Kan man ha roligt med radio utan att vara amatör?

sm6vyf

Well-Known Member
Ladda ner "Wireless Networking in the Developing World" och se vad nytta man kan göra med hjälp av radio:
http://wndw.net/index.html (tänk på att länkar öppnas i nytt fönster!).

I denna bok kan man lära sig det mesta. Notera att på 2.4 GHz får göra mindre om man är amatör - man får inte köra krypterat, annars är t.ex. uteffektgränsen densamma om man är olicensierad.

Med tanke på bokens titel kan man undra om amatöradio inte ens har kommit till stadiet "Developing World"...

73 de SM6VYF/Arne
 
Jag har i och för sig inte läst boken så jag vet inte vad det står, men räkna inte med att regler om vad man får och inte får gäller här i Sverige. Vi har betydligt större friheter än i exempelvis USA. Jag kan på rak arm inte påminna mig något i nu gällande regler som förhindrar oss från att köra krypterat. Därmed inte sagt att jag tycker att vi skall köra krypterat. Inte ens på 13cm-bandet.

Vad gäller effekten så går det att söka tillstånd för högre effekt hos PTS.

/Leif
 
Jag får en känsla av att ni blandar ihop wlan med radio. (Även om det är samma frekvenser) Vad är det som säger att en radioamatör inte får ha ett krypterat trådlöst nätverk?
 
vad det är för typ av transmission styrs utav utrustningen.

1. Wlan är typgodkänd som Wlan (trådlöst nätverk) med alla sina finesser typ kryptering. Enligt godkännandet från PTS får dessa användas "Fria från tillståndsplikt". Som radioamatör har du inga fördelar. Förr i tiden var det lite mer uteeffekt som gälde , och då kunde man krypa undan OM man kunde få utrustningen till identifiera sig , dettta gick att göra i Bla Breezecom gamla serie .

Det samma gäller med de gamla LPD 10mW utrustningarna till 433 Mhz (69 kanaler).
Dessa får köras utan tillstånd av vem som helst (Även radioamatörer). MEN en radio amatör får inte prata med en annan person som kör med en LPD om han använder sin amatörradio.
Däremot får han ta LPD och ropa upp den andra amatören , men då skall han uppge signal.


// Freddy / SM7WDG
 
SM7WDG said:
Förr i tiden var det lite mer uteeffekt som gälde , och då kunde man krypa undan OM man kunde få utrustningen till identifiera sig , dettta gick att göra i Bla Breezecom gamla serie .

Hur definierar du identifiering? Alla trådlösa nätverksprodukter har ju en (oftast) unik mac-adress, som dock går att ändra. Kör man med fasta ip-nummer så borde ju det funka med. Om inte annat så går det alltid att skriva till i tcp/ip-protokollet att man ska ange callsign... ;)
 
Om man kör IEEE 802.11 eller liknande, som amatörradio, kan man identifiera sig på t.ex. följande sätt:
http://gatugarden.com/sm6vyf/802#ping

I och för sig så skulle man kanske anse att ett 44-ip-nummer (ampr.org) skulle kunna användas som identifiering, speciellt om domännamnet är av typen sm6vyf.ampr.org.

Jag vill åter igen peka på ovan nämnda bok, vilken tar upp sådant som efterlyses i andra trådar här: exprimenterande med radioutrustning. Boken är värd att titta närmare på.

73 de SM6VYF/Arne
 
Indentifiering..

vet ej vad som krävdes egentligen , men det spelar ju ingen större roll efterssom du som amatör har 100 mW som max tillåten effekt idag . förr var det betydligt högre..

// Freddy
 
SM7WDG said:
Indentifiering..

vet ej vad som krävdes egentligen , men det spelar ju ingen större roll efterssom du som amatör har 100 mW som max tillåten effekt idag . förr var det betydligt högre..

// Freddy


Är det inte så att vid lisensfri Wlan så är det 100mW EIRP (utstålad effekt)
Men som amatörradio är det 100mW effekt i slutsteg
dvs en grym sillnad om man har lite gain i antennerna
//Fredde SM2XBN
 
SM7WDG said:
Det samma gäller med de gamla LPD 10mW utrustningarna till 433 Mhz (69 kanaler).
Dessa får köras utan tillstånd av vem som helst (Även radioamatörer). MEN en radio amatör får inte prata med en annan person som kör med en LPD om han använder sin amatörradio.
Däremot får han ta LPD och ropa upp den andra amatören , men då skall han uppge signal.
Det där beror väl på uteffekten från radion. Vad är det som hindrar om man sänder med 10mW med sin amatörradio?
 
Borage said:
Det där beror väl på uteffekten från radion. Vad är det som hindrar om man sänder med 10mW med sin amatörradio?
En amatörradiostation, med eller utan neddragen effekt, är inte typgodkänd för LPD-trafik. Om man gör detta bryter man alltså mot bestämmelserna för LPD-trafik.

73 de Lars, sm6rpz
 
SM6RPZ said:
En amatörradiostation, med eller utan neddragen effekt, är inte typgodkänd för LPD-trafik. Om man gör detta bryter man alltså mot bestämmelserna för LPD-trafik.

73 de Lars, sm6rpz

Konstigt, enligt undantagsföreskriften från Post och Telestyrelsen så får en radioamatör sända upp till 1000 W mellan 432-438 MHz. Om man inte är radioamatör så får frekvenserna 433,050 – 434,790 användas för kortdistansradiosändning upp till 25 mW (e.i.r.p).

Det står också att annan radioanvändning med väsentligt högre effekt kan förekomma på de angivna frekvenserna.

Som jag ser det så får en radioamatör dra på upp till 1000 W på LPD-bandet (Short Range Device som det numera kallas).
 
Borage said:
Som jag ser det så får en radioamatör dra på upp till 1000 W på LPD-bandet (Short Range Device som det numera kallas).
Ja, stämmer!

Däremot får man som radioamatör inte kontakta någon icke radioamatör som kör LPD-utrustning. LPD-trafik får inte ske mellan radioamatör och icke-radioamatör.

73 de Lars, sm6rpz
 
Har du någon länk till vart det står, eller måste jag kontakta PTS? Om jag har förstått dig rätt så får inte en radioamatör använda sin rigg för att kommunicera med en LPD apparat. Även om det stämmer så verkar det inte riktigt klokt. En LPD apparat har väl en räckvidd på några hundra meter, så vem skulle kunna höra på den kommunikationen? Radioamatören lär väl höras långväga, men har ju tillstånd att använda upp till 1 kW på sin utrustning. Om bägge parter använder en godkänd utrustning så ser inte jag vad som skulle kunna var skadligt om de upprättar en kontakt över etern. Vad skulle straffet vara om någon hos PTS skulle snappa upp en sådan kommunikation?
 
För att utöva LPD-trafik så måste den utrustning du använder vara typgodkänd, en amatörradiostation är inte det. Detta medför att du sändareamatör inte får "idka" trafik med en icke-radioamatör som råkar använda en LPD-apparat. Detta framgår av PTS bestämmelser, ska se om jag hittar lämplig text någon gång nu i helgen.

Det hela är mycket klokt, det är inte lämpligt att blanda olika tjänster, detta skulle leda till en herrans oreda på frekvenserna.

Vem som skulle höra kommunikationen och vad straffet skulle bli är väl egentligen ointressant. Det är inte tillåtet, så enkelt är det. Varför göra otillåtna saker?

PTS skulle med stor sannolikhet inte göra ett skvatt så länge trafiken inte störde annan mer prioriterad trafik.

Till sist, en certifierad sändareamatör får inte kommunicera med en icke-certiferad. Detta framgår av bestämmelserna för amatörradio, se PTSFS 2004:8, http://www.ssa.se/sektion_utb/documents/UtdragPTSFS2004_8_000.pdf

73 de Lars, sm6rpz
 
Som jag förstår det så är det undantaget till för att man utan tillståndsplikt får använda sig av en radioapparat med fast antenn med en maxeffekt av högsta utstrålad effekt (e.i.r.p.) som inte överstiger 25 mW på frekvensbandet 433,050–434,790 MHz.

Jag uppfattar också att angivna frekvensband delas eller kan komma att delas med andra
radioanvändare, därför skall uteffekten på amatörradiosändare anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar.

Klockan är 1:20 och jag börjar bli trött. Det är möjligt att jag har missförstått det hela, men det visar sig väl.
 
Borage said:
Som jag förstår det så är det undantaget till för att man utan tillståndsplikt får använda sig av en radioapparat med fast antenn med en maxeffekt av högsta utstrålad effekt (e.i.r.p.) som inte överstiger 25 mW på frekvensbandet 433,050–434,790 MHz.
Anläggningen måste också uppfylla EN300220-3 v1.1.1 (2000-09), vilket inte en amatörradiosändare gör.

Borage said:
Jag uppfattar också att angivna frekvensband delas eller kan komma att delas med andra
radioanvändare, därför skall uteffekten på amatörradiosändare anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar.
Ja, notera dock vad PTS skriver i fornoten i bilaga 1, punkt 4j, om kortdistansradiosändning, i PTSFS 2005:8

"Annan radioanvändning med väsentligt högre effekt kan förekomma på de angivna frekvenserna."

73 de Lars, sm6rpz
 
Det finns något som heter primär användare också. Titta på PTSFS 2005:4 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen, http://pts.se/Archive/Documents/SE/frekvensplanen2005_4.PDF

På sidan 62 finns 70cm-bandet. Primär användare är amatörradio och radiolokalisering.

Detta innebär att en amatörradiostation inte behöver anpassa uteffekten "så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar" om det nu gäller LPD.

73 de Lars, sm6rpz
PS. Länken http://pts.se/Sidor/sida.asp?SectionID=1162 är användbar om man snabbt vill hitta PTS lagar och föreskrifter. DS.
 
Jag vaknade av att grannens hund skällde som en dåre. :mad:

Tack för länken, jag ska läsa lite mer när jag känner mig manad. Jag tycker inte att texten från PTS är direkt lättläst. Det är nästan som att läsa lagboken, när de bara hänvisar till andra paragrafer, lagar eller dokument. :confused:
 
Back
Top