Impedans?

daniEL

Member
Hej!
Jag vet att mottagare, antenn och kabel ska ha samma impedans, men vad är impedans för något igentligen?
Varför blir inte mottagningen lika bra om antenn, mottagare och kabel har olika impedans?
Vad är det som gör att en kabel med 50 ohms impedans har en impedans på 50 ohm?

:)DaniEL:)
 
Hej DaniEL!

Impedans är summan av resistans och reaktans. Reaktans är det man får av kapacitans och induktans.

Mottagare behöver faktiskt inte ha samma impedans som antennen. Det viktiga är att mottagarens brus överröstas av bruset från antennen. För kortvåg är anpassning av mottagaren sällan något problem. På högre frekvenser är det viktigare, dock inte tokviktigt. Där är dämpningen i kabeln viktig.

Karakteristisk impedans hos en kabel är den impedans man har innan man vet vad som finns i andra änden. Skickar man in en signal i kabeln, så vet man ju inte förrän signalen gått hela vägen till andra änden och tillbaks vad som sitter i andra änden. Är det samma impedans eller resistans som kabelns karakteristiska impedans så kommer det aldrig något tillbaks.

Får du fatt på en pulsgenerator (med 50 eller 75 ohms utgångsimpedans), ett oscilloskop och några tiotal meter coax så är det ganska intressant att skicka iväg pulser i kabeln, mäta med oscilloskopet på generatorns utgång och titta på hur pulserna ser ut med olika avslutning i bortre änden av coaxen. Det är mycket lättare att förstå det där med anpassning när man tittar i tidsdomänen tycker jag.

73! /Jan
 
Om vi tänker oss att antennen är en växelströmsgenerator, den lämnar en spänning och gör det bäst vid en viss belastning.

50 Ohm. Då får vi en effekt som går från antenn till kabel och vidare in i mottagaren.
Liksom vid en Steroeförstärakre som är avsedd att driva 4 Ohms högtalare, och då ge exvis 50 Watt.
Sätter du dit 8 Ohms högtalare får du bara en fjärdel av effekten.
Om vi förutsätter att späningen är konstant från förstärakren, det är den oxo nästan.
Högtalarens 8 Ohm är ett växelströmsmotstånd, impedans. Men vid så låga frekvenser och i en högtalare är det ganska lika som resiustansen.

Vid liksröm är resistans lättare att förstå.
Vid växelström som ju HF från antenne är, blir det svårare och därför kallas växelströmsmotståndet impedans eller raktans.

Jag brukar jämföra med ljus.
En ljustråle från ficklampan går långt och obehindrat gneom nattmörkret.
Men försök stå inne och lys gneom fönstret.
Du bli bländad, en stor del av ljuset reflekteras tillbaka och en liten del går igenom glaset.
Vi byte "impedans" när vi bytte media, från luft till glas och från glas till luft igen.
Vid varje sådna övergång blir det en missanpassning och effekt studsar tillbaka.

Ser du ner i vattnet så ser du dels fötterna men också en spegelbild av dig själv och himmelen, reflektion...missanpassning.

Kopplar du antennen till fel kabeltyp kommer en del av effekten från antennen att studsa tillbaka till antennen.
Vid kabeln till mottagaren samma sak, om mottgaren har fel impedans sker en reflektion och en del av effekten som trots allt letat sg ner genom kablen studsar ut igen.

Vi kallar detta reflektionsdämpning, den skall vara så hög som möjligt eller ingen alls.
Anpassning kan även mätas som ståede våg förhållande.
Eller helt enkelt förhållandet mellan de olika impedanserna.

Så med bra anpassning kommer det mesta av den lilla effekten från antennen att försvinna in i mottgaren och till slut höras.
Med dålig anpassning blir det mest värme av den lilla effekten från antennen.
(jo mycket lite värme då)

Efekten mäts i dBm, (1mWatt vid 50 Ohm) och är från en antenn rund c:a -100dBm, vi talar om miljondels milliWatt.

En sändare på 50 dBm lämnar 100 watt och på samma sätt är det viktigt vid sändare att ha rätt anpassning hela vägen ut i luften vi antennen.
 
Back
Top