Längd Koaxkabel

SM0RVV

Well-Known Member
Jag läste SM5JAB's "antennkurs" - mycket bra förresten!

Jag tror jag fattade hur impedansen ändras utmed en matarkabel. Däremot kan jag inte översätta det till daglig praktisk användning. Där har vi ju som bekant inte koaxkablar med helt öppen ände eller helt kortsluten ände. Våra koaxmatade antenner ligger ju ofta i 50 ohm's regionen.

Min fråga är om man kan dra några slutsatser angående koaxlängden i praktiskt bruk?
Ska man helst ha längden någon multipel av kvarts våglängd (x 0.66) eller är det tvärt om? Ska man undvika att ha någon multipel av kvarts våglängd x 0.66. Eller är det beroende på åt "vilket håll" en antenn eventuellt är missanpassad, kapacitivt eller induktivt?

Som vanligt med mina frågor så är jag mest nyfiken. Jag kommer inte börja klippa i mina kablar (tror jag) ;)

73 SM0RVV
 
För att upprepa en gammal sanning så ska kabellängden primärt vara sådan
att den med en viss marginal räcker mellan antennens matningspunkt och radion eller antennanpassaren.
Det är bara om man vill ha en transformering av antennimpedansen som kabeln ska vara en udda multipel av en 1/4 elektrisk våglängd, och vid det andra specialfallet när en antenns impedans ska upprepas i kabeländen ett heltal*1/2 elektrisk våglängd.

Impedansen hos en förlustfri öppen eller kortsluten kabel kommer att genomlöpa alla belopp mellan avbrott och kortslutning när längden ändras mellan 0 och 1/2 elektrisk våglängd, men om kabeln inte är förlustfri eller det finns någon annan impedans i änden kommer fluktuationerna bli mindre "våldsamma" och i gränsfallet när impedansen i bortre änden är = kabelns karaktäristiska impedans upphör de helt. Då är kabeln "anpassad" eller "flat".

Det kan finnas några ytterligare fall när det är gynnsamt att välja kabellängder.

Ett av fallen är när antennimpedansen kommer att transformeras till ett värde som ligger utanför en ATU:s anpassningsområde när kabeln har en längd = 1/4 våglängd på en viss frekvens. Då kan det vara bra att undvika just den längden.

Ett annat är när man vet att inimpedansen hos antennen på en viss frekvens har t.ex. en kapacitiv fasvinkel. Då kan man göra så att kabellängden på just denna frekvens väljs så lång att impedansen i kabelns ingång kommer att bli rent resistiv. Det är ofta lättare att anpassa rent resistiva laster än komplexa.

En relaterad frågeställning är varför SWR-metrar tenderar att visa olika värden beroende på hur lång kabeln är till lasten. Om man bortser från det fall när kabeln har så stora förluster att SWR verkligen ändrar sig p.g.a. en ganska liten förflyttning utefter kabeln, så beror detta på att de SWR-metrar som amatörer har råd med har ganska liten direktivitet,
dvs förmåga att skilja mellan framåtgående och reflekterade vågor. När denna inte är perfekt kommer instrumentet att visa summan av "läckaget" från de framåtgående vågorna och de reflekterade vågorna. Denna är vektorsumman av dessa storheter,
och dess belopp beror på fasläget mellan framåtgående och reflekterade vågor i just den punkt som SWR-metern sitter. Som ett exempel kan man ta att direktiviteten är 1:100 eller 20 dB. Då kommer ett verkligt SWR på 1:2 att indikeras som allt mellan 1:1,5 och 1:2,6 beroende på var SWR-metern sitter utefter kabeln.
Man bör alltså ta vad sådana instrument visar med "en nypa salt".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tack för alla fina svar!

Hej Karl-Arne!

Jag vill bara "lyfta på mössan" och tacka för all information som du delar med dig av - föredömligt.

Bästa 73 DE SM5YCQ - Jonas
 
Håller med YCQ, och de första raderna i KA inlägg tycker jag är mycket bra:

"För att upprepa en gammal sanning så ska kabellängden primärt vara sådan
att den med en viss marginal räcker mellan antennens matningspunkt och radion eller antennanpassaren".


Dvs att koaxen skall förbinda A till B och räcka därimellan.
Det gäller ju om den är rätt terminerad i båda ändar.
Så fort det blir något annat sker en massa saker.
 
Ehh, nu blev det ju pinsamt. :eek:
Alla tackar utom jag som frågade... ;)

Självklart är jag oxo tacksam och nöjd med svaret Karl-Arne.
Du är en aldrig sinande källa av kunskap.

73 SM0RVV
 
Back
Top