Kort vertikal för 80m?

SM0YDO

Well-Known Member
Hej jag har några olika ARRL Handböcker men tror att det är tum mått på antennerna hur man nu räknar om till millimeter mvh Lasse sm0ydo
 

SM7CZR

Old Member
Det som däremot förbryllar mig är att antennen utan spole är resonant på 10500kHz, men ej går att stämma av på varken 40 eller 20m sedan jag kortade ner koaxen.
Koaxkabelns längd kan påverka avstämningen om impedansen vid antennen inte
är samma som inne vid schacket.
Detta är anledningen till att jag rekommenderar en tuner vid basen, men det vill du inte ha.
Prova med en längre koax igen om du vill underlätta avstämningen.
 
Last edited:

nikgus

Active Member
Jag gjorde ett försök att stämma av antennen direkt vid foten(utan spole), vilket fungerade utmärkt. Följaktligen fungerar det med antingen "väldigt lång" koax, eller väldigt kort, men inte "lagom"(dvs dom 3-4m som det är till shacket). Det känns lite osäkert att ha tunern ute vid antennen, dels av bekvämlighetsskäl, men även på grund av stöldrisken.

Kan det vara så att det är något "fel" på min koaxialkabel? Jag använder vanlig RG-58 med BNC-kontakter på. Borde det inte bli lättare att stämma av en antenn, ju längre koaxialkabel man har på grund av förlusterna i denna?image.jpg
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Nej, antagligen är det som Ingvar skriver du får en annan impedans med din lagom långa kabel.

Det är bara om du har en korrekt anpassad antenn (resistiv last) som koaxens längd inte spelar någon roll.

Koaxer ger ganska hög dämpning vid större ståendevåg. De förslag som du fått om anpassning vid antennen
eller att du använder använda en balanserad matning är det bästa sättet att koppla in antennen.

Att köra oanpassad antenn med ännu längre koaxkabel ger onödiga förluster.
 

SM5KYH

Well-Known Member
Det här beror på att antennens matningspunkts impedans transformeras till en annan impedans av koaxialkabeln. Olika längd ger olika transformeringsgrad vilket kan förklara att din anpassningsenhet trivs lite bättre med något längre koax. Läs på om exempelvis kvartsvågstransformatorn som är ett exempel på detta.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
50 ohm koax kan endast användas i det fall där antennens impedans i matningspunkten är nära resistiv i häradet 30-70 ohm eller så. Då blir förlusterna inte så stora och en ATU klarar lätt att anpassa impedansen till 50 ohm.

I ditt fall med en antenn som har extrema värden på impedansen på vissa frekvenser blir tilläggsförlusterna i koaxkabeln pga av missanpassning och hög SVF astronomiska. Alltså väldigt höga och i klartext betyder det helt värdelöst kasst.

Du har bara de två alternativen vi har berättat om flera gånger att välja mellan. Antingen placerar du ATU vid matningspunkten och anpassar till 50 ohm koax som sedan kan vara vilken längd som helst. Det är egalt om den är någon meter eller tio meter. Inställningen på ATU blir de samma. Detta är en bra metod och den som CZR tipsat om.

Det andra alternativet är att använda en högomig matarledning typ 600 ohm stege eller 450 ohms bandkabel och placera ATU vid sändaren. Om din ATU har för snävt anpassningsområde kan det tänkas att den inte förmår att stämma av. I det fallet kan du öka längden på stegen/bandkabeln och prova igen eftersom olika längder ger olika impedanstransformering. Även i detta fallet får du kraftig missanpassning mellan antenn och matarledning men då öppen stege har väldigt låga förluster även vid höga SVF-tal så blir försämringen hanterbar dvs knappt märkbar i praktiken. Detta är en bekvämare lösning och kanske den som passar dig om du är rädd för ATU-tjuvar.

Så ligger det till och det finns bara dessa två alternativ som fungerar.
 

nikgus

Active Member
Det stämmer säkert, nuvarande lösning är en monobandantenn oavsett hur man vänder och vrider på det.

Skulle man kunna tänka sig en kombination av dessa två, dvs att antennen börjar precis utanför radiorummets fönster? Då kommer antennen att vara cirka 50-60cm från tunern och radion. Eller skulle jag bara utsätta mig själv för onödigt hög dos RF-strålning?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
På 60-talet skulle det nog gå fint med antennen så nära huset och dess elektriska apparatur. Men nu med datorer och allehanda störkällor är risken att signalerna du vill höra drunknar i bruset.

I princip kan du låta antennen ansluta med en kort stump ledning men det är ingen bra lösning.

Väljer du öppen stege med ATU så får du ett antennsystem som fungerar på alla band. Skapligt på vissa och bra på andra.

Är det en monobandsantenn för enbart 3,5 MHz du är ute efter så blir det enklare att använda en spole och kondensator vid matningspunkten och justera in SVF till lågt värde på centerfrekvensen i det frekvensområde som är mest intressant. Vid korta antenner får du tyvärr ganska liten bandbredd men till viss del kan du ändå utöka området med din ATU vid sändaren.

Vill du ha det mer optimerat så gäller CZR tips med en lathund för inställningarna. Då får du gå ut i trädgården och skruva på rattarna i brevlådan om du flyttar långt i frekvens.
 

nikgus

Active Member
Hur fungerar det om jag stegmatar en asymetrisk antenn? Blir det inte problem med att stegen börjar stråla, och att jag får in RF i huset? Eller kan man sätta en RF-Choke vid matningspunkten? Dom stgegmatade antenner jag hittar på nätet verkar i huvudsak vara sk. "doublets" som är dipoler med lika långa delar.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Nej, antagligen är det som Ingvar skriver du får en annan impedans med din lagom långa kabel.

Det är bara om du har en korrekt anpassad antenn (resistiv last) som koaxens längd inte spelar någon roll.

Koaxer ger ganska hög dämpning vid större ståendevåg. De förslag som du fått om anpassning vid antennen
eller att du använder använda en balanserad matning är det bästa sättet att koppla in antennen.

Att köra oanpassad antenn med ännu längre koaxkabel ger onödiga förluster.
 

SA6BSS

Well-Known Member
Har du någon balun liggandes att montera vid antennfoten? 4:1 tex för att se vad som händer, du borde kunna mäta upp med din rigexpert mer exakt vad du har för impedans och anpassa balun/transformator därefter.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det fungerar alldeles utmärkt att mata en vertikal och radialer eller jordplan med en öppen stege. Villkoret för att stegen inte skall stråla "något alls" uppfylls inte men å andra sidan är utstrålningen från matarledningen liten i förhållande till vad själva antennen strålar ut. Betyder absolut ingenting i praktiken på motstationens S-meter.

Den fältstyrka du får in i huset genereras av antennen och tillskottet av "stålningsläckaget" från matarledningen gör varken till eller ifrån.

Nej du kan inte använda en RF-choke (strömdrossel) mellan antennen och en öppen matarledning som stege eller 450 ohm bandkabel eftersom impedansen är väldigt hög och starkt varierande. Går inte.

Däremot om du har en antenn som uppvisar runt 50 ohm i matningspunkten och du matar den med 50 ohm koaxialkabel så skall man alltid använda en strömdrossel mellan antenn och matarkabel. Den isolerar då bort matarkabelns inverkan att fungera som en oönskad radial.

I fallet med matning med öppen stege eller bandkabel så placeras strömdrosseln på 50 ohm sidan mellan ATU och sändare. Det är också tillrådligt att placera ATU lite avskiljd från den övriga utrustningen t ex i fönsterkarmen 30 cm eller mer bort från andra apparater. ATU får alltså endast förbindas med resten av utrustningen via en koaxialkabel med nämnda strömdrossel påmonterad.

Om du följer de råden du fått här av mig, CZR och MX samt någon till kan du få till ett väl fungerande antennsystem och komma igång på radio redan idag. Problemet jag noterar är att du inte kan värdera den information du får här och som du samlar in på annat håll. Ofta är informationen motstridig och väldigt mycket du läser på nätet är direkt felaktigt ofta i form av myter som förstärkts i flera led.
 
Last edited:

SM7CZR

Old Member
Det känns lite osäkert att ha tunern ute vid antennen, dels av bekvämlighetsskäl, men även på grund av stöldrisken.
Bekvämlighetsskäl? Hur ofta tänker du byta band?
För att göra radiohobbyn ännu roligare tycker jag att du skall tillverka en billig tuner själv, den bygger du delvis av återvinningskomponenter.
Stöldrisken är nog minimal, skräm bort ev. ATU-tjuvar med en varningsskylt på lådan. Typ: VIDRÖR EJ! RISK FÖR BRÄNNSKADOR!
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Förslag till skylttext:

---
Grannsamverkan
DNA-märkt ATU
Varning för brännskador
---
 

nikgus

Active Member
Nu har jag flyttat antennen närmre huset, för att minimera förlusterna. På grund av stuprör och sådant lyckades jag inte komma tillräckligt nära utan fick använda en hemmagjord "stege". Mellan tuner och antenn är det nu ca 60cm RG58 och sedan 100cm steglina(med hemmagjorda träpinnar). För att få upp allt från fönsterblecket sitter en "kopplingsdosa" på en träplanka.

Antennens matningspunkt sitter ca 1m över mark, och antennen har 3st radialer som är upphöjda med 1m, dessa är cirka 4-5m långa och går längs med husfasaden(tegel), och längs med staketet(trä). Som väntat hamnar SWR inte lika lågt som tidigare, fler radialer hade behövts för att minska detta. Antennen går nu att stämma av på 20m, men inte några andra frekvenser konstigt nog. Funktionens är alltså ungefär som tidigare, men förlusterna är åtminstone lägre.


antenn1.jpg


112.jpg

image.jpg
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Att du inte kan få ner SVF och bara ett band kan klaras av beror enbart på att din ATU inte har tillräckligt impedansområde ev i kombination med för få lägen på omkopplaren för spolen. Allt under 2:1 är användbart och 1,5 toppenbra.

Sen är det ju så att en antenn som står nära andra metallföremål som t ex stuprör kan bete sig lite hur som helst. Avstånd 4-5 m får nog anses vara minimum även om gränsen nu inte är knivskarp.

Är du säker på att du kan hantera din ATU på rätt sätt? Det kan vara lite trickigt att finna rätt kombination mellan de tre rattarna...

Var har du anslutit din antennanalysator?
 

SM5MX

Well-Known Member
PMFJI, men jag förstår inte riktigt hur du har kopplat, när du säger " Mellan tuner och antenn är det nu ca 60cm RG58 och sedan 100cm steglina". Skarvar du alltså dit stegen direkt på koaxen utan någon ATU däremellan?

Den korrekta ordningen, IMHO, skall vara TX/XCVR - RG58 - ATU - Stege - Antenn. Du är nog inne på rätt spår, men jag hänger inte med riktigt.

Förslag: låt oss glömma ditt tjusiga instrument en stund. Tag istället fram en SWR-meter, antingen en helt separat sådan eller den du kan ha i riggen. Uppkopplingskedjan ovan blir då:
XCVR - SWR-meter - RG58 - ATU - Stege - Antenn. Då borde det gå att stämma av!

Det är nog bra att ha den typ av mätare som du har, men du måste också veta vad du skall göra med uppmätta värden.

73,
Rolf
SM5MX
 
Last edited:

nikgus

Active Member
Det gick att få ner SWR, efter en stunds labbande. Det var bara "skit bakom spakarna" så att säga, det var däremot inte enkelt. Min hand påverkade SWR, så fort jag släpper kondensatorvredet på tunern så sjunker/ökar SWR, det tog en stund innan jag förstod det. Dessutom började min ATU spraka obehagligt när jag gjorde en provsändning på 80m, 100w SSB gjorde förmodligen så att det blev överslag i tunern.

Jag har RG58 mellan radio och tuner, samt en 60cm bit RG58 som går från tunern, genom fönstret(borrat hål i ramen som är i plåt), därefter ansluter den stegen. Stegen är ca 1m, därefter kommer antennen. Avståndet är ca 2-3dm mellan antenn vilket nog är för kort, så fort temperaturen har lagt sig ska jag försöka tillverka fler stegpinnar så att jag kan dra denna längre bort från huset :)
 
Top