Krav på och värvning av nya radioamatörer

SM0VDT

Well-Known Member
Jag vänder mig inte direkt emot kunskapskrav, utan att det finns en ganska stor skara amatörer (eller en liten del väldigt aktiva på forumet) som hela tiden försöker framställa sig som något förmer än alla andra genom att tala om hur mycket sämre alla andra är som inte kan CW och bara kör köperadio. Trycka ner andra för att försöka framstå som något bättre själv tycker jag säger mer om vederbörande än om dennes eventuella radiotekniska kunskaper...
 

SM0KBW

Well-Known Member
Ville inte "försvara" mig tidigare utan snarare tala om att en och annan vanns till hobbyn även med T-certet.

Vägen till att bli den där ideala amatören kan vara många och det är väl därför vi är så spretiga som kollektiv, vilket inte minst visar sig i den här tråden :)Tror egentligen inte att nivån på proven spelar så stor roll, de som vill kommer fortsätta lära sig och det har jag sett ett flertal exempel på bland de nyare SA signalerna.

De andra som ligger kvar på 2m FM eller kör en plastradio på 80m är väl egentligen inte heller några problem.

Problem kan det däremot bli när de skaffar sig flerkilowatt slutsteg och inte har en aning om vad t.ex gallerström är och driver sina slutsteg in i olinjäritet. Om de pillar i sina riggar och tar bort "onödig" övertonsfilter på utgången. Det finns säkert fler risker med att ge dessa, de som endast har den nivå som idag krävs, de rättigheter som vi faktiskt har.

Just problemen som kan uppstå när okunniga använder eller bygger felaktigt får mig att ändå luta mig åt en höjning av den nivå som man måste ha för att klara proven.

Ett alternativ vore att dagens prov endast gav begränsade rättigheter. Men ändå tillräckligt för att få köra 2m eller för den delen 80m med låt oss säga 100W men bara på färdig plastradio. För att få hela spektrat av rättigheter skulle det då finnas en "advance" klass, som det finns i många länder. Men med tanke på vilka problem det är att få fram provfrågor för dagens system så är det en utopi.
 
Last edited:

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Mina vänner...
Försök förstå varandra snarare än missförstå!
Vänd och tolka inte allt som negativt och fientligt!
Ta inte illa upp när det finns någon vet mer än du och tvärt om förstås!
Försök att tolka de synpunkter som framförs av de som varit med ett tag med rätt perspektiv, det blir kan bli fel när man tolkar ett uttalande med fel referenser. Givetvis så måste de nypåstignas åsikter tolkas med just deras referenser, ingetdera är enkelt.

Att saker och ting förändras med tiden är "rätt vanligt", dock är förändringen inte alltid till det bättre, utan kan på sikt faktisk leda till något mycket tråkigt. Detta sett med dages ögon och morgondagens, t.ex. farhågor kring amatörradions status om den mer eller mindre bara blir form kommunikation med ett maginellt teknikinnehåll.
 

Anders SM7VRZ

Well-Known Member
Ett alternativ vore att dagens prov endast gav begränsade rättigheter. Men ändå tillräckligt för att få köra 2m eller för den delen 80m med låt oss säga 100W men bara på färdig platradio. För att få hela spektrat av rättigheter skulle det då finnas en "advance" klass, som det finns i många länder. Men med tanke på vilka problem det är att få fram provfrågor för dagens system så är det en utopi.

Hej!

Själv började jag min bana med dåvarande N-certet.

- Tidsbegränsat
- Effektbegränsat
- Bandbegränsat

För mig som nybörjare, då i skolåldern och hade studier att prioritera, passade detta perfekt som en "Kläm och känn" licens. Samtidigt kunde man få insyn i de högre certklasserna, vad som krävdes etc. Framför allt vad man fick som "lön för mödan" när man lärt sig mera och kunde ta högre cert klass.

//Anders
 
Det är precis vad saken handlar om Lars, sen kan man uttrycka sig på olika sätt. Det som skrivs kan tolkas olika beroende på vilken syn man själv har och hur mycket man känner till om bakgrund och historia inom hobbyn.

Om vi skall vara självkritiska så har vi "etablerade" eller "old timers" som kollektiv, varit extremt dåliga på att ta hand om de nya radioamatörerna som tillkommit allt sedan T-certet infördes.

Mycket av detta "ansvar" vilar på de lokala klubbarna och inte minst SSA och på vilket sätt amatörradion marknadsförts de senaste kanske 40 åren?

I de flesta fall ha amatörradion marknadsförts som en kul social hobby för att kommunicera med andra utan att samtidigt mycket tydligt redogöra för de underliggande premisserna för hobbyn. Det där tråkiga jobbiga regulatoriska, ITU och andra bokstavskombinationer.

Tänk om alla klubbar och föreningar haft en bättre och djupare förståelse för detta och verkligen uppskattat våra privilegier så att de varit beredda att försvara dem. Då hade samma klubbar och föreningar sett till att nykomlingarna också fått ta del av denna insikt så att de i sin tur kunde förklara för kommande nybörjare vad amatörradio är och ännu viktigare vad amatörradio inte är.

/Bengt

I bland känns det som om de äldre har sagt: "det där är inte riktig amatörradio" och de nya tyckt att vad de äldre håller på med är mossigt. Ett typexempel är PSK31 kontra rörsändare för telegrafi. Sedan har vi skiljelinjen mellan ointressanta och intressanta saker inom amatörradion. Det är stor skillnad på att säga till någon "det där är inte amatörradio" och "det där faller inte inom mitt intresse, men kul att du har lärt dig mycket om det".

Vad är det som inte är amatörradio enligt dig? Vilka kriterier har du?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
AIB skrev; "Vad är det som inte är amatörradio enligt dig? Vilka kriterier har du?"
----

Det är en tiotusenkronorsfråga du ställer Per, och du får helt olika svar beroende på vem du frågar men jag kan svara sett ifrån mitt perspektiv.

Radiokommunikation (talkommunikation) mellan utrustningar som monteras i hemmet, i bilen, i fritidsbåten eller som används som handhållen utrustning (walkie-talkie) är PTS egen beskrivning av Privatradio och för många radioamatörer är det även en perfekt beskrivning av Amatörradio.

Men det finns en viktig skillnad…

Amatörradio är erkänd av ITU som en egen s k radiotjänst vilken tilldelats stora frekvensutymmen i utbyte mot att vi som önskar nyttja dessa områden är beredda att lära oss den ellära och radioteknik som krävs för att få ett amatörradiocertifikat. Alla som gjort ett godkänt prov för amatörradiocertifikat har således tillgång till amatörradiobanden där de kan avveckla amatörradiotrafik. De har också rätt att använda egenbyggda och modifierade radiosändare, detta genom ett unikt undantag i R&TTE-direktivet. Av definitionen av amatörtjänsten i ITU-RR så framgår dels syftet, dels den primära målgruppen. Fritt nedkokt och översatt till "Radiotekniska experiment för radioteknikintresserade personer" - enligt min tolkning.

Vilka särintressen och vilka nischer den enskilde utövaren sedan har är av underordnad betydelse. Den som vill satsa på D* får göra det och den som vill använda walkie-talkies på repeatrarna kan göra det. Själv har jag flera walkie-talkies som från tid till annan används för att prata med kompisar över lokala repeatrar. Jag ser inget fel i det. Jag är även ansvarig för en 70 cm repeater sedan mitten av 70-talet liksom jag kört Television, FSK, Amtor, Pactor, PSK31 och en lång rad andra trafikslag.

Vad är inte amatörradio?

För att svara på din fråga vad som inte är amatörradio enligt mig så tror jag vi får försöka utgå ifrån syfte och mål. Om syftet är få gratis tillgång till stora frekvensutrymmen enbart för att kommunicera för att det är skoj att prata för pratandets skull men utan intresse för tekniken bakom, utan intresse för hur saker och ting fungerar, utan intresse för vågutbredningsfenomen och utan intresse att förkovra sig så handlar det inte om amatörradio enligt min syn på saken. Samtidigt är jag medveten om att även den mest tekniskt ointresserade individen men som avlagt godkänt prov och erhållit ett amatörradiocertifikat har rätt att nyttja frekvenserna för precis vad som helst så länge verksamheten ryms inom PTSFS 2012:3. Vill man spela dragspel på 80 m för att prova modulationen på en AM-sändare så må väl det vara hänt. Amatörspelare kanske?

För mig är amatörradio en bred hobby med näst intill obegränsade möjligheter till radiotekniska experiment, på frekvenser upplåtna av myndigheterna, men enbart för den som har ett uttalat radiotekniskt intresse. Så vill jag själv marknadsföra hobbyn i alla fall. Inte som ett billigt kommunikationsalternativ för långseglare eller en sorts High Tech PR-radio.

Hur skulle du själv svara på din egen fråga Per?

/Bengt
 

SM5KYH

Well-Known Member
Jag är uppriktigt besviken över att det skapats ett "vi" och "dom",
jag som i min enfald trodde att amatörradio var en förenande och en gränsöverskridande hobby.

Varje radioamatör är unik och har sina egna förutsättningar, både när det gäller möjligheter, kunskaper, intresse, och vilken tidpunkt i livet man befinner sig i, det kan väl ändå inte vara svårt att acceptera och respektera?

Funkar åt "bägge hållen".
 

SA5BYS

Well-Known Member
Tänkte jag skulle svara på ursprungsfrågan:

1. Behöver vi bli fler radioamatörer?
- Ja, åtminstone bör vi väl hålla ungefär samma antal som nu.
2. I så fall varför?
- Behöver någon att kommunicera med
3. Blir vi starkare gentemot myndigheter och kommersiella intressen om vi är flera?
- Ja naturligtvis.
4. Hur rekryterar vi fler radioamatörer?
- Samarbete med skolor, frivilligorganisationer, PR-klubbar......
5. Vad händer med vår hobby om antalet utövare skulle halveras under, säg 20 år?
- Priset på begagnad utrustning sjunker betydligt
6. Vad händer med vår hobby om antalet utövare skulle fördubblas under motsvarande tid?
- Osannolikt scenario
7. Finns det en motsättning mellan kvantitet och kvalitet?
- Ja
8. Om så är, vilket är att föredra?
- Vi måste nog ha en blandning av båda
 
Bengt, SM7EQL, det var ett bra svar som stämmer i stort med mitt svar. Det gäller att förklara var gränserna mellan amatörradio och annat går.

SA5BYS, contest och DXCC-jakt utvecklar radioamatören som operatör och ger kunskaper inom vågutbredning. Dessutom kan de ge idéer att utveckla tekniken, naturligtvis antenner men även att ha två mottagare så att man kan lyssna på en annan frekvens när man sänder CQ på den första.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Just precis Per. Bra att du svarade BYS på hans oformulerade fråga som mest lät som ett tafatt utropstecken.

Contesting och DX-jakt har definitivt en plats inom amatöradion och ju mer tekniskt intresserad man är ju mer användbara kunskaper och erfarenheter skaffar man sig vilka kommer till nytta när antenner skall beräknas, simuleras, tillverkas, monteras upp och justeras in.

När det gäller val av radioapparater så behövs i alla fall så pass mycket kunskaper att databladen och specifikationerna kan tolkas. Sak samma när alla parametrar i menyerna skall ställas in så att ALC-nivån blir rätt och annat som kan ställa till trubbel för andra undviks.

Även för att köra radio kommer tekniska kunskaper och erfarenheter till nytta. Den som lär sig mer om vågutbredningsfenomen och jämför radioprognoser med verkligheten på amatörradiobanden hamnar högre upp i resultatlistorna än den som inte lägger tid på detta eller som tror att man klarar sig utan att veta.

Kontentan blir att för att lyckas väl inom vilken nisch som helst inom amatörradiohobbyn så behövs en ordentlig och stabil teknisk grund att stå på. Nu menar jag naturligtvis inte tekniken att ratta radioapparaterna utan mer förståelsen för vad de olika reglagen och knapparna är till för och vad det är som regleras och varför.

Att handha och använda en radioapparat krävs det ingen särskild teknisk utbildning för och inga djupare kunskaper. Inte heller krävs det särskilt mycket kunskaper för att hänga med i de sociala ringarna på 80 m eller prata via repeatrarna i sin bärbara bältesradio, mobil eller basstation.

Det sociala snacket har väl sin plats i det hela men kan aldrig vara kärnverksamheten vi skall marknadsföra stort för att locka ungdomar och pensionärer till hobbyn. Nej, amatörradio är en teknisk hobby för radioteknikintresserade i första hand.

Så vill jag se på saken.

/Bengt
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Vill nog reservera mig!

Jag tillhör den grupp av individer som inte sporras av taävlingsmoment. Både DX-jakt och tester förutsätter detta.

Den enda "tävling" jag står ut med är SMFF som jag sporadiskt deltar i på sommaren, portabelt qrp med min MKARS80. Att jag står ut med den är för att det hela har utvecklats till en social "klubb" där alla känner alla. För att göra min MKARS80 komplett har jag utvecklat en liten mini bugg som bl.a kan köra A2, heter tontelegrafi fortfarande A2?

Ibland kan jag köra ett DX, bara för att se att det med 100W och loop-antenn och lite operatörsteknik går att överlista alla dessa QRO-nissar i söder och i öster!

Jag deltar gärna i sociala ringar när jag känner för det, både på 80m och 2m. Under mina "sociala" samtal på 80m har jag bl.a testat fram en mikrofonförstärkare med motkopplade CMOS-grindar som de flesta tycker låter mycket bra, tekniken användes runt 80 för att få fram "rörljud".

På 2m/70cm har jag byggt ihop/modiferat en NMT-enhet med en Zodiac VHF handapparat. Den styrs via en PIC-processor över RS232/CI-V från ett PC-program. Denna har testas under många sociala VHF/UHF QSOn.


Varför allt detta skryt?
Jo, jag vill påvisa att test och DX-körande inte det enda sättet att lära sig nya saker och sporras till utveckla ny teknik. Jag kan tänka mig att det finns många som gillar sociala ringar och ändå experimenterar!

Det är mycket möjligt att de "sociala ringarna" är min klubb, som jag beskrivit tidigare så fanns det ingen klubb där jag började min bana och därför lärde mig att använda etern som substitut ;)
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
MKARS80 komplett har jag utvecklat en liten mini bugg som bl.a kan köra A2, heter tontelegrafi fortfarande A2?

Jo, jag vill påvisa att test och DX-körande inte det enda sättet att lära sig nya saker och sporras till utveckla ny teknik. Jag kan tänka mig att det finns många som gillar sociala ringar och ändå experimenterar!

Om du kör in en nycklad ton i mikrofoningången på en LSB-sändare uppstår emissionen J2A som inte kan skiljas från A1A om den är riktigt gjord.

"Tontelegrafi" A2 vilka genereras som AM-modulering med dubbelt sidband motsvaras av A2A i den nya (sedan 1982) beteckningsvärlden.

För övrigt håller jag med dig om contesting och DX-jakt. Dessa kategorier breder ut sig på sätt som inte motsvaras av deras numerär, och dessutom överträder man alltför ofta både skrivna och oskrivna regler på ett flagrant sätt.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0KBW

Well-Known Member
Tack K-A, du är en klippa. J2A ska det naturligtvis vara!

Tonen är stabil nog men jag kopplar inte ur micken så en del klagar på att de hör biljud av "obscen" karaktär :)
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
KBW skrev; "Varför allt detta skryt? Jo, jag vill påvisa att test och DX-körande inte det enda sättet att lära sig nya saker och sporras till utveckla ny teknik. Jag kan tänka mig att det finns många som gillar sociala ringar och ändå experimenterar!"
----

Hallå där! Kanske missade du det sista stycket jag skrev? :cool::rolleyes:

Jag har inte heller några problem med sociala inslag i hobbyn. Det jag ville trycka lite extra hårt på är att det sociala tugget inte är och bör vara den centrala kärnverksamheten som hela amatörradiohobbyn hänger på.

Det är en viss skillnad på att marknadsföra amatörradion som en teknisk hobby för den radioteknikintresserade med fetstil och sedan i det finstilta nämna alla de oändligt många möjligheterna som finns, bl a att delta i sociala ringar, grilla korv på fielddays eller vad det månde vara.

Alltså skillnad mot att i fetstil beskriva amatörradion som en social hobby för alla oberoende av intresse och sedan i de finstilta nämna att en av de små smala nischerna är radiotekniska experiment, löda fast en PL-kontakt på en koax eller vad det månde vara.

Den förstnämnda "marknadsföringsformuleringen" är enligt min åsikt tydligt förankrad i de definitioner av amatörradio som en erkänd ITU-radiotjänst och som ligger till grund för våra unika privilegier medan den andra formuleringen blir rätt tam och ointressant för de som inta enbart vill prata och vara sociala korvgrillare. Den stämmer kanske bättre med Privatradio där syftet är renodlad radiokommunikation och absolut inte några tekniska experiment och mixtrande med de CE-märkta apparaterna.

Sedan det där att du inte gillar tävling och utmaningar (?) är väl en sanning med modifikation. Den senaste tävlingen du deltog i var väl i tråden om balunerna där du kämpade väl för att mäta och bevisa för dig själv och oss andra hur bra data som gick att uppnå. Intressant och givande tråd för mig. Alla tävlar vi i någon mån förstått som att vi strävar mot att förstå mer, bli bättre och komma framåt eller klättra uppåt mot toppen. Jag gör likadant, tävlar med mig själv att bygga en bättre radio eller sänka effekten till så låg nivå att det blir en utmaning att förstå att den kan räcka för att nå 100 mil.

Hela livet är en tävling tycker jag. :rolleyes:

Jo, contesting är kul och DX-jakt också men just nu är radiorör roligare. Intressena svänger och växlar. Tur är väl det så man inte blir insnöad på en enda smal sak och inte ser världen utanför.

/Bengt
 

SM0KBW

Well-Known Member
@EQL:

Se där, dags att klyva hår igen. Amatörradio är inte en radioteknisk eller en social hobby den är en enda lång frisyrskola ;)


Visst har du rätt att det sociala inte kan vara det enda, eller för den delen det som ska framhållas främst när man presenterar hobbyn.

Men det finns en tendens att "racka" ned på sociala ringar, som om, vore de det mest föraktliga som finns. Det jag försökte uttrycka är att man inte blir "förstörd" av att vara social, varken på banden eller IRL.


Det är klart att här krävs en definition. Med tävling menade jag organiserad verksamhet där man under begränsad tid uppnår ett resultat som sedan offentligörs.

"Hela livet är en tävling" är för mig en typisk amerikansk inställning till livet. För egen del är baluner ett mysterie som fångar mitt intresse under min "vandring" genom livet.
 

SA7AZQ

Well-Known Member
F.E.L att säga att 27Mhz är ett hot.
Jag vet att många av de jag lärde känna när jag själv var 27-pratare har blivit amatörer och kör alla möjliga band och hälften av de är aktiva på kortvåg. Utan 27 hade nog amatörradio dött ut ganska snart (20-30 år kanske).
 

SA5BYS

Well-Known Member
Krav på och värvning av nya radioamatörer

Håller med!
Klubbarna borde se "27-orna" som intressanta för att vidareutveckla till "riktiga" amatörer.
 
De radiotekniskt intresserade som börjat på 27 MHz-bandet är välkomna till amatörradion. Det gäller att förstå skillnaden. Med flera band, högre effekt och rättighet att bygga sina egna apparater följer ett krav på tekniska kunskaper.
 
Top