Icom AH-4

SA7BUJ

Well-Known Member
Använde du samma styrkabel när du provade hos din kompis?
Kan ju vara avbrott i den isåfall.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Börja med att ta ur kretkortet ur plastlådan.
Då kan du se om det finns fuktskador på kortet.
AH-4 är vattentät, och har en liten "andningsventil" sitter under typskylten.
Blir det otätt i kabelingångar så kan det bli blött och fuktskador.

Själv minns jag inte att vi på SRS tiden någonsin behövde laga någon sådan.
Så felerfarenheter är en bristvara.

Vad gäller vatten så är den som sagt tät, men att bli dränkt tål den inte då andningsventilen inte är avsedd för vattentryck. En sådan AH-4 blir sedan olagbar.

SM4FPD
 

SM0UAN

Well-Known Member
Man undrar ju hur dessa avstämmare får instruktion om sitt "arbete". Dvs stämmer de av i samverkan med information från TX, eller är de helt autonoma och jobbar bara med bärvågen som "arbetsorder"? Om de samverkar med TX inställer sig ju frågan om det finns nån förbindelsekabel där, som kan ha fått nåt oväntat fel i kontaktering eller ett avbrott. Jag spekulerar lite, det verkar så osannolikt att två enheter utvecklar samma fel "helt plötsligt".
 

SM4UKU

Member
De fyra trådarna är GND, 12V, START och TUNE. När man trycker på knappen på radion så går det en startpuls (START) till tuner som i sin tur svarar med att dra i TUNE-snöret. Då startar riggen TX med 10W bärvåg. Tuner mäter fas, SWR, impedans samt frekvens och processar detta mjukvarumässigt. När den är klar så släpper den TUNE och allt är klart. Det är den korta varianten av beskrivningen. Sen finns också olika långa pulser så tex en extra kort puls från radion får tunern att gå i bypass. Misslyckad tuning leder oxo till bypass, men minns ej hur detta kommuniceras till radion, troligen med en viss pulslängd det också. Inga mätningar görs i radion. En smart detalj med AH-2, AH-3 och AH-4 är att vid tuning hamnar bärvågen först i en attentator så effekten reduceras till ett par hundra mW. Det leder ju förutom till mindre QRM vid tuning också till att radion aldrig får hög SWR under tuning. Därmed drar radion inte ner uteffekten oavsett hur impedansen varierar under tuning. Det finns ingen datakommunikation typ RS232 eller liknande mellan enheterna.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Perfekt beskrivning av funktionen, UKU.
Jag nämnde att man kan sätta ett litt motstånd som belastning vid prov utan antenn, då det ju bra kommer ut c:a 1 w vid avstämning.
En annna viktig sak är att detektorer, mjukvarukretsear etc är helt förbikopplde när avstämningen är klar.
För efter tunern mot antennen finns ju SWR kvar, liksom RF feedback, som då inte kan få logiken att spöka oavsett antenn. Dvs tunern står som en nära passiv antenntuner med bara relän som kopplat in spolar och kondingar.
Därmed minskar strömförbrukningen, samt den tål åska och hög SWR bättre. En förklaring till att dessa avstämmare sällan går sönder.
Vid trimning efter servicehandboken byglar man på ett sätt så att ett belastningsmotstånd på 50 Ohm kopplas in. Gäller AH2 till 3 och AT serierna. AH-4 finns det nog ingen servidcehandbok till.
Det går således INTE att köra ICOM:s avstämmare av denna typ mot andra fabrikat av sändare. Om man inte bygger någon form av interface, som garanterr 10 W under avstämning..

Trådstartaren nämner att det bara klickar till i ngt relä sen tillbaka till RX.
Så tunern får sin startpuls men efterfrågar inte 10 W med KEY.
Man kan tänka sig något spänningsmatningsfel, har för mig det kan finns en 78L05 i AH-4 som kan vara värd att kolla upp.

SM4FPD
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Servicehandbok för AH-4 finns på nätet. T ex här;


KEY går till jord via en transistor. Kontrollkabeln mellan radio och AH-4 är oskärmad och det sitter bara några drosslar och kondensatorer som RF-filter för ev CM-strömmar som kan tänkas flyta i den. Som det gör om man anslutit t ex ena ledaren i en bandkabelmatad dipol till jordterminalen och i övrigt inte har några strömdrosslar på kontroll- och matarkablarna eller gör som UKU, använder en 1:1 balun mot antennen direkt på utgången som är en bättre och enklare lösning.

De enda problem jag upplevt med AH-4 mot min IC-706MKIIG är att 706an stängde av sig helt när den långa remotekabeln mellan radio och frontpanel användes. Det åtgärdades temporärt med några klämferriter på remotkabeln. Senare kompletterades AH-4 med två strömdrosslar som monterades inne i plastlådan. Därefter har inga problem noterats och AH-4 upplevs som väldigt pålitlig och robust. AH-4 har använts i alla möjliga sammanhang med och utan stabil jord och fungerar klanderfritt. Ferriterna på remotekabeln kunde också plockas bort.

Höga CM-strömmar i kabelhärvorna kan i värsta fall knäcka halvledare i interfacen till radioapparaterna inkl AH-4.
 

SM4UKU

Member
Servicehandbok för AH-4 finns på nätet. T ex här;


KEY går till jord via en transistor. Kontrollkabeln mellan radio och AH-4 är oskärmad och det sitter bara några drosslar och kondensatorer som RF-filter för ev CM-strömmar som kan tänkas flyta i den. Som det gör om man anslutit t ex ena ledaren i en bandkabelmatad dipol till jordterminalen och i övrigt inte har några strömdrosslar på kontroll- och matarkablarna eller gör som UKU, använder en 1:1 balun mot antennen direkt på utgången som är en bättre och enklare lösning.

De enda problem jag upplevt med AH-4 mot min IC-706MKIIG är att 706an stängde av sig helt när den långa remotekabeln mellan radio och frontpanel användes. Det åtgärdades temporärt med några klämferriter på remotkabeln. Senare kompletterades AH-4 med två strömdrosslar som monterades inne i plastlådan. Därefter har inga problem noterats och AH-4 upplevs som väldigt pålitlig och robust. AH-4 har använts i alla möjliga sammanhang med och utan stabil jord och fungerar klanderfritt. Ferriterna på remotekabeln kunde också plockas bort.

Höga CM-strömmar i kabelhärvorna kan i värsta fall knäcka halvledare i interfacen till radioapparaterna inkl AH-4.
Ja, det heter KEY. Inte TUNE som jag skrev fort och fel.
 

SM2OWW

Well-Known Member
Ett dokument som jag "sprang på" för länge sedan och sparade ner... Har inte läst det själv, bara samlat som ekorren ;)

K9EQ AH-4 Universal Interface User’s Manual
 

Attachments

  • K9EQ AH-4 Universal Interface.pdf
    964.3 KB · Views: 16
Top