Konstantströmsdrivning av LNA

SA7ELF

Well-Known Member
Efter mitt första experiment med en MSA-0185 som matades mha en en 20mA konstantströmsdrivare avsedd för LED funderar jag på varför man inte ser denna typ av bias-justering oftare? Från mina experiment inom audioförstärkare med rör vet jag att lysdioder ibland används för att åstadkomma liknande funktion i vissa rörförstärkare och det känns som ett säkert och smidigt sätt att få till korrekt arbetspunkt oavsett matningsspänning och OM något skulle gå fel så kan kretsen inte dra såpass mycket ström att något går sönder permanent.
 
Jag vet inte, men sade inte -AOM något om att konstantströmsdrivare kunde bete sig olämpligt i de här tillämpningarna?
 
Orsaken är väl primärt att det är en komplikation eftersom ett seriemotstånd gör samma jobb.

Sedan är ofta stabilitets- och brusegenskaperna hos sådana kretsar odefinierade.
En "gyllene regel" inom all lågbrusteknik är att hålla ner brus- och störnivåerna på alla matningsspänningar så mycket som möjligt.
 
Går det att med rimliga insatser och begränsad tillgång till mätinstrument mäta fram ifall t.ex brusfaktorn och andra värden av intresse förbättras eller förändras? Jag kan testa att byta ut CL-2an i min nuvarande krets mot t.ex en 7805 men jag har i princip endast tillgång till min nanovna och jag tänker att man kanske behöver både andra typer av instrument och instrument med bättre spec än mitt nuvarande.

Rätta mig om jag har fel men behöver inte ett seriemotstånds värde hela tiden anpassas efter matningsspänningen? Den typen av konstantströmsdrivare jag använder mig av fungerar som ett dynamiskt seriemotstånd.
 
Eftersom du har en mottagare går det att observera skillnaderna mellan olika LNA. Ta in en konstant svag signal och jämför.

Normalt så konstruerar man med en konstant matningsspänning.
Det är endast i rena undantagsfall som man låter matningsspänningarna variera mycket.
 
Back
Top