Lär dig telegrafi - bli radioamatör

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Radioskolan.se erbjuder en webbaserad telegrafikurs med modern pedagogik som grund.

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt och sker online över Internet. Du deltar i din egen takt och kan börja redan idag. Som elev har du möjlighet att få hjälp av en personlig handledare, en mentor, som kan stötta dig med träningsråd och svara på frågor.

Radioskolan.se är en föreningsbefriad sammanslutning och leds av en grupp aktiva radioamatörer över hela landet som har som målsättningen att inspirera till ökat tekniskt kunnande inom radioområdet samt verka för bevarandet av morsetelegrafin som ett effektivt kommunikationsmedel. Mer information finner du på
http://www.radioskolan.se

Bengt SM7EQL
 
Back
Top