1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kompetenskrav för certifikat - historik och omvärldsanalys

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Aug 4, 2011.

 1. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Kunskapen förr var heller inte så myekt att hänga i julgranen.
  Jag minns en radioamatör, (KLASS A!!!!!) i slutet av 70 talet som skulle bygga en antenn.
  Han ville köpa en Balun, ok vilken omsättning vill du ha då?
  Spelar ingen roll bara jag får den som är bäst....

  Så okunnighetsexempel finns det hundra år bakåt i tiden oxo.

  de
  ÄffPeDeh
   
 2. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jodå Roy, det har du naturligtvis rätt i. De flesta av oss som varit med ett tag har nog liknande exempel.

  Men ändå är väl det inget skäl att ytterligare försämra förutsättningarna för en acceptabel teknisk grundkunskap.

  Det är att slå undan benen för såväl hobbyn som utövarna!

  73/Lasse
   
 3. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  SA5A skrev; "Jag anser att kunskapskrav inte fullt ut kan beskrivas genom en innehållsförteckning, provnivåer eller läromedel. Det räcker inte heller med att ange den tid som behövs för en kurs. Allt detta kan vara kompletterande info, men som en utgångspunkt behöver kunskapskvaliteterna beskrivas. ”Kunskap om antenner” kan ju betyda allt från att man vet hur en TV-antenn ser ut till expertkunskap."
  ----

  Tack för ditt svar. Jag är inte säker på vilken innehållsförteckning du avser. Misstänker att du refererar till CEPT rekommendationen T/R 61-02 där Technical Contents är i form av en "innehållsförteckning". I denna långa lista förekommer dock en del formler som kan vara till hjälp för att förstå och värdera det tänkta kunskapsdjupet i respektive avsnitt.

  Mer intressant är kanske ingresstexten som jag citerar i sin helhet nedan. Då du jobbat med snarlika utvärderingar av målbeskrivningar, kursplaner och utredningar av valideringssystem professionellt inom Skolverket och Skolinspektionen så vore det intressant att få en expertkommentar på huruvida CEPT-rekommendationen är användbar för de nationella teleadministrationerna som underlag för att konstruera sina egna nationella provfrågebanker och fastställa en lämplig kravnivå.

  Trots allt är ju CEPT en samarbetskommitté där PTS ingår som part och där CEPT-ländernas teleadministrationer gemensamt kommit överens om att innehållets djup och omfattning är rimlig. Sverige har dessutom ratificerat rekommendationen och PTS refererar till denna från sin hemsida. I provförrättarinstruktionerna skriver PTS uttryckligen att särskild hänsyn skall tas till CEPT T/R 61-02 vid konstruktion av provfrågor.

  Här kommer ingressen;

  This syllabus has been produced for the guidance of the administrations so that they may prepare their national amateur radio examinations for the CEPT Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC).

  The purpose of the examination is to set a reasonable level of knowledge required for candidate radio amateurs wishing to obtain a license for operating amateur stations.

  The scope of the examination is limited to subjects relevant to tests and experiments with, and operation of amateur stations conducted by radio amateurs. These include circuits and their diagrams; questions may relate to circuits using both integrated circuits and discreet components.

  a) Where quantities are referred to, candidates should know the units in which these quantities are expressed, as well as the generally used multiples and sub-multiples of these units.

  b) Candidates must be familiar with the compound of the symbols.

  c) Candidates must know the following mathematical concepts and operations:
  − adding, subtracting, multiplying and dividing
  − fractions
  − powers of ten, exponentials, logarithms
  − squaring
  − square roots
  − inverse values
  − interpretation of linear and non-linear graphs
  − binary number system

  d) Candidates must be familiar with the formulae used in this syllabus and be able to transpose them.

  Slut citat

  /Bengt
   
  Last edited: Aug 14, 2011
 4. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  OK, jag ska sätta mig in i detta lite mer. Just nu är jag uppe vid vår lilla fjällstuga och ägnar dagarna åt att gräva mig ner till en ventil på vattenledningen (2m ner) som måste bytas ut. Har slitit i två dagar, men behöver minst en dag till. Det var bara 3 grader natten som var, och nu gäller det att göra jobbet innan det blir minusgrader. Internet nås via Edge och jag gör korta inhopp och läser och skriver stressade svar. ;-)

  Jag kan inte läsa mejlen här, men kanske kan kontakta dig EQL via mejl, när jag är tillbaka hemma i Björklinge, Uppsala. Jag har s@lof.se
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Ingen panik med att svara Sture. Ta god tid på dig. Materialet att läsa igenom är ju ganska omfattande.

  Om du menar allvar och vill sätta dig in i frågan så behöver du studera Syllabus i CEPT T/R 61-02 och jämföra med SSA:s bok KONCEPT för radioamatörcertifikat. Av boken framgår såväl omfattning som djup, rubrik för rubrik, enligt T/R 61-02. KONCEPT-boken följer även den tyska certifikatsutbildningen med tillhörande provfrågor för s k Full License. Provfrågorna är tillgängliga på webben.

  Därefter kan du studera SSA:s bok Bli Sändaramatör med undertiteln Grundutbildning. Jämför innehållet avseende både omfattning och djup med KONCEPT-boken. Jämför även exemplen på provfrågorna som finns i slutet av Bli Sändaramatör med omfattning och djup i KONCEPT-boken. Jämför gärna med de tyska frågorna.

  På så sätt bör du kunna konstatera att Bli Sändaramatör endast omfattar en mycket liten delmängd av KONCEPT-boken.

  Nästa steg kan bli att studera Syllabus i ECC Recommendation (05)06 CEPT Novice Radio Amateur Licence och jämföra innehållet i denna med Bli Sändaramatör, Grundutbildning.

  Du bör här komma fram till slutsatsen att de certifikat som SSA utfärdar och som baseras på Bli Sändaramatör och där den s k speciella provfrågebanken använts, kunskapsmässigt motsvarar ungefär nivån för Novis-licensen enligt ECC Recommendation (05)06.

  Det innebär i sak att de radioamatörer som sedan 2004 t ex genomfört en typisk veckoslutskurs och därefter examinerats av en "av SSA auktoriserad provförrättare" samt tilldelats en SA-signal i praktiken gjort ett amatörradioprov för Novis-nivån, d v s den nivå för Novis-licens som sedan några år tillbaks införts i flera andra CEPT-länder och som har ett system med två eller tre steg.

  Du kan givetvis nå mig på e-post men jag hoppas ändå att vi kan fortsätta debatten här på Ham.se så att alla de läsare som följer debatten kan ta del av vad du kommer fram till. Jag är också nyfiken på hur du motiverar följande uttalande;

  "Jag anser att kunskapskrav inte fullt ut kan beskrivas genom en innehållsförteckning, provnivåer eller läromedel. Det räcker inte heller med att ange den tid som behövs för en kurs. Allt detta kan vara kompletterande info, men som en utgångspunkt behöver kunskapskvaliteterna beskrivas. ”Kunskap om antenner” kan ju betyda allt från att man vet hur en TV-antenn ser ut till expertkunskap."

  Dels är debatten intressant i samband med amatörradioutbildningen men också för att förstå hur man resonerar inom skolans värld där jag upplever att utbildningen i många avseenden totalhavererat. Som jag förstår det nuvarande systemet så har man en glidande "betygsskala" i kombination med luddiga målbeskrivningar som gör att de flesta eleverna klarar sig med väl godkänt trots att de sysslar med andra saker på lektionerna.

  Sedan har man tagit bort betygen så att eleverna inte skall få klart för sig om de är bra eller dåliga i ett ämne. Förstå mig nu rätt, jag följer den politiska debatten om utbildning i Riksdagen och på några andra ställen eftersom jag tycker det är intressant att analysera hur politiker argumenterar med många ord utan att säga något konkret som går att ta på. Vi får vara glada att politikerna inte syltat in sig på ledande poster i de vanliga affärsdrivande företagen ty då hade nog de flesta gått i konkurs för länge sedan, eller vad tror du? :rolleyes:

  /Bengt
   
  Last edited: Aug 14, 2011
 6. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Boken "Bli Sändaramatör" kostar 240 SEK hos SSA. Boken "Koncept för amatörradiocertifikat" kostar endast 80 SEK...

  Märklig prissättning om den billigare boken innehåller information som är betydligt mer omfattande än den dyrare "Bli sändareamatör".

  Kan någon förklara orsaken till detta för en oinvigd?

  Vad är "SSA utbildningspaket"? Det ser ut som "Bli sändaramatör" ingår men inte konceptboken? Vad ingår mer? Kan inte få fram mer information på SSA hemsida trots att det ser ut som man ska kunna trycka på en knapp och erhålla mer detaljerad beskrivning...

  73 de Mats LRR


   
 7. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Jag skrev i mitt tidigare inlägg:
  ”…istället skall utnyttjandet av själva naturresursen vara det primära, dvs hur man sänder bättre än andra inom det frekvensband vi har oss tilldelat och kunskapen om detta skall vara vår merit och adelsmärke.”
  Jag har fått en del mailfrågor på detta så jag förtydligar mig lite:

  Idag är amatörradiohobbyn för det allra största flertalet en kommunikationshobby och som sådan attraherar den allt färre. Istället vill jag sätta sändningen av radiosignaler som det centrala i hobbyn, detta innebär att själva sändaren och kunskap om radiosignalen är det som sätts i centrum. Detta tycker jag ryms väl inom de dokument som andra länder värderar kunskap efter.

  Själv har jag mer och mer gått över till att låta radion sända ut musik, upplästa meddelanden, testtoner, beacon-signaler etc. Vill man ha en motstation kollar man enklast på de ”reverse beacon” som finns på olika ställen runt om i världen, eller så kan man chatta med ett par kompisar och få reda på hur signalerna hörs. Med detta synsätt så sätter man tydligt fokus på det tekniska innehållet och fjärmar hobbyn från det humanistiska innehållet som jag inte tycker hör hemma inom hobbyn. Med den tydliga tekniska och naturvetenskapliga definitionen anser jag att det blir mer tydligt varför den svenska vägen med SSA är en återvändsgränd med obefintligt meritvärde för den enskilde.
   
 8. SA0BJL

  SA0BJL Well-Known Member

  Hej Mats!

  Jag läste någonstans att Konceptboken reas ut eftersom den upplaga man tryckt upp inte kom till användning innan man sänkte kraven och tog fram den nya "Bli Sändaramatör".

  Det står någon kommentar på sidan att "Mer info" knappen inte fungerar. Jag googlade och hittade en gammal SSA-bulletin som säger:
  "I utbildningskassen ingår Boken "Bli Sändaramatör - Grundutbildning" version 5.0, utgiven 2005, "Kortlek" med övningsfrågor till boken "Bli Sändaramatör - Grundutbildning", Trafikhandboken, nytryckt 2006 och CD skiva, präglad år 2000." Det här var nog en gammal bulletin. Trafikhandboken har i vart fall inte funnits att få tag på på länge, det andra stämmer med vad jag minns att jag fick.

  När jag ändå skriver får jag passa på att ge ett bidrag i debatten. Jag håller med om mycket som skrivits om att det vore önskvärt att höja kraven till samma nivå som andra länder. Jag kan också förstå argumentet att en längre utbildningstid (läs CW) ger en bättre ingång i hobbyn. Det stämmer också väl överens med mina intressen inom hobbyn, men jag tycker ändå kraven skall vara väl definierade och att provfrågorna ska vara avgörande för om man uppfyller kraven för certifikat eller ej. Om man redan har de kunskaper som krävs är det rimligt att man kan ta sitt cert med en gång utan en 6 månaders vänteperiod. Motivationen för att fortsätta i hobbyn får man stå för själv, och höjer vi ribban på provet så är nog det en lagom tröskel för att få in en större andel motiverade medlemmar i hobbyn.

  Vad gäller själva testet av kompetensen så tycker jag, liksom andra som skrivit här varit inne på, att det är själva pudelns kärna. Frågorna idag är dels flervalsfrågor, dels i vissa fall dåligt formulerade, och dels är provet på fel nivå. Några exempel:

  Med vår rättighet att själva bygga och använda utrustning kommer ett ansvar som kräver att man förstår elsäkerhetsfrågor. På provet finns ett par frågor om säkerhet som måste besvaras men de ger ingen poäng. Det spelar alltså ingen roll vad man svarar! Dessutom är det flervalsfrågor som är enkla att lära sig utantill. Det rimliga vore att testa hårt på just detta avsnitt och just dessa frågor måste besvaras rätt för att man ska bli godkänd. Den dag en amatör tar livet av sig själv eller någon annan med sin hembyggda apparat har vi ett enormt trovärdighetsproblem, så här gäller det att se om huset innan det brinner ned!

  Man ska kunna symbolen för NPN och PNP transistor, och kunna namnge de olika benen, men man behöver inte ha minsta hum om hur transistorn fungerar eller används.

  Man ska kunna ange vad som kännetecknar en resonanskrets (max eller min ström respektive impedans vid resonans), men man behöver inte ha minsta uppfattning om vad en resonanskrets används till.

  Det här är några exempel på hur provet är utformat, och som sagts tidigare är det tämligen enkelt att lära sig ett antal standardsvar utan att egentligen ha förstått teorin. Min uppfattning är att om vi får till ett bättre prov med relevanta frågor, så har vi löst problemet: klubbarna får förlänga kurserna lite grand och vi får bättre utbildade amatörer. Målet bör vara att man efter certifieringen ska kunna förkovra sig vidare själv, t.ex. genom att läsa ARRL Handbook. I dag är vi långt därifrån!

  Frågan är förståss hur vi kommer vidare? Kan man få SSA att arbeta i den här riktningen eller påverka PTS direkt? Och går det ens att få en majoritet med på en kravhöjning - för annars kommer vi ingenstans... Jag följer debatten vidare och ser om det kommer fram fler intressanta synpunkter.

  73 de SA0BJL, Lars
   
 9. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Hej Lars,

  Först och främst, tack för svaren gällande de utbildningsböcker/paket som finns.

  Konceptboken ska jag ta och skaffa mig. Även om jag förhoppningsvis kan eller har kunnat det mesta i den, är det alltid bra att friska upp minnet och det finns säkert mer information än vad som fanns då jag tog olika certifikat under perioden 1980-1982.

  Jag delar din uppfattning om att det måste finnas en majoritet bland amatörer för att höjda krav ska kunna få legitimitet. Då diskussioner faktiskt är betydligt mer öppenhjärtiga på ham.se, känns det meningsfullt att fortsätta här. Jag hoppas dock att det kommer litet SSA-funktionärer och medlemmar av SSA styrelse och också ventilerar sina åsikter här.

  73 de Mats LRR   
 10. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Lars BJL skrev; "Man ska kunna symbolen för NPN och PNP transistor, och kunna namnge de olika benen, men man behöver inte ha minsta hum om hur transistorn fungerar eller används.

  Man ska kunna ange vad som kännetecknar en resonanskrets (max eller min ström respektive impedans vid resonans), men man behöver inte ha minsta uppfattning om vad en resonanskrets används till."
  ----

  Lars sätter fingret på en viktig sak som flera här i tråden påpekat tidigare men som kanske inte framgått så tydligt som det gör i citaten ovan. Eleverna i veckoslutskurserna får alltså lära sig sådant som de inte har någon anledning att känna till och som svårligen låter sig omsättas till handling eller praktiskt användbar kunskap.

  Läromedlet Bli Sändaramatör omfattar dessutom bara ett obetydligt axplock av de mest frekventa symbolerna som ingår i ett enkelt kopplingsschema.

  Om syftet med att lära sig komponentsymbolerna hade varit att eleven skulle kunna läsa och hjälpligt förstå ett kopplingsschema så handlar det om att känna igen minst 100 olika symboler samt ha klart för sig vad de enskilda komponenterna som representeras av symbolerna har för egenskaper och vad de används till. Redan här inser nog de flesta av oss att det inte räcker med några veckoslutskurser.

  I analogi med detta så skulle ämnesområdena el-lära och radioteknik kunna tas bort helt och enbart kännedom om reglemente och trafikmetoder finnas kvar.

  Beträffande begreppet "kännedom om" så borde det då räcka med att veta var man kan finna information om t ex vilka föreskrifter som gäller eller vilka frekvenser som får användas.

  Juridiskt så borde det faktiskt räcka med att vederbörande skriver under på ett papper och intygar att han eller hon har tagit del av informationen. Man gör ju faktiskt redan så i andra sammanhang i samhället. När man kvitterar ut koder och nycklar till sin arbetsplats etc. Detta för att arbetsgivaren skall ha möjlighet att lagföra eller utöva tillsyn om något händer eller om förtroendet missbrukas.

  Så vad är egentligen syftet med den nuvarande utbildningen som klubbarna bedriver baserat på det läromedel som SSA erbjuder?

  /Bengt
   
  Last edited: Aug 14, 2011
 11. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Hmmm.... Det hjälper ju naturligtvis inte ett smack om man så kan alla schemasymboler i hela världen. Ett schema säger ju ändå inget om funktionen hos kretsen, om man inte förstår funktionen hos komponenterna. Att bara lära sig schemasymboler blir ju i högsta grad onödigt vetande.
  Telegrafikunskaper är ju betydligt "nyttigare", och mer logiskt, vid en jämförelse.
   
 12. Janne Lindvall

  Janne Lindvall New Member

  Måste bara få lägga i mig i lite trots att jag inte själv är certifierad... Än...

  Här och var i tråden pratas det om problematiken att locka nya till radiohobbyn och för mig är det diskussioner liknande denna som talar EMOT att ta certifikatet.
  Viljan att klassificera människor efter hur svårt prov de gjort, CW eller inte CW, SM eller SA osv osv.

  I mitt fall är jag inte intresserad av CW men mycket intresserad av radio i övrigt. Jag har under flera år som lyssnaramatör byggt flertalet antenner och även modifierat mottagare mm då jag har en gedigen elektronikutbildning.
  SKULLE jag bli intresserad av CW skulle jag givetvis skaffa mig de kunskaper jag behöver innan jag börjar skicka punkter och streck via radiovågorna...

  Kanske BORDE SSA/PTS införa olika "klasser" beroende på den licensierades kunskaper/genomförda prov eller liknande men VARFÖR ska detta diskuteras så flitigt och gärna i termerna "det var bättre förr"?

  I början av tråden står det att läsa:
  "Dessutom måste man känna till att en del av de moderna flervalsfrågorna innehöll ett eller flera svarsalternativ som det med hjälp av vanligt sunt förnuft och en portion slutledningsförmåga gick att utesluta vilket då medförde att en ren gissning gav en mycket stor chans att pricka in krysset i rätt ruta."
  Precis som körkorsproven före 1990!
  Innebär detta att bilförare som tagit sitt körkort före detta datum är "mindre värda" än de som gjort det svårare provet?

  Glider kanske lite ifrån ämnet här men jag ville bara ge min syn på det här som "utomstående" som tvekar på om jag vill ta steget och bli certifierad radioamatör eller inte...
  Inte beroende på mitt radiointresse för det vet jag att jag har och har haft sedan tonåren utan beroende på andra utövare...

  Inget illa menat...
   
  2 people like this.

Share This Page