Knepig antenn

sm7dlz

Avliden Medlem
Jag har satt upp en något underlig antenn som enbart är till för att lyssna på.

Antennen är en inverterad longwire med mittpunkten ca 25 meter upp. Ena änden går till RX och - nu kommer det - den andra änden avslutad som en rulle med ett antal hundra meter tråd. Denna rulle ligger på marken. Antennen fungerar kanon på mellan och långvåg. Såvitt jag kunnat bedöma är den inte dåller på högre frekvenser heller.

Kan någon förklara vad det är jag lyssnar på?

Hasse DLZ
 
Fantastiskt! Över 150 besökare som läst min text. Ingen, tydligen, som vet någonting.
Det kanske är som man säger att teknik kunnandet är under all kritik?

Nå, det spelar ingen roll. Jag har själv läst mig till hur antennen fungerar.

Hasse DLZ
 
Teknikkunnande???

Hej Hasse! Mitt teknikkunnande är lågt så du får gärna beskriva hur den fungerar nu när du har lärt dig.

Vänligen

Jan Busk SM4YWY
 
Hej Hasse, vad händer om du tar bort RULLEN ?
Vad händer om du ansluter trådänden till jord ?
Ev med ett motstånd emellan..
Då är det väl en loop med jord som återledare...
/ 73 Tommy SM6NZB
 
>Jag har satt upp en något underlig antenn som enbart är till för att lyssna på.

Hasse, jag ser inget direkt underligt i din beskrivning utöver att frågan är lite luddigt formulerad och inte innehåller tillräckligt många detaljer för att göra någon mer avancerad analys..

Principen är dock enkel. Du har uppenbart satt upp en ny typ av vandringsvågsantenn med förhöjd mittpunkt vilket gör att du får något högre verkningsgrad i högre elevation men sämre riktningsverkan för DX-signaler än konventionella s k Beverage antenner.

Om vi inledningsvis betraktar antennen som en sändarantenn så kommer din utsända signalström att "vandra" från matningspunkten upp över mittpunkten där den böjs av för därefter "vandra" nedåt och termineras i trådrullen.

Hela hemligheten ligger egentligen inlindad i trådrullen. Om vi antar att trådrullen består av 200 m vanlig plastisolerad FK1.5 eller motsvarande material och att den genomsnittliga omkretsen per varv är 1 m så betyder det att rullen består av 200 varv. Då parallellkapacitansen mellan två intilligande varv för vanlig FK1.5 är c:a 80 pF/m så kan man betrakta anordningen som 200 st seriekopplade men kortslutna kondensatoer med kapacitansen 80 pF. Den resulterande seriekapacitansen blir därför försumbar och rullen kan för HF (växelspänningar) betraktas som en högvärdig isolator trots att den är galvaniskt ledande. Om den andra änden inte har kontakt med jord har trådrullen dock ingen eller enbart försumbar funktion.

Detta gäller för en platt trådrulle där ett enskilt varv enbart har kontakt med ett (1) näraliggande varv i taget.

I en mer ordinär trådrulle blir det genast mer komplicerat då de kortslutna kondensatorerna övergår till en serie/parallellkoppling där parallellkapacitansen kommer att dominera. (Ett enskilt varv ligger ju parallellt med flera varv) Om trådrullen bortre ände inte har galvansisk kontakt med marken ellerutlagda jordtrådar så uppstår här också en kondensator men som inte har någon direkt funktion.

En sådan antenn blir dock reciprok och det är därför den även fungerar bra för signaler som kommer in utifrån jonosfären, d v s antennen är fullt användbar för mottagning precis som alla andra antenner och som du redan konstaterat.

Kanske du skall ta patent på den innan någon annan hinner före. Vi har ju sett exempel på andra antenner som patenterats och som bygger på motsvarande principer.

73
Bengt EQL
 
Back
Top