jag att sändning fungerar på HF och VHF.
  Däremot hade radion svårt att leverera någon effekt på UHF

  Om jag förstår kretsschemat rätt så delar VHF och UHF signalväg fram till och med Q231.
  Därefter delas de upp mot olika delmål med hjälp av HP/LP filter.

  Slutstegen för HF heter RD70HVF1C (Jag tror att de är för HF iaf)

  Om någon har en bild på ett likadant kort så kan man säkert identifiera komponenterna med hjälp av beteckningarna på dem.
   
  Last edited: Apr 9, 2019
 4. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Jag misstänker att de brända delarna hör till BIAS kretsen för VHF UHF slutsteget.
  Du menar att du får effekt på HF och VHF men klent på UHF.

  Nästa steg blir då att försöka konstatera om HF, upp till 50 MHz går linjärt. Dvs har BIAS.

  Sen koll av om VHF saknar BIAS, och går olinjärt.
  Att den ger klent på UHF kan beror på att transistorn kärve BIAS för att prestera på UHF, men ger något på VHF.
  Det går att mäta BIAS på basen på den stora transistorn närmast de bränna komponenterna som ju är VHF och UHF slutsteget.
  Sätt en voltmeter på BAS, eller GATE Bias vid FET är 3 - 4 volt.

  Samma sak kan du kolla på HF, då gäller de dubbla transistorers för HF, mät BIAS 3-4 V på resp GATE.

  Vet vi att HF går rätt så är det en bra kunskap.

  Är felet VHF UHF stegets BAIS så har vi något att utgå ifrån.


  Det som kan hända är att om en FET slittransistorn går sönder och klämmer ut 12 V på GATE så bränns BIAS kretsen, det har då INTE hänt här då.
  Eftersom vi har effekt på VHF UHF.

  SM4FPD
   
 5. MickeMek

  MickeMek Member

  Efter lite mera ordnade tester och ett par mail till Japan har jag kommit en liten bit närmre lösningen.
  Lyckades få loss en servicemanual från dem som stämmer överens med min version av PA-board.

  Felsökningen gav följande resultat:
  1. Sändaren ger full effekt på FM över alla delband förutom på 50 MHz.
  2. Sändaren ger full effekt på VHF (amatörbandet)
  3. Sändaren ger effekt men på galen frekvens på UHF. (Jag vet inte om det beror på min gamla 2955:a eller om det verkligen är så)

  De två brända komponenterna verkar vara inblandade i HF-delen av sändaren, se bild.
  Detta kan ju förklara varför den inte svänger som det är tänkt på 50MHz, men inte riktigt varför den inte rockar på UHF.

  Det saknas ju lite skärmning här och där runt slutsteget för UHF (just nu i felsökningsfasen) så det kan väl tänkas att det kommer i självsvängning.
  Jag återkommer i ärendet när jag fått grotta lite mera med hjälp av mina "nya" scheman..


  Tack så länge!

  / Micke
   

  Attached Files:

 6. MickeMek

  MickeMek Member

  Sådär..
  Nu har jag bytt ut de två kremerade komponenterna mot nya och satt ihop allt som det skall vara.
  Problemet med fel frekvens på 430 MHz verkade bero på självsvängning i slutsteget p.g.a. dålig skärmning då plåtburkarna var borttagna för bättre åtkomst.

  Nu fungerar allt igen, nästan!!!
  Ett problem återstår; nämligen att radion ligger lite snett i frekvens och jag har inte hittat något sätt att justera detta.
  Detta märks mest när man kör SSB på 144/432 MHz då man får skruva ritten i botten. (Har inte kunnat kontrollera på HF/50 MHz ännu, p.g.a. avsaknad av antenner)
  Radion ligger -270Hz vid 144 MHz och -800Hz vid 432 MHz.

  Den enda justeringen jag har sett att man kan göra är av 'PLL Referens frequency' enl. sidan 16 i servicemanualen.
  Mäter jag på denna så ligger jag "spot on" (60.0000 MHz)

  Kontrollmätte även "REFERENCE LOOP LOCK VOLTAGE" samt "MAIN LOOP LOCK VOLTAGE" och dessa ligger inom godtycklig marginal. (4.0 volt)

  Har du/ni några tips?


  Glad påsk!
  / Micke
   
 7. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  1. Tänk på att effektjusteringen är per band. Dvs HF 1,8 - 30 MHz och 50 MHz separat. Så 50 MHz kan vara justerat, inställt för lägre effekt.
  VHF och UHF har varsin effektjustering. Reset sätter effekten på 100 % på alla band.

  2. Frekvensjustering, görs enbart med referenskristallen. Samma sätt som om man sätter dit en kristallugn.
  Felet ökar med frekvensen, har du 100 Hz fel på 10 MHz så är felet 300 Hz på 30 MHz. På 145 MHz blir då felet, 14,5 x 100 Hz dvs 1450 Hz och tre ggr så mycket på UHF.
  Men noggrannheten bestäms av tillgänglig frekvensräknare, och en sådan kan vara +-1 kHz vid 60 MHz.....
  Det är ganska svårt att veta eller verifiera en frekvens på VHF, SK4MPI vet man inte vilken av alla dess frekvenser som bildas av dess olika fjärrskift system numera. Förr kunde man kalibrerar på dess CW (bärvåg).
  Observer att ingeting annat är referenskristallen bestämmer detta.

  Ett sätt att justera frekvensen är att göra Zero Beat på en stark BC station på HF, exvis brukar BBC finnas på 12,09 MHz +-. ibland. den ligger mkt bra.
  Man kan även sätta radion i CW och hålla in telegrafnyckeln, utan BK, och göra svävning. Dvs tonen vid CW som bildas av en känd bärvåg är exakt den som finns i sidetone, (när ref är rätt) Många andra HF BC stn är inte att lita på......numera.

  På 2,5 5 10 15 och 20 MHz finns referensignaler, dessa är numera så svaga att de knappast kan användas för detta ändamål om man inte prickar in en tid då de är starka.

  Förr fanns en referens signal på 150,0000000 MHz hörbar åtminstone i Sthlm.

  Referenskristallen bestämmer BFO frekvenserna, liksom PBT frekvensen, (dess oscillator) så BFO ligger rätt när referens är rätt.

  De
  SM4FPD
   
 8. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  FPD skrev "Det är ganska svårt att veta eller verifiera en frekvens på VHF, SK4MPI vet man inte vilken av alla dess frekvenser som bildas av dess olika fjärrskift system numera. Förr kunde man kalibrerar på dess CW (bärvåg)."

  SK4MPI har sedan den började spela frekvensskift väl definierade frekvenser genererade av en GPS-styrd normal och fungerar utmärkt att kalibrera emot. Det är den långa tonen de sista 20 sekunderna av var minut som har nominell frekvens 144,412 MHz. Den tidigare sändaren med A1A CW på 144,412 MHz hade inte särskilt noggrann frekvens, den varierade flera tiotal Hz på någon timme. Den gamla på 144,960 var hyfsat stabil, drev ca 4 Hz per år uppåt i frekvens. Televerket (!) använde den för att få referens i Sundsvall från Enköping har det ryktats.
  Enklast att kalibrera tycker jag är att ställa riggen i USB, knappa in frekvensen 144,411 och med något datorprogram mäta LF och se avvikelse från 1000 Hz. Justera kan man göra på samma sätt. I södra Sverige är kanske OZ7IGY lättare att höra på 144,471 MHz eller 432,471 MHz. Andra fyrar vet jag inte hur noggranna de är, men SK1UHF på 432,405 är nyligen justerad. Man ställer alltså in 1 kHz lägre än nominell frekvens i USB och borde då få ut 1 kHz LF.

  Men behöver man skruva på RIT så är det ju inte fel på lokaloscillatorn utan då skiljer RX och TX i frekvens. Svarar man t ex på ett CQ så använder man VFO och ställer in så det låter naturligt. Då borde det låta naturligt även hos motstationen.

  /Jan
   
  Last edited: Apr 20, 2019
  SM5KYH likes this.

Share This Page