Lämplig första setup i lägenhet, på begränsad budget?

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
GLD skrev; "Jag anger Er=3 för PVC-isolering, tjocklek 0,7mm."
---

Tack för det. Er3 är standardvärdet för PVC som man finner i tabeller så det kan stämma.

Jag provade att simulera en dipol för 28,07 MHz baserat på en PVC-isolerad 2 mm ledare med 0,5 mm plasthölje av okänt slag. Tillverkade sedan en sådan med exakta mått och hissade upp den på en halv våglängds höjd helt fritt från annat i närheten. Den hamnade på 28.0 MHz. Tur eller skicklighet kan diskuteras men närmare kommer man nog inte?
 
Top