Inverterad dipol

SM7CZR

Old Member
Jag har använt en kort vertikal på detta QTH som enda antenn. Längden 6 meter, och det har funkat så där på 10-15-20-40 m tack vare ett hembyggt Pi-filter vid basen, inhyst i en postlåda av plåt. Några radialer nergrävda i gräset och längs med häcken.
80 m har inte varit någon höjdare men det är ju inte så konstigt. Dock har jag knipit några DX där innan de lokala störningarna blev för starka på området.

Nu har jag funderat på att testa med att öka på aluminiumröret till 9 meter.
Varför inte mer? Nej, rören är för tunna och sen vill jag inte väcka den björn som sover. Grannarna är vana vid min aluminiumpinne. ;)
Jag tänkte använda röret som mittfäste till en inverterad dipol. Trådarna kan inte vara längre än 9 meter långa för jag vill hålla mig inom mitt eget område.
Vinkeln mellan benen blir omkring 45 grader (tror jag). Är det kanske för snäv vinkel?
Sen inbillar jag mej att störningsnivån eventuellt blir lite lägre med denna antenn och dessutom att den kan gå bättre på 80m lokalt än vad vertikalen gjorde.
Pi-filtret får naturligtvis hänga med som vanligt. Matningen inuti röret. Eventuellt anpassningsproblem eftersom tunern sitter nere vid häcken.
Vad tror ni om detta?
 

Attachments

  • inv.dipol.PNG
    inv.dipol.PNG
    20.7 KB · Views: 139

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

När jag ändrade min inverterade V så att vinkeln blev snävare så minskade bandbredden. Nu är vinkeln ungefär 90 grader, tidigare var den si så där kanske 130 grader. Monoband 20 m.

Edit:
Minnesbilden var nog lite fel, nuvarande vinkel är i häradet 115 grader och förut var den ungefär 150 grader.
 
Last edited:

SM5NFT

Well-Known Member
... Vinkeln mellan benen blir omkring 45 grader (tror jag). Är det kanske för snäv vinkel? ...

Jag gjorde en snabb-simulering av den tänkta antennen. Inverterat V med den snäva vinkeln på 45 grader mellan benen är inte lyckat, speciellt inte på de högre frekvenserna. Personligen skulle jag försöka göra antenntrådarna kortare (5-6m) för att få upp ändarna på lite lite mer höjd och på så sätt öka vinkel och genomsnittshöjd något.

Strålningsdiagrammen (i simuleringen) blir då bättre även för 80m, även om matningsimpedansen förstås blir ännu mer "omöjlig".

Jag kan lägga upp simuleringsdata om du talar om vad du vill se.

/Arne
 

SM0AOM

Well-Known Member
En antenn med bara 45 grader mellan "benen" och så här korta trådar blir en elektriskt mycket liten antenn i synnerhet på 80 m.
Risken är överhängande att anpassningsförlusterna kommer att dominera så att strålningsverkningsgraden bara blir någon procent.
Om det går att få ut trådarna så att vinkeln mellan dem blir uppemot 90 grader eller mer blir det bättre.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7CZR

Old Member
Tack för kommentarerna!
Tyvärr kan jag varken få större vinkel eller längre trådar, det är platsen som saknas.
Min tanke var att matningspunkten kom högre upp, i motsats till den nuvarande vertikalen som matas nere vid marknivå. Dessutom skulle jag få lite mera "tråd i luften".
 

SA5A

Well-Known Member
Och du har ingen möjighet att förlänga vertikalen från toppen, med en tråd åt något håll?
Sture
 

SM0AOM

Well-Known Member
En antenn av detta utförande skulle motsvaras av en last med ett Q överskridande 200.
Det blir mycket svårt att göra en fungerande impedansanpassning på i synnerhet 80m med en användbar verkningsgrad och bandbredd.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7CZR

Old Member
Och du har ingen möjighet att förlänga vertikalen från toppen, med en tråd åt något håll?
Sture
Det har jag testat en gång. Blev ingen större skillnad.
Bandbredden är inte så viktig för mej, jag förstår att Q-värdet blir mycket dåligt, men det är det redan nu med vertikalen (gäller 80m).
 
Last edited:

SM0BRF

Well-Known Member
ZL3XDJ, Brian har alltid kanonsignaler på 30 o 40m och hörs ibland även på 80m ända hit från Nya Zeeland. Han kör oftast QRP, men ibland 50W. Troligen har han väldigt bra markförhållanden. Jag har inte analyserat hans antennsystem, men det kan kanske vara något att titta närmare på om man bor på ett lerigt QTH :).
http://www.qrz.com/db/ZL3XDJ


/Roland
 

SM4ANQ

Well-Known Member
Kan bara bekräfta att ZL3XDJ går igenom fint med sin antenn. QSO med honom flera kvällar och även de sista två kvällarna.
Bra förslag!
73 de
SM4ANQ/Ulf
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Här kommer mitt förslag.

Jag hängde in en 11m deltaloop längst upp.
Effekten av detta är att antennen nu strålar i horisontalplanet isf rakt upp på 10m.
Loopen är endast induktivt kopplad till dipolbenen.
Jag har inte justerat längden för dipolen, kanske finns det lite optimering att göra nu med loopen som "stör"

inv_V_loop.jpg

/Micke
 

SM7CZR

Old Member
Tack Micke för att du experimenterar!
Antennen skall vara så diskret som möjligt, plus att jag vill använda den på alla band från 10 till 80m genom att avstämma Pi-filtret.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Den extra tråden är så tunn så:)
Loopen påverkar inte övriga band, definitivt inte på 80 och 40m.

/Micke
 

SM7CZR

Old Member
OK, men när jag behöver klippa häcken måste antennen kunna plockas ner lätt o. behändigt.
Annars var det en fiffig lösning!
 
Last edited:
Top