Kristallproblem, X-tal.

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Någon som stött på att x-tal har svårt att komma igång,(svänga som den ska), när den blir inkopplad? T.ex när man vrider bandswitch eller trycker in PTT så shiftet (-600Hz) ska aktivera shift-kristallen. Det som händer för mig i situtionen, både RX och TX, är att PLL ger unlock. Simplex så funkar allt som det ska, utan just när(x-tal) RPT shift ska användas. Det sitter också ett relä som kopplar in x-tal för shift som kan ha påverkan! - Åldrad, spänningskänslig, temperaturkänslig kristall!?

Har synat lödningar och övriga komponenter, funkar bäst då stationen är kall.

Ide, tips!

/Sven.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Kan vara att VCOn har åldrats och därför kan inte PLLn justera in frekvensen.
Brukar finnas anvisningar om hur VCOn ska trimmas i schema/manual.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Orsakerna kan vara många, kristaller är delikata komponenter :)
lågfrekventa kristaller har till exempel en tendens att vara långsammare till att komma i svängning än de med högre resonansfrekvens, kanske inte är ett problem i det här fallet..
gamla kristaller driver iväg i frekvens när oscillatorn börjar dra ström genom de rackarna,
konstruktioner som drar för hög ström igenom kristallen,
trasiga kondensatorer, hög luftfuktighet, PCB-mikrosprickor påverkar också liksom åldrandet av kretsen.

Kopplar reläet in hela oscillatorkretsen kan du ju mäta övergångsresistansen i reläet, du kanske har ett saftigt spänningsfall där.

Vad är det för en radio?
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Radion är en YAESU 225 RD, x-tal är 13.9444 Mhz. Övriga x-tal fungerar och allt ligger rätt i frekvens samt stabilt från kallstart, förutom den normala lilla driften till varm-läge. Men, just där i shift vid RPT-trafik, RX (rev) eller TX som unlock kan uppstå. En vill ju fråga runt lite så man gör så lite som möjligt innan problem är löst. - Hasta å'stad i en radio ska man passa sig för..

/Sven.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Varför misstänker du just kritallen, har du mätt upp oscillatorn - vilken frekvens den ligger på?

Som jag skrev så kan en snedtrimmad VCO orsaka just de symptom som du beskriver i ditt första inlägg.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
VCO jobbar mellan 133.3 Mhz och 137.3 Mhz. Som exempel, (144 Mhz), så levererar lokalosc 125.1Mhz till PLL unit där då (VCO) 133.3 Mhz minus lokalosc 125.1 Mhz = 8.2 Mhz, att jämföras mot VFO 8.2 Mhz . Det här fungerar till 100% för 144 , 145, 146, 147 Mhz band. Det är just då x-tal för RPT-shift, TX eller RX (rev), blir den aktiva x-tal i lokalosc som felet uppstår. Alltså, en felaktig frekvens eller utebliven sådan, så får ej PLL-unit det den förväntar från lokalosc och att jämföra mot VFO - därav unlock.

Jag kan inte utesluta att den kristallen är orsak till problemet. Det kan vara nåt annat som -XUN säger, kristallhållarens sockel för rpt x-tal, lödning i PCB eller annat.

Att tillägga så är de fyra grundkristallern lödda i lokalosc.

/Sven.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Just du kan inte dra några slutsatser alls - du måste som XUN säger mäta och vara skeptisk till allt :)
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Just du kan inte dra några slutsatser alls - du måste som XUN säger mäta och vara skeptisk till allt :)

Ja ha, ??

Min slutsats var och är att Pll-unit fungerar, redan innan jag startade den här tråden. Med en felande PLL och VCO så skulle inte radion fungera över dom 4 banden, 144-148Mhz, vilket den gör. - Det är just i det ögonblick som shift x-tal blir inkopplad vid användandet av RPT som unlock uppstår.

Läs första inlägget i tråden. fler tips eller vinklingar.

/Sven.
 

SM0KBW

Well-Known Member
I ditt första inlägg angav du inte vilken radio som det gällde. Som du vet så är VCOn just en Voltage Controlled Oscillator. Den är styrbar inom ett visst intervall - om detta intervall ligger fel så kan PLLn få problem med att ställa in frekvenser i ytterområdena. Detta har jag varit med om med äldre stationer.

Nu är din station lite mer komplex - så det blir en hel del som måste kollas upp. Har bara haft en snabbtitt på schemat.


Har du mätt upp nivåer och frekvens på när shiftkristallen är inkopplad? Det finns även en TP02 på xtal-osc kortet, på den kan du testa att det är rätt nivå ut från det kortet.

Om du inte har någon servicemanual så kan du nog hitta en på nätet!
 

SM5DFF

Well-Known Member
Du skrev att kristallen har svårt att komma igång. Svänger den stabilt efter den tröga starten? Sniffa med antenntråd från KV-mottagare runt oscillatorn för att se om den svänger på annan frekvens innan den hamnar på plats. Trolig orsak är åldring med högt seriemotstånd, beställ en ny som du nog kan få tillverkad i England till överkomligt pris.

Lennart
 

SM0GLD

Vänsterhänt
En kristalloscillator kan vara konstruerad med lite för låg driveffekt.
När kristallen åldras kan denna driveffekt vara för låg för att få igång självsvängningen.

Antingen byter man kristall eller så ökar man strömmen i oscillator-trissan.
Får man igång svängningen med lite mera driveffekt så är det bara att låta det vara så.

Detta är ju ganska lätt att prova och helt ofarligt anser jag.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
"Du skrev att kristallen har svårt att komma igång." Nä, SM5DFF. "Någon som stött på att x-tal har svårt att komma igång,(svänga som den ska)," var vad jag skrev.

När inte unlock uppstår så är allt normalt. Spänningar, bias är som de ska, det är just i växlingsögonblicket till den x-tal för shiftet(600Hz) som felet kan uppstå.

- Nu sitter det här kortet med x-tal på, i ett slot, nere i radion så det är lite svårt att komma åt utan ett förlängningskort. Och, SM0KBW, javisst så är TP02 en punkt att mäta på. Det blir nog att plocka ur kortet och löda på trådstumpar, leda upp dem, så jag kommer till att mäta på när kortet sedan sitter på plats igen, och hoppas se något avvikande.

- Kristallen blev idag testad hos Kvartselektronik och dom såg inget fel på den!

Felsökning fortsätter..

/Sven.
 

SM0O

Well-Known Member
Kan det vara något så simpelt (och ibland jäkligt svårt att se) som en dålig lödning ?

Det enklaste kan ju, som bekant, ibland vara orsak till allt möjligt elände ;)

Lycka till Sven !
 

SM5XUN

░░░░░░░
Det enklaste kan ju, som bekant, ibland vara orsak till allt möjligt elände ;)

Radio är ju snart 40 år så om den "har lite svårt att komma upp på mornarna" så kan man kanske inte klandra den ;)

Om kristallen är ok så är det koll av matningsspänning till oscillatorn, åtdragning av jordskruvar, rengöring av kontaktstycke, kontroll av "närstående" kondensatorer som ligger närmast till hands som första åtgärder.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag skulle föreslå att först undersöka diodswitchen som kopplar in kristallen och den trimkondensator som sitter i serie för frekvensjusteringen.

Det är inte alltför ovanligt att det blir komponentåldring i dioder eller materialvandring i trimkondensatorn vilket leder till att serieresistansen i kristallkretsen blir för hög för att kristallen ska kunna svänga pålitligt. Det kan även vara så att strömförstärkningen i oscillatortransistorn inte räcker till i alla situationer.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Nu har jag återigen synat diodswitchningen med lupp, lött om punkter samt hållare för X-tal. Stationen har fått bli varm och har även sänt några repeater-QSO'n, men - tyvärr, så vill den bråka med unlock. I övrigt så är ju lokalosc den samma för samtliga fem kristaller för banden 144-145 inklusive den för rpt-shift(-600Khz). Har även provat med att justera bias för varicaptuning, utifrån den tabell som gäller för respektive kristall, utan förbättring. Det sitter tre sådana dioder i lokalosc.

Nu är jag trött, släpper det här för idag och går till TV'n, tröstar mig med TRE KRONOR på skärmen!

/Sven.
 

SM7CZR

Old Member
Jag har en ICOM240 från 70-talet med liknande problem. Den har en del genomföringsstift på PLL-kretskortet.
Dessa stift är lödade på båda sidor av kretskortet. Sprickor i lödningarna orsakade i mitt fall periodiska spänningsfall när man skiftade mellan simplex/duplex, eller tryckte på PTT.
Gjorde omlödningar på båda sidor av dessa stift och efterår funkade radion i många år.
Nu har den börjat bråka igen på samma vis och jag tänkte byta ut stiften mot trådar, men radion är gammal med
25 kHz kanalindelning och "omodern" FM-deviation så det känns lite motigt att hålla på med en radio som man ändå inte får nytta av utan att bygga om den.

Men din radio har ju dessutom SSB, AM och CW så den kan ju göra mera nytta om du hittar felet.
Så kolla om du har liknande genomföringsstift på kretskorten.
 
Last edited:

SM6GXV

Korsdominant
Är det två kristaller med frekvenser i närheten av varandra så försök skifta dom och se om felet följer med...

("My 5 cents")
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
SM6GXV, jag har funderat på att byta plats på kristallerna mellan 145 och 146 Mhz band, justera om bias så den stämmer med ändrad plats, det får bli senare.

SM7CZR, absolut, ska kolla upp detta.

- I övrigt är jag nöjd med station, det stör mig att inte komma på felorsaken för rpt shift x-tal och unlock, men hjärnan måste få vila emellanåt.

/Sven.
 

SM6GXV

Korsdominant
Något som händer äldre kristaller med lödtillslutna kåpor är att
tennet diffunderar och lägger sig på kristallbrickan. Man märker det så
att resonansfrekvensen sjunker med tiden. Det kanske inte är felet
här, men värt att notera om man håller på att justera en kristalloscillator
och den inte går att få upp i frekvens utan då slutar svänga...
 
Top