1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Jordspett och jordplan

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6FPG, Jun 11, 2020.

 1. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Jag håller på att skapa en gemensam jordpunkt.
  Är det lämpligt eller olämpligt att ansluta ett jordplan till denna jordpunkt eller skall man se jordplanet som en del i antennerna?
   
 2. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Om du menar "jord" för antennerna så är det ett jordplan, eller hellre en motvikt, du avser.
  Antennjorden får under inga omständigheter sammanblandas med elkraftens jord, det är viktigt att hålla isär begreppen när ämnet diskuteras.
   
 3. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Jag var otydligt, mitt jordpunkt blir ett jordspett!
  Jorden i mitt fall är inte elnätet jord.
  Jag kommer att använda en fulltransformator med 2 x 115 volt där jag använder mittuttaget som jord anslutet till det egna jordtaget!
   
  SM0GLD likes this.
 4. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Vad menar du med jordpunkt? Om du har en elleverantör, nätbolag, så har du en jordpunkt - skyddsjord. Ska du skapa någon annan jordpunkt så kan det bli en potentialskillnad dem emellan ifall radion är ansluten till nätleverantörens skyddsjord. Blanda inte ihop en antenns jordplan(motvikt), GP, Dipol, Beam, med någon annan sorts jord i marken. HF, antennstrålning, kommer alltid att nå något i omgivningen och en antenn ska monteras så den strålar bäst utifrån avsedd våglängd(frekvens).

  /Sven.
   
 5. sm2sxi

  sm2sxi Well-Known Member

  Jordning är ett stort och komplext område. Ett bra sätt är att studera ämnet är att ta del av det dokument om jordning som finns på ESR.SE
  Av stor vikt är att man tar ett helhetsgrepp när det gäller jordning, risken annars är att man skapar mera problem än man löser...
   
 6. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

 7. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Har sett sådana lösningar, det spelar nog inte så stor roll. Men om du kopplar ihop din lokala jord, den du ansluter till ditt jordspett med jordplanet så blir den väl lite "styvare" får lite lägre impedans.

  Obs ni andra, Bosse ska ha en isolering trafo och det är mittpunkten på dess skundärlindning som han tänker ansluta till sin egen jord, man behöver inte svamla om skyddsjord då detta är ett helt avskiljt isolerat system!
   
  SM0GLD and SM6FPG like this.
 8. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Just jordning av radio och antenner kan vara ett smått eldfängt diskussionsämne då det finns en oerhörd mängd åsikter och tankar, ämnet i sig är faktiskt rätt så komplext.

  Faran ligger i, utöver att sätta personskyddsautomaten ur spel, att man skapar potentialskillnader mellan antennjorden i gräsmattan och elnätet, till vilken radion normalt (via nätaggregatet) är ansluten.

  Använder man en skiljetrafo som nämns så skapar man en mittpunktsjord som har ungefär samma potential om gräsmattejorden den är ansluten till.
  Faran här ligger i potentialskillnaden mellan gräsmattejorden och den jord som tas från sista kraftledningsstolpen till villan,
  denna kittlande fakta kan man komma att upptäcka när man lägger handen på loggdatorn som är ansluten till elnätet och samtidigt skruvar i antennkontakten som är ansluten till gräsmattejorden.

  En "gräsmattejord" vid antennen kan också bilda en effektiv inledare för de spänningar som bildas vi ett åsknedslag, direkt eller i den omedelbara närheten.
  Ingetdera någon vill uppleva och tämligen svårförklarat i ett eventuellt försäkringsärende då endast skorstenen står kvar.

  Syftet med mitt inlägg är inte att gnälla utan enbart att uppmana till studier i ämnet och mana till allmän försiktighet med kopplandet.
  Hellre att elektrikern jordar än att prästen gör det.
   
  SM7NZB, SA4LGZ, SM0KBW and 1 other person like this.
 9. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag har också samlat på mig en sådan trafo för samma applikation, kanske får man nytta av den nån gång.
   
  SM6FPG likes this.
 10. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Man måste låta allt i shacket vara anslutet till samma jord. Innanför radiorummets dörr är allt anslutet till gräsmattejorden.
   
  SM6FPG likes this.
 11. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Bäst är kanske att aldrig använda antenner som kräver jordplan utan att ha välbalanserade antenner och inte jorda sin isoleringstrafo alls :)

  Panta rhei är stridsropet!
   
  SM6FPG likes this.
 12. SA4LGZ

  SA4LGZ Patrik

  Mitt radiorum är på andra våningen i en stolpbod, ingen jord indragen alls, varken från elnät eller marken. Vet inte riktigt om jag borde åtgärda något. Jag har jordfelsbrytare.
   
 13. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Men, Patrik, har du inte ens jordade eluttag?

  Det finns tre sorters "jord", om jag fattat det rätt?
  - elsystemets skyddsjord. Jag har jordade uttag i radiorummet, och i de fall vissa apparater har jordade anslutningssladdar så trycker jag in dem i de jordade uttagen. Alternativt har vissa dubbelisolerade apparater ojordade sladdar och då trycker jag in dem också. Gamla ojordade kontakter finns och används väl knappast längre?
  - åskskyddsjord. Det där har jag aldrig brytt mig om. Eller rättare sagt, valt att inte riskera att skapa olika jordpunkter, med potentialskillnad. Istället drar jag ur koaxialkablarna då det är åska på gång eller då jag åker bort ett tag. Då drar jag även ur elsladdarna till all radioutrustning och datorerna.
  - antennjord. Hmmm. Jordplan. Det handlar om en del av antennen, som hjälper till att skapa en "sluten krets" för antennströmmen samt bidrar till att skapa det strålningsdiagram man vill ha.
  Detta har fungerat bra för min del, sedan 1973, då jag blev radioamatör.
  /SM5DXV Sture
   
 14. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Jag har en isolertrafo till mitt radiorum idag och en egen jord, skall koppla ihop den med radiomastens jord senare när den kommer på plats.
  Tyvärr hade jag ingen 2x115V så jag har jordat ena sidan av en 230v-trafo istället.
  Min antenn har av praktiska skäl en egen jordpunkt då den ligger lite för långt från huset (160m-loop som är jordad i mittpunkten).
   
 15. SA4LGZ

  SA4LGZ Patrik

  @5ASA nej, ojordade uttag, det går bara två nakna luftledningar till boden, antar att det var ok att göra så en gång i tiden eftersom huset står på trästolpar en meter upp i luften. Men jag gissar att i och med att jag har (en förvisso ojordad, men dock markförlagd) antenn så har jag eventuellt skapat en farlig situation om jag får ett apparatfel.
  Det sitter förvisso en ojordad jordfelsbrytare som borde slå ifrån om den upptäcker att det läcker ström till någon annan punkt.
  Radion sitter på en 13.8v fulltransformator. Kör remote, så jag är sällan där.

  Det finns så många åsikter och ”alternativa fakta” kring det här området att jag inte har vågat göra någonting åt det :)
   
 16. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Du kan ju alltid fixa till en jordspett-jordning utanför shacket när som helst och ansluta din nya mittpunktsjord till jordspettet.
  Detta ger dig troligtvis kortaste vägen till åskskyddsjord enl, Fig2 i esr-dokumentet.
   
  SM6FPG likes this.
 17. SM6XQY

  SM6XQY Well-Known Member

  Eller elektrikerns sista ord: "Vad fasen hade jag på jorden att göra"
   
  SM4WII and SM0GLD like this.
 18. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Har du en jordfelsbrytare som personskydd på matningen till den trafon så är den väl satt ur spel? Hoppas du har monterat en till på trafons sekundärsida.

  Jag ställer inte frågan för att kritisera utan för att belysa den viktigaste aspekten nämligen skyddet mot elfaran. Tänk er för.
   
 19. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Ett alternativ till jordfelsbrytare är att ha isolerad matning, heter IT-system eller "Isolated Terra" på utrikiska. Det ska kompletteras med jordfelslarm som larmar om det blir för mycket obalans på spänning mellan vardera nätledaren och jord, normalt skyddsjord men i en radiomiljö kanske "gräsmattejord". Det används i kritiska vårdrum för att ett jordfel i utrustning inte ska göra utrustningen strömlös, utan möjliggöra att en operation eller annan behandling kan fullföljas. Jag har ingen formell elutbildning, men jobbar med utrustning bl a i såna rum.
  Det är ett utmärkt alternativ till jordfelsbrytare till labbänken. Det användes vid TV-service på jobbet i forntiden då isolationen satt i höljet, chassit var anslutet direkt till ena nätledaren. Utan larm får man dock ingen varning om det är farligt eller inte. Kanske både isolerat och jordfelsbrytare?
  /Jan
   
 20. Sm2vki

  Sm2vki Tekniker

  Hej!

  4FPD var en hejare på "jordning" i en annnan tråd, sök efter "jordning" eller möjligen "jordspett". Så lär du finna den.

  73´s de sm2vki
   

Share This Page