Klubbenkät

SM7WSJ

Well-Known Member
(Hoppas ingen tar illa upp för att jag kopierar detta från DL7 sidan, tyckte det var läsvärt!)

73 Håkan SM7WSJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sover man ute i klubbarna?

Jag läste Bertil SM7CZL (vDL7) sammanställning av klubbenkäten och måste säga att det är ett klent intresse som klubbarna inom SM7 visar upp. Hur ska man tolka att endast 3 klubbar har medverkat i den enkät som initierats av DL7 och vDL7?

Här tas ett bra initiativ och ett stort arbete har av allt att döma lagts ned. Alla klubbar i SM7 har haft möjlighet att påverka, utforma riktlinjer och komma med förslag för hur vi vill att amatörradion skall utvecklas och så utnyttjar endast 3 av 23 tillfrågade detta.

Sover man ute i klubbarna? Finns det överhuvudtaget någon klubbverksamhet värt namnet kvar? Var finns intresset för SSA och viljan att utveckla vår hobby?

Det vore intressant att veta varför så få har svarat. Allt pekar ju på en stor passivitet från klubbarnas sida och ett obefintligt intresse för vår hobby vilket är både alarmerande och illavarslande.

Hatten av för de tre klubbar (SK7OL, SK7CA , SK7AX) som tog sig tid att fundera över framtiden.

Göran Carlsson SM7DLK
(Medlem i SSA)
 
Back
Top