Kommande "hot" eller problem, FCC RM-11953

SM4WWG

Well-Known Member
Jag sprang på en video med en amerikansk Elmer som nämde att det finns krafter som vill sända digital trafik med rejäla effekter precis i bandkanten till vårt 20-metersband.

Jag har inte satt mig in i ärendet, men låter ju onekligen olyckligt om farhågorna stämmer.

Det pratas om 200 kW ERP och -35 dB räcker för att inte störa amatörbandet osv.

Någon som är insatt i detta och känner till detta?
Verkar vara bitcoin och trading som ligger bakom.
Här är länkar till några videos gällande detta.


Jag följer inte personen i fråga, men hans video dök upp i mitt youtube flöde.
 
ARLB015 Commercial Interests Petition FCC for High Power Allocation on Shortwave Spectrum

From ARRL Web site on 2023-07-12 18:34
SB QST @ ARL $ARLB015
ARLB015 Commercial Interests Petition FCC for High Power Allocation on Shortwave Spectrum

ZCZC AG15
QST de W1AW
ARRL Bulletin 15 ARLB015
From ARRL Headquarters
Newington CT July 12, 2023
To all radio amateurs

SB QST ARL ARLB015
ARLB015 Commercial Interests Petition FCC for High Power Allocation on Shortwave Spectrum

The ad hoc group "Shortwave Modernization Coalition" petitioned the Federal Communications Commission (FCC) to allow data communications on multiple bands within the HF 2 - 25 MHz range with up to 20 KW, including in bands immediately adjacent to spectrum allocated to the Amateur Radio Service. This group appears to represent high-speed stock trading interests.

The FCC has assigned it RM-11953. Comments are due by July 31, 2023, and reply comments by August 15.

While the petitioners exclude the amateur bands, high power operations on immediately adjacent bands are proposed. The ARRL is reviewing the petition.

A copy of the petition can be found in PDF format at:
https://www.fcc.gov/ecfs/document/1042840187330/1 .
NNNN
/EX
 
Det här är inget nytt, jag blev uppmärksammad om saken 2018 genom en av mina branschkontakter som varit på HFIA'
i San Diego och där hört en presentation om att korta fördröjningarna vid automatisk aktiehandel genom att
använda HF, eftersom mediet har kortare fördröjningstider jämfört med fiberlänkar.
Den internationella storfinansen värderar varje millisekund minskad fördröjning till c:a 100 miljoner $.

Saken har ingenting med Bitcoin att göra, utan handlar om att utnyttja kursfluktuationer blixtsnabbt.

Ett visst intresse fanns också inom programkommittén för HF-konferenserna, så jag researchade saken lite och skrev en
uppsats till konferensen 2019; "Overview of the renewed interest in intercontinental point-to-point HF circuits aimed at reducing latency in “high-frequency trading” stock market applications", där den fysikaliska bakgrunden till vad som är möjligt på HF och vad som begränsar gicks igenom.

Som ett exempel kan man ta förbindelsen mellan finanscentra i New Jersey och London. som med fiber har en latens av 60 ms, medan
man med HF kan komma ner i runt 25-30 ms, lite beroende på hur man lyckas med kodningen och med frekvensvalet.
Finansvärlden skulle då värdera en sådan förbättring till kanske 2-3 miljarder $ årligen.

Hur detta ska gå till är rätt outforskat, aktörerna är väldigt förtegna om hur man avser att realisera systemen, men om man använder
gängse dimensioneringsregler för fasta HF-förbindelser så hamnar man i att varje "länk" behöver c:a 100 kHz bandbredd och en ERP i häraden 300 kW. Det frekvensintervall som detta har en chans att fungera i är rätt litet, ett par-tre MHz vid varje tid på dygnet.

Hur spektrumbyråkraterna resonerar om detta är höljt i dunkel, men skulle HF få ett stort marknadsvärde igen istället
för att bara kosta pengar är det rätt troligt att man bjuder ut spektrum mellan uppskattningsvis 12 och 20 MHz på auktion.

Amatörradio betraktas sannolikt som helt ovidkommande i ett sådant scenario, men efter att ha läst ett hundratal av de kommentarer
som redan har skickats in till FCC av radioamatörer, har kommentarerna hittills endast förstärkt den redan existerande uppfattningen om radioamatörer som gnälliga 70-åriga barn som aldrig blir nöjda.

Sannolikt kommer vi få på det ena eller andra sättet få se tillämpningen av "The Golden Rule"; "Who has the Gold, makes the Rules"
 
Last edited:
Här känns det som att det är så mycket pengar inblandat att vi är körda hur välsedda vi än varit ...
 
Det här kan vara den möjlighet som man länge väntat på bland de avreglerade spektrummyndigheterna att slutligen
kunna bli av med radioamatörerna. Vi har ju som bekant, för att citera LA8PV, "Venner over hele verlden, men ingen i Norge".
 
Än så länge är det väl en smula tidigt att kasta yxan i sjön :oops: med tanke på att förhållningssättet till amatörradio i USA kanske fortfarande är relativt seriöst mellan samhälle/myndigheter och amatörer, så kanske det i slutänden ger oss nya möjligheter? Väldigt få tänkta/möjliga utfall här i världen leder till endast nackdelar (eller fördelar ;)) för de inblandade...
 
Men jag får motvilligt ge dem att det är rätt fascinerande teknik, och ett fåtal mikrosekunder är det som gör skillnad ...

Ögnade igenom wikipedasidan om HFT, det rör ju om delar av ören / cent osv i varje transaktion, men stooora mängder

Man frågar sig var gränsen går, när man inte kan tjäna fler mikrosekunder?
 
amatörradio i USA kanske fortfarande är relativt seriös mellan samhälle/myndigheter och amatörer
Om man läser de ungefär 600 kommentarer som kommit in till FCC så finner man ett mönster:

1) Inga har hittills kommit från några andra HF-intressenter än radioamatörer
2) Genomgående är kommentarerna illa formulerade och ofta direkt kopierade från en web-sida (W6LG)
3) Inga invändningar som är byggda på tekniskt relevanta argument har kommit in, utan det går ut på att "vi gillar inte förslaget"
4) "EMCOMM" används ofta som argument bl.a. därför att man inte förstått att EMCOMM inte använder samma frekvensband som interkontinental HF-trafik
5) Genomgående är kommentarerna hållna i en gnällig ton, som ytterligare underblåser den allmänna motvilja mot amatörradio som numera är rätt utbredd bland avreglerade spektrumadministrationer

Sammantaget ger sådant inte någon positiv bild av amatörradion, och varje försämring av relationerna kommer att få följder på både kort och lång sikt.

Någon stackars junior medarbetare på FCC, som sannolikt får uppgiften som disciplinär åtgärd efter att ha kommit för sent till jobbet,
kommer i slutänden att sammanställa det inkomna till ett beslutsunderlag. Man kan bara spekulera i vad det kommer att innehålla, om det endast är byggt på de kommentarer som kommit in.
Dock är det så att det i USA finns andra mäktiga organisationer med intressen inom HF, bl.a. NTIA som har samma ställning som FCC inom ITU-sammanhang. Dessa kan stoppa förslaget genom att "diskret dra i rätt trådar".

Radioamatörer ensamma betraktas däremot som helt irrelevanta, eftersom vi endast förorsakar besvär och merarbete för myndigheterna.
De flesta radioamatörer lever i någon sorts drömvärld att amatörradio skulle ha något som helst egenvärde i myndigheternas ögon.
Det var länge sedan, och den ställningen gick förlorad för alltid i och med avregleringarna och att vi förlorade vår forna elitstatus.
 
Man frågar sig var gränsen går, när man inte kan tjäna fler mikrosekunder?

För närvarande så är den gränssättningen förhållandevis väl utredd och definierad, bland annat av herr Einsteins arbeten ;) och det får vi rätta oss efter tills någon framtida tänkare öppnar dörren till "superluminal kommunikation" :)
 
Last edited:
Den undre gräns som sätts av naturlagarna med deras nuvarande formulering för latensen i en förbindelse
är

fördröjningen = storcirkeldistansen/ljushastigheten i vakuum

Kortare tid än så går det inte att åstadkomma, med man kan komma denna tid närmare i högre eller lägre
grad med olika protokoll och kodningsmetoder.
 
Det har kommit in en och annan välgrundad invändningar mot förslaget.

Den bästa hittills är bifogad nedan, och kommer från en EMC-ingenjör
och radioamatör VK4TDI
 

Attachments

  • 08a1f62a-f761-4298-928b-efe4cb2e604c.pdf
    651,9 KB · Views: 31
SB QST @ ARL $ARLB016
ARLB016 Filers Seek Extension on Shortwave Petition. ARRL to File Comments.

ZCZC AG16
QST de W1AW
ARRL Bulletin 16 ARLB016
From ARRL Headquarters
Newington CT August 1, 2023
To all radio amateurs

SB QST ARL ARLB016
ARLB016 Filers Seek Extension on Shortwave Petition. ARRL to File Comments.

Since May, ARRL has been reviewing the rules proposed in a petition before the Federal Communications Commission (FCC) from the "Shortwave Modernization Coalition" (SMC). The ARRL Laboratory has been studying the petition out of concern for potential interference to Amateur Radio communications.

Comments on the petition, RM-11953, were due to FCC by July 31, 2023 (see, https://www.arrl.org/news/commercia...r-high-power-allocation-on-shortwave-spectrum ) . However, a 30-day extension of time was requested by both Skywave Networks LLC and FlexRadio Systems.

The timely request from Skywave automatically triggered an extension to the filing deadline. Under FCC rules, when a request for extension is made within the appropriate timeframe, commenters may file comments until a date set by FCC when it rules on the extension request, or no earlier than two business days after the FCC decision. On Monday, July 31, the FCC denied the request for extension. Comments therefore may continue to be filed through Wednesday, August 2.

In its petition, SMC, a group that appears to represent high-speed stock trading interests, has proposed amending the FCC Part 90 rules to allow introduction of high-power digital communications to the shortwave spectrum that in many instances is immediately adjacent to the amateur HF bands.

ARRL's comments on the matter will be based on the analysis by its laboratory and guided by its experienced Washington, D.C. regulatory affairs counsel. ARRL will use the extension to best represent the interests of its members and the Amateur Radio Service.
NNNN
/EX
 
Jag har läst ett par hundra av de inkomna kommentarerna, och genomgående är att
amerikanska radioamatörer i gemen varken kan läsa eller skriva.

De flesta har missuppfattat frågeställningen, och tror att det bara skulle vara amatörer i USA som kan drabbas, och inga andra användare, och att deras skötebarn "nödkommunikation" skulle påverkas. "American Exceptionalism" igen, och ett stort antal har helt enkelt gjort "copy-paste" från en websida med konspirationsanknytna teorier.
FCC kan få tusen sinom tusen sådana inlägg från amatörer utan att ta någon direkt notis om dem.

Har pratat lite med branschfolk, bl.a. TF3LJ som är chef på ICAO:s frekvenskontor i Montreal och med Arnstein Johansen, som är projektledare hos Boeing Australia samt även HF-rådgivare åt försvarsdepartementet i Australien.
Båda är bekymrade över att systemen är så "löst specade" och vad jag förstått så kommer ICAO att agera via ITU.

Man kan också vänta sig att flera andra "tunga aktörer" kan höra av sig.

Det är svårt att avgöra vilken vikt som FCC lägger på något sådant som HF,men man kan dra slutsatsen att
"här dansar de stora elefanterna".

Min egen teori är att man genom mutor eller andra påtryckningar, kanske politiska, på FCC tänkt sig att ordna en "gräddfil", så att man disponera spektrum lite efter eget skön och därför finns en viss brådska.
De radioanvändare som har skydd i Radioreglementet står nog inte inför något omedelbart hot. Man kan mycket väl tänka sig att så här kapitalstarka intressen har möjlighet att helt enkelt köpa ut en del HF-användare vilka har dåligt med pengar och höga driftkostnader. Sådana skulle kunna vara HF-rundradio.
 
Lite svårt att säga. Man avser att använda HF som ett primärt kommunikationsmedel även i fortsättningen,
men man vill ha datalänkar och automatiska system istället för telefoni.

Det är också en generationsfråga, det är för alla praktiska ändamål nästan omöjligt att övertyga yngre, "smartphoneskadade", piloter att man kan använda "ett så brusigt medium".
 
Lite svårt att säga. Man avser att använda HF som ett primärt kommunikationsmedel även i fortsättningen,
men man vill ha datalänkar och automatiska system istället för telefoni.

Det är också en generationsfråga, det är för alla praktiska ändamål nästan omöjligt att övertyga yngre, "smartphoneskadade", piloter att man kan använda "ett så brusigt medium".
Jag har förstått att trafikvolymen på tex atlanttrafiken gått ner betänkligt, känns som att även om de är en kommersiell aktör med ett potentiellt viktigt uppdrag så ligger de illa till mot de stora pengarna ...
 
HFT-aktörerna gör miljardvinster så det kan vara svårt att hävda sig mot dem, i synnerhet i det genomkorrupta USA.

Flygtrafikledningskommunikation är dock inte "kommersiell", utan är en del i flygsäkerhetssystemet vilket
har skydd i internationell lag. Det finansieras med överflygningsavgifter och via ICAO.
 
Back
Top