1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Internet of Things

Discussion in 'Övrigt' started by SM6FPG, Apr 11, 2019.

  1. SM6FPG

    SM6FPG Fritidskonsulent

    Hur är det med intresset för IoT i allmänhet och IoT för radio i synnerhet?

    Någon som skapat något av allmänt intresse?
     

Share This Page