Kontakt med länder i krig?

SM6VVG

Well-Known Member
Kontakt med land i kris

På SSA's hemsida kan man läsa ett inlägg från SM0W (Teemu) att Iraq förbjudit amatörradio.

Betyder det alltså att en amatör i annat land (läs Sverige) inte får ha något QSO med en tidigare Iraq-amatör?

Har för mig att bestämmelserna förut var sådana att om ett land stoppat amatörverksamhet så var bestämmelserna att en svensk amatör inte fick ha kontakt (på radion, amatörfrekv) med det landet.

Mvh Jan (SM7VVG)

PS! Frågan har ställt till ansvariga i SSA utan svar. DS!
 
Last edited:
I Radioreglementet artikel 25.1 står detta:

"25.1 Radiocommunications between amateur stations of different countries shall be permitted unless the administration of one of the countries concerned has notified that it objects to such radiocommunications."

Vilket strängt taget skulle innebära att radioamatörer i hela världen inte får kontakta eller
kontaktas av amatörer i Irak f.n.

Frågan är då om detta har någon rättsverkan i Sverige, eftersom ITU-regelverket inte finns omnämnt i lagen om Elektronisk Kommunikation. Dessutom är nästa fråga om någon bryr sig alls om detta från myndigheternas sida.
De irakiska myndigheterna kan dock ha en annan uppfattning.

Den gamla skrivningen var i princip samma sak men mer brutalt uttryckt:

"Utväxling av radiomeddelanden mellan amatörradiosändare tillhörande olika länder är förbjuden, om förvaltningen i ettdera av de berörda länderna framställt invändning mot sådan utväxling."

Denna skrivning var i sak oförändrad från 1932 till 2003.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
SM0AOM said:
Den gamla skrivningen var i princip samma sak men mer brutalt uttryckt:

"Utväxling av radiomeddelanden mellan amatörradiosändare tillhörande olika länder är förbjuden, om förvaltningen i ettdera av de berörda länderna framställt invändning mot sådan utväxling."
Jag kan gott föreställa mig att Sovjetunionen under Tjeckoslovakien-krisen förbjöd amatörradio därstädes, men ingen från det dåvarande Televerket framförde några invändningar mot att vi hade QSO med OK-amatörer så länge dom kunde vara QRV, trots de citerade bestämmelserna. Ett Svenskt (och internationellt) stopp av amatörradioförbindelserna med Tjeckoslovakien hade sannerligen varit än mer brutalt mot våra vänner i OK-land.

Hur bör vi i ljuset av detta ställa oss gentemot Iraks förbud? Såväl rent formellt som i praktiken, menar jag.

/ Göstha
 
I princip så ska i varje fall SSA-medlemmen följa påbud som kommer via de officiella kanalerna, eftersom IARU-rekommendationerna förutsätter att ITU-reglerna också har ett genomslag i de nationella bestämmelserna.

När det gäller Tjeckoslovakien-krisen 1968 så kunde nog Televerket (och radioamatörerna) ursäkta sig med en teknikalitet, den dåvarande tjeckiska regeringen hade störtats via en invasion. ITU-reglerna förutsätter normalt att notifiering om förbud mot kontakter sker via de vanliga mellanstatliga kontaktvägarna, och även att ett sådant förbud utfärdats av de "lagliga myndigheterna".

ARRL har förutsett frågeställningen, och i DXCC-reglerna står följande:

"Without documentation supporting the operation of an amateur station, credit will not be allowed for contacts with such stations in any country that has temporarily or permanently closed down Amateur Radio operations by special government edict or policy where amateur licenses were formerly issued in the normal manner."

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top