Intermittensfaktor / duty-cycle på digitala sändningar

SA4LGZ

Patrik
Jag kollade nyligen på en automatisk antennanpassningsenhet (LDG RT-100) och ser att den är specificerad till "100 watts (peak) on SSB and CW, 30 watts on 100% duty-cycle modes".

* Borde inte en sådan siffra vara definierad över en viss tid?
* Finns det någon speciell vedertagen tid som alla redan vet om och går efter eller är det något som varierar mellan olika tillverkare?
Om vi till exempel tar FT8 så sänder man under 12.6 sekunder (om jag inte misstar mig) och lyssnar under lika lång tid samt att det är lite tid för bearbetning. Detta borde bli en faktor på ca 42% under en minut. Om man däremot tittar på en period av 10 sekunder så blir ju det hela en faktor på 100%.
* Jag antar att den faktiska faktorn som en viss enhet klarar av beror på hur väl den kan leda bort överskottsvärme i sina komponenter, eller?
 
En av sakerna som händer i just en antennanpassningsenhet är ju att det blir överslag. Dvs det är spänningen som är problemet.
Blir det då överslag så har knappast tiden betydelse för att speca effekttåligheten.
Men det är förstås komplicerat.

När och om det sker överslag beror som sagt på spänningen som bildas, och den i sin tur på vilken impedans man har stämt av mot.

Kanske gäller specen för effektåligheten om man stämmer av mot en 50 Ohms konstlast?

Ännu värre och konstiga spexar var det på amerikanska antennanpassare, ex MFJ manuella, tål 300 W Pep står det.
Och då menar man Pep ineffekt till slutröret. Får man då ut 150 W, så har vi en siffra där då.
Men Pep gällde på Amerikanskt vis SSB, vilken då kunde bli högre än CW (bärvåg) pga av sändarnas konstruktion, (förr med rör).
Skillnaden mellan Pep och bärvåg kunde vara 100 resp 150 W.

Således skulle en 300 W MFJ tåla max 100 W RF. eller ???

Ja som med amerikanska hästkrafter, SAE så blir siffran högre än på importerade bilar.
Allt för att gynna egen industri.

Ingen tillverkare har mig veterligen någonsin spexat effektåligheten vid en viss last, det är ju i det närmaste omöjligt, så man kanske skall anta att lasten skall vara 50 Ohm konstlast vid specat värde.

Klart att tiden för hur länge det får ske överslag i en komponent kan ha betydelse för dess överlevnad.......

Konstigt? jo.... Men varför göra saker enkelt när det går att krångla till.

På riggar med inbyggd avstämmer ex vis IC-756PROIII specar man maximalt SWR 1:3 till 3:1, Och effekten ger sig ju själv.De
SM4FPD
 
Aha, ja det där med överslag hade jag inte tänkt på, tack för att du informerade mig om det!
 
Hej.
Som Roy skriver så kommer den maximala spänningen att vara en gräns. En annan gräns är den värmeutveckling som behöver kylas bort.

För värmeutveckling över tid är det intermittensfaktorn och effekten som styr, det vill säga tid för sändning respektive mottagning i förhållande till använd effekt.

Nu verkar LDG syfta på modulationfaktorn i sin skrivning om den PEP-effekt antennanpassaren tål. Troligen då med sikte på maximal spänningstålighet och effekttålighet under kort tid.
SSB 0,2
CW 0,4
SSB med talkompressor 0,5 och
MGM, FM och bärvåg 1,0.

Kanske beroende på att antennanpassaren är helautomatisk och själv startar en avstämning om SWR blir överskrider inställt värde.
Många inbyggda antennanpassare drar ner uteffekten under anpassning, bland annat för att minska risken för överslag.

Den här antennanpassaren kan inte styra uteffekten utan måste klara att stämma av vid full uteffekt till skillnad för när man stämmer av manuellt med låg effekt.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Ok, ja det var en bra beskrivning.
Så allt beror på lite vad för avstämning man har för tillfället samt en massa faktorer, så t.ex 30W för digitalt är nog något man inte bör överskrida även om den kanske hade klarat något mer under gynnsamma och välavstämda förhållanden oavsett om man får en lägre intermittensfaktor över relativt kort tid (en minut).
 
100 % avser troligen sådant som FM, RTTY och SSTV så 12 sekunder med 60 W är nog inget större problem. Värme utvecklas i snålt tilltagna järnpulvertoroidkärnor och kanske keramiska kondensatorer där rejäla glimmerkondensatorer som är dyrare hade varit ett bättre val.

Lennart
 
Jag tänker även på de stora luftlindade spolarna vi finner i MFJ:s manuella avstämmare.
C:a 70 mm diameter och lika långa, med plexiglasstavar blir de som en luftlindad spole, fler uttag ger lämpligt värde för resp frekvens och antenn.
Men det hände många gånger att spolen var nedsmält.
Trots att en sådan borde ha låg förluster.
Vid service på dessa prylar fick man då byta spolen, en väldig massa trådar till omkopplaren.
Provkörning mot olika konstlaster som jag hade tillverkat, vid 100 W och med lång tid visade efter rep att det knappat blir sådan värme vid rätt avstämd.
Nå en autotuner skall väl stämma av rätt, vilket inte alla människor gör.
Det går att ställa in fel manuellt, och mest effekt hamnar i spolen istället för antennen, Vi talar om MFJ 300 W Pep grejer då , och man använde 100 W TRX.

Men klart att värme i spolar kan göra att det handlar om tid.

SM4FPD
 
Back
Top