LED störningar ljus

SM0BRF

Well-Known Member
Har någon sett hur det gått med "satsningen" mot störande LED-belysningar inom EU? Jag har letat med ljus o lykta (ej LED) utan att finna något.

73, Roland SM0BRF
 

SM4FPD

Well-Known Member
Folk är livrädda för "strålningen" från en bassstation för radiotelefoni.
Även om den är flera hundra meter bort, ja en km till och med.
Frågan är då om vi kan jämföra störkällor av den typ som nu SM0NOR beskriver vad gäller "strålning". Åtminsoner börjar summan av störninagr påelnätet att vara en ganska stor olägenhet för elöverkänsliga.

Och hur kan elleverantörerna acceptera att folk "hugger ut bitar" ur strömmen bara.

Några rejäla tidningsartiklar om denna farliga nya strålning kunde kanske hjälpa till att få fram en rädlsa bland Svensson.

Att knalla runt och pejla med mottagare, rävsax och häftiga mätare kanske kunde göra att folk börjar fundera vad du gör. Och därmed få kontakt med folket.

Ett välskrivet och välformulerat dokument som SSA gjort kanske kunde variera något att sätta i näven på omgivningarnas människor.

Anmälan till elsäkerhetsverket då? de har ju till och med en blankett.

de
Roy
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag har mätt på ett stort antal LED-lampor av olika fabrikat i jobbet och mätresultatet är skrämmande. Några få typer håller sig på rätt sida om gränslinjerna för att få CE-märkas. De flesta stör betydligt mer än tillåtet och några är rena rama katastrofen. Just nu importeras containervis av LED-lampor och jag kan inte se hur Elsäkerhetsverket skall kunna hantera problem som dessa. Visst kan de skrämma upp enstaka importörer men det blir ju bara lite skrap på ytan.

Precis som Roy, så bor jag också utanför tätbebyggt område. Det finns tre grannar med c:a 100 m mellan husen. Än så länge hörs i princip inga störningar alls från långvåg upp till över 30 MHz. På 144 MHz hörs en del bärvågor och rassel i vissa riktningar. En av grannarna har en plasma-TV men som inte orsaka några hörbara störningar.

Förmodligen är det bara en tidsfråga innan störningsnivån ökar även här. En del av de LED-lampor jag mätt på skulle definitivt ställa till problem om de installerades hos grannarna. Skall jag i förebyggande syfte informera grannarna och be dom avstå från moderna lampor eller finns det andra alternativ.

Jag har precis som NOR skriver funderat på dels hur man kan göra och dels om det är lönt att engagera sig. Om man bara har några få grannar som man har bra kontakt med så är det möjligt att hålla rent. Men i tätbebyggt område med 10...20 m mellan husen där folk flyttar in och ut, knappt talar med varandra, byter lampor från det ena fabrikatet till det andra... hur svårt känns inte det?

Ett alternativ som jag mentalt förberett mig på är att sätta upp en fjärrmottagare på ett tyst ställe. Det finns ju väldigt fina möjligheter idag med SDR-radio och Internet. Om vi nöjer oss med att kunna lyssna störningsfritt över hela kortvågen med en bredbandsdipol eller motsvarande så blir en sådan installation fullt genomförbar för alla som har förmågan att få saker gjorda och som har tillräckligt intresse och ork att lösa problem.

Sändning kan fortsättningsvis ske från ordinarie QTH vilket för min del förenklar det hela. Faktum är att det är ett väldigt stort steg mellan en enkel fjärrstyrd mottagaranläggning och en mer komplett station med sändare, PA-steg, fackverksmaster och stora KV-antenner. Det är ju faktiskt så att en enkel "dålig" antenn hör nästan lika mycket som en superduperantenn på kortvåg medan en "dålig" sändarantenn är närmast oduglig.

Kompromisser kan bli nödvändiga i framtiden.

/Bengt
 

SM0RCL

Well-Known Member
@EQL.

Jag tycker faktiskt att idén med att informera grannarna i förväg är mycket bra. Framförallt eftersom man kan informera dem om strålningen och även att det kan störa deras egen elanläggning.

Sen får vi väl se vad contest managers tycker om remote-mottagare. Blir lätt att köra om man kopplar upp sig på japanska mottagare för att köra JA och sen smäller på med 1kW och monobandare...

Sen ska man kanske informera kommunernas konsumentvägledare så att de kan informera på hemsidor mm. Inte helt fel.

För övrigt, det här är väl en typisk kampanj som SSA skulle kunna genomföra gentemot kommuner? Att det finns China Equipmen-märkning och oseriösa importörer av prylar som stör elnätet.

/Kai
 

SM4FPD

Well-Known Member
När det gäller TV, CZR så måste det finnas människor som gråter i närbild. Annars blir det inget TV-program, själva innehållet för övrigt spelar ingen roll
Således behöver vi någon radioamatör som kan gråta riktigt blöta tårar i TV över att ha förlorat sin hobby. Se här hur det låter, närbild på S-meter....
Bara för att AB LED-ljus imporeterar skräpljuskällor och VD:en för företaget vägrar ställa upp för intervju....

EQL om du skall fjärrstyra får du snält gå över till modern teknik, då det inte finns eleketronrör att koppla till nätet. Men man kan ju faktistk fjärrstyra med radio oxo, UHF-länk kanske
Så åker du bara dit en gång om året och byter eleketronrör.

En Fråga Bengt, när du testat LED som du berättar om, är det i labb med elnätsimmulator?

Och skiljer sig störningen vid drift i verkligt elnät, ex i en villa.
Jag har flera radioamtörer som upplever detta, med ex hackade PS. Som på ett ställe är tysta på annat ställe stör mycket.

de
FPD
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
RCL skrev; "Sen får vi väl se vad contest managers tycker om remote-mottagare. Blir lätt att köra om man kopplar upp sig på japanska mottagare för att köra JA och sen smäller på med 1kW och monobandare..."
----

Jo det är klart att konsumenter och telefonister som primärt sysslar med tillrättalagda aktiviteter kan få stora problem med envisa contest-managers i framtiden. Men, jag tänkte närmast på riktig amatörradio där jag som utövare själv bestämmer och värderar mina egna aktiviteter - såsom huruvida mina experiment med radio- och antennteknik samt tekniska undersökningar utan "vinningssyfte" är intressanta eller ej - för mig.

/Bengt
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Till Roy,

Jag får väl bygga en rörbestyckad SDR-radio och länka över I- och Q-kanalerna via Internet. Ser inga direkta problem utan att det skulle gå bra med hederlig rörteknik.

Ang LED-lamporna så är de uppmätta i labb med EMC-mätmottagare och nätekvivalent.

/Bengt
 

SM0BRF

Well-Known Member
När det gäller TV, CZR så måste det finnas människor som gråter i närbild. Annars blir det inget TV-program, själva innehållet för övrigt spelar ingen roll

de
FPD

Helt riktigt. Det gäller dessutom all journalistik. För några år sedan påpekade jag för en bilteknisk tidskrift hur människor kunde drabbas (jag var en) av enorma kostnader pga en ogenomtänkt (?) regel avseende avgasrening. Jag ville att problemet skulle beskrivas tekniskt, men man krävde en gråtande stackars konsument och jag ville inte ställa upp på det.
Så det krävs gråtande radiolyssnare för att få en journalist att ta upp problemet.

73, Roland SM0BRF
 

SM0AOM

Well-Known Member
Folk är livrädda för "strålningen" från en basstation för radiotelefoni.
Även om den är flera hundra meter bort, ja en km till och med.
Frågan är då om vi kan jämföra störkällor av den typ som nu SM0NOR beskriver vad gäller "strålning". Åtminsoner börjar summan av störninagr på elnätet att vara en ganska stor olägenhet för elöverkänsliga.
...

Några rejäla tidningsartiklar om denna farliga nya strålning kunde kanske hjälpa till att få fram en rädlsa bland Svensson.

...

Om vi vill ha riktiga problem på lite sikt är detta sannolikt bland de allra effektivaste sätten.

När och om amatörradiorörelsen, med stora ansträngningar, lyckats åstadkomma en opinion hos befolkningen mot de effektdensiteter på några nW/m2 som störningarna från elnätet utgör inom HF-området, kan man nog kallt räkna med att en och annan "Nisse i Bagarmossen" rent av genomskådar att argumenten i själva verket handlar om att radioamatörerna vill kunna använda sina egna radiosändare i bostadsområdena, och därigenom skapa effektdensiteter på flera W/m2 (en faktor 1000000000 eller 90 dB).

"Nisse" eller någon akademiker i hans bekantskapskrets kommer därefter att kontakta kvällspressen och fortsättningen kan man lätt föreställa sig.

Tala om "bumerang"...

Vi bör noga akta oss för att själva försöka använda ovetenskaplig argumentation. Riskerna finns att man får den tillbaka i nacken när man minst anar det.

Att knalla runt och pejla med mottagare, rävsax och häftiga mätare kanske kunde göra att folk börjar fundera vad du gör. Och därmed få kontakt med folket.

Jag är böjd att tro att "kontakten med folket" inte blir vad man tänkt sig.
Den som "pejlar" i trappuppgångar eller i värsta fall på andras tomter kan räkna med att få förklara sig för polisen, eller ännu värre att någon tar lagen i egna händer.

Ett välskrivet och välformulerat dokument som SSA gjort kanske kunde variera något att sätta i näven på omgivningarnas människor.

Hur skulle detta gå till?

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Mycket tårdrypande filosofi i denna tråd så jag fyller på med lite tankar;)
Vad gör vi åt elendet?:confused:

Vi är i dag ganska duktiga på att analysera vad som händer i vår natur.
Om bäcken är död trots att där borde finnas massor med grodyngel så misstänker vi att något är fel, vattenkvalitéen är troligtvis påverkad av något utsläpp. Våran rovfågelstam har återhämtat sig efter att vi förbjudit PCB som försvagade deras äggskal.

Kanske ska man ta lärdom av alla dessa radioamatörer som indikerar att något är galet med vår "radio-natur" innan det är för sent.
Vi är ju ganska många gratis-MÄTSTATIONER utplacerade i landet och hela EU som kan rapportera rådande radiomiljö.

Hur betér vi oss för att få tillbaka vår status som EXPERTER i detta sammanhang.

Det måste finnas någon där ute som förstår att vi som aktiva MÄTSTATIONER faktiskt ser och hör vad som pågår.


/Micke
 

SM0AOM

Well-Known Member
Kanske ska man ta lärdom av alla dessa radioamatörer som indikerar att något är galet med vår "radio-natur" innan det är för sent.
Vi är ju ganska många gratis-MÄTSTATIONER utplacerade i landet och hela EU som kan rapportera rådande radiomiljö.

Hur betér vi oss för att få tillbaka vår status som EXPERTER i detta sammanhang.

Det måste finnas någon där ute som förstår att vi som aktiva MÄTSTATIONER faktiskt ser och hör vad som pågår.

/Micke

Problemet är att radiospektrum inte ses som den naturresurs det är.
De som köper och säljer frekvenser arbetar nästan undantagslöst med system där man själv väljer vilken nivå av inbördes störningar som det ska arbeta med.

Systemen blir då C/I begränsade i stället för C/N, vilket är ett mycket enklare problem.

De användare som vill komma nära de termiska eller atmosfäriska brusgränserna anses få skylla sig själva, och får inget stöd från myndigheterna.

Problemet har varit uppmärksammat bland yrkesanvändare i minst 10 år.
Organisationer som NATO och Eurocontrol internationellt, och Nationalkommittén för Radiovetenskap i Sverige, har försökt bearbeta de ansvariga men hittills utan resultat.

Frågeställningen kommer att tas upp i en presentation på ett seminarium som Wireless KTH och ÅF Radio Competence Group anordnar fredagen den 4/5.

Radioamatörer ses inte längre som en resurs, utan mer som ett "störande inslag" i sammanhanget.

Vill vi försöka återta ställningen som resurs är det en höjd kompetensnivå som gäller. Möjligen är det ännu i Tyskland som amatörradio har någon status sett ur myndigheternas perspektiv.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Problemet är att radiospektrum inte ses som den naturresurs det är.
De som köper och säljer frekvenser arbetar nästan undantagslöst med system där man själv väljer vilken nivå av inbördes störningar som det ska arbeta med.

Detta är väldigt intressant.
Om jag skulle "BEFOLKA" ett frekvensband vilken som helst bara hur som helst så skulle myndigheterna hänvisa till detta som en NATURRESURS och förbjuda mitt agerande.

Frekvensspektrat är faktist en naturresurs och här låter man marknadskrafterna ta över och exploatera sina behov.

Se bara på hur man har förändrat mätmetoden för belysning enligt EN55015.

Mätning ska ske för ledningsbundna störningar mellan 150kHz-30MHz som vanligt men även utstrålat mellan 30MHz och 300MHz.

.....det var för svårt att mäta på det viset så man mäter även 30MHz till 300MHz ledningsbundet med en kabellängd på 20cm (vilket motsvarar 375MHz om 20cm är 1/4-VL) med ett jordplan 10cm under lampan.

Är detta verkligen med verkligheten överenstämmande?
Sitter våra lampor 10cm över en jordad kopparplåt matad med en 20cm kabel?

Vad händer när man hänger upp en lampa i taket med en ledningslängd på 10m? Detta motsvarar då 40m-VL, är det någon slump att vi får störningar från dessa lampor?

Ren lobbyverksamhet för belysningsbranshen anser jag.
Men vi vill ju ha en billig ersättare till 60W-lampan eller hur?


/Micke
 

SM0AOM

Well-Known Member
Detta är väldigt intressant.
Om jag skulle "BEFOLKA" ett frekvensband vilken som helst bara hur som helst så skulle myndigheterna hänvisa till detta som en NATURRESURS och förbjuda mitt agerande.

Frekvensspektrat är faktist en naturresurs och här låter man marknadskrafterna ta över och exploatera sina behov.

Det är skillnad på folk och folk.

Som privatperson är du i praktiken maktlös,
medan storfinansen "lindar myndigheterna runt sitt finger".

Det man möjligen kan göra åt saken är att noga begrunda vilka valsedlar man
stoppar i kuverten var fjärde år, men som någon sade:

"Om det verkligen gick att förändra något genom att rösta, skulle det vara förbjudet..."

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM5KYH

Well-Known Member
Det är skillnad på folk och folk.

Som privatperson är du i praktiken maktlös,
medan storfinansen "lindar myndigheterna runt sitt finger".
Hmm - någon sade mig inte allt för länge sedan att han i folkskolan lärt sig att vi hade myndigheter för att skydda medborgarna från godtycke...
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hmm - någon sade mig inte allt för länge sedan att han i folkskolan lärt sig att vi hade myndigheter för att skydda medborgarna från godtycke...

Det var en gång ett land som kostade på sina högstadieelever välutbildade och engagerade lärare...
En sådan var min samhällskunskapslärare i 7:an som fällde yttrandet när landets styrelseskick och förvaltning gicks igenom.

Myndigheterna förväntades vid den här tiden att sköta sina uppdrag med oväld och saklighet.

Nu har tiderna ändrats och allt som står i vägen för den heliga tillväxten ses som rundningsmärken. Korruptionen breder ut sig och politiker och tjänstemän ser det som någon form av självändamål att driva offentliga verksamheter som om de vore privata koncerner.

I det här sammanhanget är det kanske tur att man har framtiden bakom sig.


73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Rapport från dagens LED-lamp-spaning.

Beväpnad med en VX-3 och en "sniffer-loop" tågade jag in på jula i Arninge.
Framme vid LAMPDISPLAY-tavlan firade jag upp min lilla loopantenn och hittade snabbt två kandidater som lät väldigt illa, båda av fabrikatet Osram.
Den ena en 12W ersättare för 50W glödlampa och den andra en stor genomskinlig klotlampa med många lysdioder i klunga.

12W lampan lät väldigt likt de störningar som jag upplever här hemma på 160 och 80m, den hade ett klart och tydligt inslag av 100Hz.
Klotlampan visslade som om den hade varit en typ av PLC. Här kan man verkligen höra hur det låter när switchregulatorn har "jitter" på sin switchfrekvens, den tutade på med 1kHz och troligtvis hade det låtit ännu värre i FM-läge.

Köpte 12W lampan och fick betala 379:- !!!!!
Väl hemma slog jag på spektrumanalysatorn och kopplade in lampan i min mätuppkoppling.

Bottennapp!! trots att det lät så illa så var störnivåerna väldigt låga.
Värst var det faktiskt runt 100MHz där jag med gott samvete kan säga att lampan stör min köksradio så jag kommer förmodligen att reklamera lampan.

Styrde sedan kosan till K-rauta men det visade sig att dom inte har dessa lampor spänningssatta.

Nästa hembesök blir nog på IKEA, dom har väl sina lampor uppsatta på display? och därefter Bauhaus.

......har ännu inte lyckats hitta en riktigt, riktigt dålig LED-lampa.

Har någon tips på inköpsställe för en riktig "värsting"

/Micke
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Lamprelaterade störningar bevisat!

I dag väl hemkommen från jobbet observerade jag att lampslingan på balkongen rakt över gatan var släckt.
Den har varit tänd dag som natt sen i julas eller kanske längre.
Jag har tittat på denna belysning många gånger och undrat om dom tänker släcka den någon gång....så idag hände det!:)

Snabbt som ögat kollade jag mina 8 loggade problemfrekvenser på både 160m och 80m, störningarna som normalt ligger med ca 64kHz avstånd.
Alla dessa störningar var borta:D

Det är 80m rakt över gatan till balkongen med belysning.
Störningarna låg mellan S5 och S9.
Visserligen är det fortfarande mycket störningar kvar på dessa band men snacka om att det känns skönt att kunna sätta tummen på denna mycket starka störkälla.

Nu ska jag försöka få kontakt med dom som bor där och köpa av dom denna belysning, önska mig lycka till och håll tummarna!

/Micke
 

SM4FPD

Well-Known Member
Det var som katten Micke.
Vi hade hemma en sådan sak hemma i vinter, en LED slinga för utomhusbruk, de går att kaskadkoppla och vi har två ihopkopplade. Det blir då ungefär 8 - 10 meter.
Den består av tre ledare av kraftigt gummi tvinnade med LED placerade utmed. På den korta nätsladden finns en gjuten "klump". Vilket då är någon form av driveleketronik.
Man kan se på LED:arna att de matas med pulserande ström, nära 50 Hz.
Denna ljuspynt är köpt på Rusta.
Jag kunde under jul och nyår INTE märka några som heslt störningar.
Så det förekommer tysta saker.

Kolla noga i detta fall nu Micke, jag ger mig katten på att det finns risk att det är en inomhuslinga, folk har inga känslor för elsäk, och då har du ju ett plus om du varnar dem för elsäkrisk.

Låt oss sedan höra hur det går.

Varför har folk julejus ända fram till Våren?

Blir nästa QRM julgransljus? de borde väl kunna byggas med störande eleketronik istället för gammalmodiga glödlampor seriekopplade.

De vanliga elljusstakarna med 7 glödljus måste väl även de gå att "modernisera", dvs förse med LED och hackat nätagg, utan filter.

Nu börjar de små trädgårdsbelysningarna lysa utomhus när det blir mörkt. dvs sådana med en solcell accar och som lyser när det mörknar, och laddar på dagen. de är billiga, och översvämmar villaträdgårdarna. Åldras fort och slängs efter max två år varvid nya och fler köps, vilka är ännu billigare.
Hur lång tid tar det innan vi får första rapport om att sådana stör.
Många av dessa bygger ju faktiskt på en liten ful DC omvandlare.

Vad vi kan räkna med i sommar är att det kommer att säljas tiotusentals grästrimmers, dessa kommer i en nya versioner, numera med Li-ION acce, den skall laddas och vad är billigare än att denna laddare är av hackad typ, utan filter....
Laddaren kommer att sitta kvar i vägguttaget kontinuerligt, åldras och kommer att störa om den inte gör det från början.

Grillarna kommer snart igång, vad kan störa i en sådan?
Eleketroniskt grillkol med DC omvandlare?
DC omvandlare eller väggtrafo för grillmotorn.
Fläkt för att få fart på brasan givetvis matad från hacad väggtrafo
Kanske elgrillar med eleketronisk reglering...

Hur är det med robotgräsklippare?

Sen kommer eleketronika myggdödare, DC omvandlare för högspänning utan filter...
Sen kommer infravärmare med eleketronisk reglering, snart
Sen kommer......
Sen kommer.....

En ljusnanade framtid...... det gäller att vara positiv, och se framtiden "an".

de
-FPD, Roy
 

SA6BSS

Well-Known Member
Hur är det med robotgräsklippare?

Köpte för ett par år sedan en imower från kina, den nätdelen/laddaren gav 9+20 störningar på hf bandet (hade den 2m från radion, 5m från antennen) men det avhjälptes genom att slakta en datorn psu, sågade bort 220v filtret från resten av agget, lyfte över klippar laddaren i den burken och använde alltså filtret från datorn för att filtrera nätspänningen, blev helt tyst efter det.

Från själva slingan som ligger i gräsmattan, ca 300m hörs ingenting.
 
Top