Kom!

sm0ngl

Well-Known Member
Överlämningsordet "kom" på svenska, "over" på engelska och "priom" på ryska. Vet någon hur man säger på andra språk, t ex tyska franska osv?
 

SM4FPD

Well-Known Member
QSL används ofta som kom numera.
Även Roger verkar betyda kom.
Används även vid VOX trafik med snabba korta, som: "du är 599 QSL"
Eller: "vad heter du Roger"

SM4FPD
 

SM7JKW

Well-Known Member
Tyska: über
Danskarna brukar säga "skifter" eller "skifter og lytter"

Roger och QSL betyder egentligen uppfattat. Möjligen kan man använda det i frågande form, Roger? eller QSL?, men det är nog lite hemmasnickeri.

SM7JKW / Greger
 

SM0UAN

Well-Known Member
1976 ansåg Televerket att "R" betyder "Uppfattat" och QSL betyder "Jag kvitterar", enligt deras publikation om Q-koden och andra förkortningar för marin radiotrafik. Det var ju ett tag sen... Men då betydde "QSL?" "Kan du ge mig kvittens (på visst meddelande)?" medan "R?" inte var definierat alls.

För ren nyfikenhet försökte jag lista ut vad man skulle säga på lettiska i stället för "over". De texter jag hittade (typ handledningar) var rätt fokuserade på att man skulle använda engelska, dvs man angav "over", men även ordet "uztveru", som i princip lär betyda "jag tar emot". Låter ju rimligt...
 

SA0BUX

Old Member
Förr fanns det väl någon radioparlör som man kunde ha för att genomföra QSO på främmande språk, där
kanske man kunde ha fått lite tips.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Hörde ett gäng Italienare som körde på 14402 kHz USB, de sade cambio hela tiden vid skifte.
Har även hört ordet tidigare av Italienare vid radiotrafik.
Jag är inte säker men det verkar som ordet står för kom på det språket.
Om det stavas med c eller k vet jag ej....
Vad för trafik det var som låg så högt ovanför bandkanten vet jag ej, men de kanske hittade en bra frekvens där bara och använde den.
Det fragick heller inte om de hade några anropssignaler.

Ibland är det kul att ratta lite utanför amatörbanden, man kan hitta både det ena och det andra.

SM4FPD
 

SM0UAN

Well-Known Member
"Cambio" betyder nästan säkert "växla" ("jag växlar"), bland annat som i att växla pengar (som man gjorde förr i världen...).
 

SM5MX

Well-Known Member
Förr fanns det väl någon radioparlör som man kunde ha för att genomföra QSO på främmande språk, där
kanske man kunde ha fått lite tips.

BUX et al,

Jag kan rekommendera "The Radio Amateur's Conversation Guide" av OH1BR och OH2BAD.

Den kom ut 1980, varför den kan vara svår att få tag i, men författarna kan möjligen ge tips om var/hur man kan hitta den idag. Genom att det s a s gått några år sedan den kom ut, innehåller den självfallet inte "det senaste" inom vår hobby, men sådant är nog inte heller aktuellt att diskutera i detalj på ett språk man ändå inte kan. Kanske dags för en senkommen "recension"? Alltså:

Innehållet i boken är uppdelat i logiska kapitel som borde göra det möjligt att ändå få igenom QSO:n med visst innehåll på språk man egentligen inte behärskar. Grundtexterna på engelska från OH1BR och OH2BAD har kollats av en brittisk radioamatör. Fraserna har sedan översatts till tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, ryska och japanska av andra amatörer, som alla har respektive språk som modersmål.

Tillåt mig komma med några "Messerschmidtkommentarer" om ryskan och japanskan.

De ryska fraserna är skrivna både med det ryska alfabetet och med välgjorda transkriptioner till våra latinska bokstäver.

Vad japanskan beträffar har jag dock vissa invändningar, vilket jag nämnt för en av författarna. Allt är välöversatt och skrivet med latinska bokstäver. Så långt allt väl. Men japansk text på japanska skrivs utan mellanrum mellan tecknen, och japaner är därför ofta inte själva helt medvetna om var vissa ord börjar och slutar i en mening, eftersom de kan tala innan de börjar skriva (ihop). En utlänning som lärt sig språket i vuxen ålder ser dock att monster i boken som t ex "kazokunonakaniwa" i själva verket består av hela 5 ord, "kazoku no naka ni wa", som då blir något lättare att uttala för den som vågar försöka.

Och vice versa. Japaner brukade ha svårt att lära sig ordet "sidvinkeltillskottskorrektionsskaleskruv", som förr satt på vissa luftvärnspjäser, eftersom de inte som vi med lätthet kunde urskilja ordets beståndsdelar.

73,
Rolf
SM5MX
 
Top