1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ledarsidan i QTC nr 5

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM3BDZ, May 5, 2014.

 1. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Idag kom QTC nr 5 i postlådan. Läser med stigande förvåning och ögonbryn vad vår ordförande Tore, SM0DZB skriver. Lite allmänt inledande om Elektronikmässan som SSA deltagit i, samt om årsmötet. Därefter ett kort referat från möte med PTS gällande hantering vid tilldelning av anropssignaler. Man får intrycket att det är SSA som varit initiativtagare i detta och nu har "kommit överens" med PTS.

  Resterande del av ledarsidan, mer än 50%, ägnas helt och hållet åt vad som skrivs i SSA forum! Man kan få intrycket att det mesta består av svordomar och att "ideellt arbetande medlemmar" är svårt drabbade.

  I en martyrliknande anda beskrivs på vilket sätt dessa medlemmar drabbats. Bl a rubriceras delar därav som ren nätmobbing. Det är högst anmärkningsvärt! Enligt vad jag kan förstå, torde de drabbade medlemmarna då utgöras av två personer, SM0DZB och SM7DZV. I varje fall när jag läser, den i mitt tycke befogade kritik, som kommit till uttryck i SSA:s forum.

  Då jag själv uttryckt mig kritiskt om olika sakförhållanden, förstår jag att jag räknas in i den lilla klick som bara vill jävlas. Man kan fundera över hur denna lilla klick om c:a 10 medlemmar, är värda så stort utrymme i tidningens ledarsida!

  Tore/SM0DZB! Nätmobbing är något som jag tar kraftigt avstånd från och Du borde nog vara lite försiktigare i ditt ordval, då nätmobbing handlar om något helt annat än det vi sett exempel på i SSA:s forum!! I jämförelse med stormande nätmobbing, är detta mer frågan om en lätt sydlig bris...

  Detta sagt till försvar för en öppen och reko debatt, där det som uppfattas som personangrepp minimeras. Då vi alla har olika bakgrund och tolkar saker olika är det nog svårt, eller närmast omöjligt att uppnå en nollvision. Gränsdragningen görs av mottagaren.

  /Lasse
   
  Last edited: May 5, 2014
  8 people like this.
 2. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

 3. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Men det är väl bättre att just denna diskussion förs under den här ämnet?
  Vad kallas dessa ämnesrubriker egentligen?

  Til sakfrågan, den som helt förlorat ansiktet och blivit motbevisad kan väl
  bara ta till smutskastning mot sina meningsmotståndare, dessutom kan
  det fungera avledande från själva huvudfrågan, den om SSAs totala haveri
  med PTS.

  Alternativet att be om ursäkt och försöka återskapa förtroendet verkar
  inte finnas på kartan.
   
 4. SM5KNV

  SM5KNV Well-Known Member

  Så här skriver Tore DZB på ssa.se:

  "Jag har bett handläggaren på PTS om ursäkt för de mail jag sände till honom i juni 2013."

  SM5KNV Leif
   
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Mycket bra, jag har sedan länge avstått medlemskap i SSA och läser
  därför ytterst sällan på ssa.se. På detta forum har han dock inte varit
  speciellt ödmjuk i de inlägg han skrivit - och det är endast genom dem
  jag bildat mig min uppfattning.
   
  1 person likes this.
 6. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Och inför medlemmarna då? Ordförande är fortfarande orsaken till hur det gick men inget nämns om det, varken i QTC eller på hemsidan.
  Ursäkten till PTS har vi inte sett officiellt, något som medlemmarna har all rätt att ta del utav, då det är föreningens ordförande och främste företrädare som har begått dessa misstag. Något som verkligen bör ligga på hemsidan och inte diverse artiklar om "nättroll".

  Som det är nu förlöjligas och misstänkliggörs varenda medlem som är kritisk till hur allt sköts inom SSA genom ledaren som inte har en verklighetsanknytning till vad det egentligen handlar om och med tillägg att det rör sig om rena hot dessutom.

  Taget rakt ur luften utan en insatt läsare så får det hela oerhört stora proportioner! Något som ordförande borde kunna ha formulerat sig på ett smidigare sätt!
  Men det är klart, ordförande vet bäst... Att ordföranden själv saknar insikten om att ordförandens brist på saklig argumentation är en stor orsak till detta berörs inte, inte heller ordförandes brist på intresse att svara på frågorna som kommer till styrelsen och ordförande såvida det inte rör sig om frågor om ungdomssatsningen eller något annat som intresserar ordföranden.


  Ledaren som diskuteras:

  Tyvärr tvingas jag konstatera att tonen i alltför många inlägg på vårt forum blir allt hårdare. Det
  är svordomar och andra negativa ordval. SSA är en ideell förening och vi är beroende av medlemmars
  frivilliga arbete för att hobbyn ska kunna utvecklas. Det är medlemmar som satsar sin fritid
  och utför oavlönat arbete för oss alla. Tyvärr fi nns det en liten klick sändaramatörer som satt i
  system att leta fel i allt som görs för föreningen. Dessa personer visar en fundamental oförmåga och
  ovilja att förstå att det rör sig om en ideell förening och inte ett storföretag med anställda. Sändaramatörerna
  i klicken bakom påhoppen förmår dessutom inte att skilja mellan sak och person och
  angreppen på funktionärer och andra frivilligt arbetande medlemmar har nu nått en sådan nivå att
  det försvårar att få personer att engagera sig i föreningsarbetet.
  När jag påtalar deras negativa uppträdande försöker de rättfärdiga sitt agerande genom att på
  nytt angripa enskilda medlemmar. Visst kan vi alla göra fel. Men det ger ingen rätt att ägna sig åt
  den här typen av medveten nätmobbing via olika forum och i mail.
  Det är nödvändigt att den här typen av angrepp upphör omedelbart och att energin istället
  inriktas på att stödja de medlemmar som utför arbete för SSA och att stötta hobbyns utveckling
  på ett positivt sätt.
  Självklart skall alla ha rätten att framföra synpunkter på vår verksamhet. Men det får fi nnas
  gränser för hur man beter sig mot enskilda medlemmar.
  Nu vädjar jag till alla att avstå från personangrepp och andra nedsättande omdömen på dem
  som utför arbetsuppgifter för SSA. Då är jag säker på att fl er är villiga att delta i jobbet för att
  förbättra SSA och därmed kan alla resurser fokuseras på att vidare utveckla amatörradion.
   
  1 person likes this.
 7. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Var på ssa.se?
   
 8. SM5KNV

  SM5KNV Well-Known Member

  FBJ:

  I SSA:s medlemsforum.

  /Leif
   
 9. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  KNV svarade redan på var ursäkten fanns, så stryker tidigare meddelandet som numera saknar relevans.

  Sorry.
   
  Last edited: May 5, 2014
 10. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Aha, undanskymt och bra för de stora massorna inom SSA:s medlemskår som inte lusläser forumet. Praktiskt :)

  Var har ordföranden skrivit ursäkten till medlemmarna för åsamkat haveri i samverkansgruppen då?
   
  Last edited: May 5, 2014
 11. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  På ett undanskymt område, tack.
   
 12. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  På SSAs forum har efter QTCs pressläggning påbörjats en modererad diskussion mellan ordförandena i ESR och SSA.

  Flera frågeställningar gällande ESR respektive SSA har genom detta klarats ut och det finns hopp om att flera ståndpunkter kan tas upp till en prestigelös diskussion.

  En sådan diskussion blir av naturen långsam och kan uppfattas som jobbig för de som diskuterar, därför får den ta den tid det tar.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
  3 people like this.
 13. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Ditt initiativ är mycket uppskattat Lorentz och jag hoppas att vi som kollektiv får skörda frukterna av detta!

  73/Lasse
   
  7 people like this.
 14. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Lorentz initiativ är lovvärt och kan det hjälpa till att förklara de senaste två årens vitt skilda åsikter om vad som hänt så är det bra. Som svar på Lorentz inlägg på SSA-forum den 27 april skrev jag följande;

  "Tack för dina kloka åsikter Lorentz. Jag håller med om mycket men inte allt.

  Från mitt perspektiv så behövs enbart att SSA och dess ordförande lämnar en saklig och sanningsenlig redogörelse för vad som hänt i verkligheten och den redogörelsen av verkligheten bör ligga så nära sanningen att den går att få bekräftad genom att läsa igenom all dokumentation som PTS lämnat ut de senare c:a två åren där bakgrunden till och planerna för hur och vilket arbete som skulle göras i Samverkansgruppen framgår. SSA har ännu inte erkänt denna biten utan drivit ett annat spår som slutade med kollaps. När den redovisningen är avklarad så kan styrelsen avsluta med att be de övriga parterna om ursäkt för sitt oseriösa agerande i Samverkansgruppen och gentemot PTS. Mycket mer behövs inte enligt min mening. Men det kan vara mycket nog, det inser även jag.

  Att ESR skulle erkänna en händelsekedja som det inte finns stöd för i dokumentationen över det arbete i Samverkansgruppen som föreningen deltagit i är helt uteslutet. Bara så det står helt klart för alla. ESR arbetade enligt plan och levererade det som PTS förväntade sig före dead linje. Detta har även bekräftats av PTS.

  Jag tror generellt att ESR är i ett betydligt bättre läge än SSA då ESR från allra första början informerat sina medlemmar och övriga (all info publik på hemsidan och i Resonans) vad syftet med arbetet i Samverkansgruppen var och därefter löpande avrapporterat hur arbetet fortskred och vilka hinder som gjorde att arbetet hindrades för att sedan mynna ut i ett resultat som inte var det PTS tänkt sig eller hoppats på.

  Den som jämför hur ESR informerat med hur SSA informerat under samma tid torde kunna dra egna slutsatser som svårligen kan bli till SSA:s fördel."

  Jag ställer mer än gärna upp i en ny diskussion med SSA ordf kring detta och kan diskussionen hjälpa SSA bli överens med PTS om vad syftet med samverkansgruppen var och hur arbetet skulle bedrivas så blir ju SSA indirekt överens även med ESR. Detta grundat på att ESR hela tiden varit överens med PTS och arbetat efter de intentioner och riktlinjer som PTS stakat ut. Med andra ord gäller det för SSA att själva klara av att ta ansvar för sitt eget handlande och hur man samarbetat med PTS och vad som kom ut ur detta.
   
  12 people like this.
 15. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Även jag läser med stigande förvåning om att Du Tore, vår ordförande, valt att profilera interna motsättningar och kommunikationssvårigheter som en av de viktiga framtidsfrågorna i vårt huvudorgan QTC.

  Jag undrar hur Du Tore tänker då Du öppet går ut med en nedlåtande attityd till egna medlemmar som Du är satt att företräda genom att acceptera ordförandeskapet för SSA?

  Nu blir det känt i hela omvärlden hur ledarskapet i SSA utövas. Inte underligt att allt fler undviker frivilligt arbete i SSA.

  Aj, aj! SSA ska man nog undvika. Här är det nåt konstigt.

  Alla andra företag och organisationer tycker att arbetsmiljöfrågor är så viktiga att man sköter dem internt på ett professionellt sätt. Det finns ju ingen anledning att sprida badwill om den egna organisationen i onödan genom att berätta om interna samarbetsproblem och kommunikationssvårigheter. De blir ju inte bättre för det?

  Märk väl. Jag håller med om att alla har ansvar för vad man skriver och säger.
  Men Du, som enda talesperson för SSA, har ett extra ansvar för hur SSA kommunicerar alla sina frågor. Både utåt och inåt.
  Du är föreningen SSA:s ordförande och ledare och i den rollen har Du den överlägset största möjligheten av oss alla medlemmar att påverka vad det blir för ton på våra fora.

  Väljer Du att slå tillbaka på frågor och kommentarer så har Du därmed satt normen.
  Du får samma språk tillbaka.
  Väljer Du en äkta samarbetsinriktad väg så är chanserna stora att Du möts med respekt och samarbetsvilja.

  Ibland får jag för mig att Du tror att vi som är kritiska är det för att jävlas.
  Det är inte sant. Vi agerar för att vi värnar om SSA.

  Oavsett vad man anser om drev så är det ett sådant som pågår riktat mot SSA:s ledning. Det har pågått under mer än ett år nu. Jag är övertygad om att ingen gillar drevet. Alla vill att det ska ta slut!

  Följer man liknade händelser i dagspressen är de mera kända ”Tobleroneaffären” som Mona Sahlin utsattes för. Eller rektorn i Lundsbergsskolan. Han som förnekade att det förekom pennalismen på skolan. Han som trotsade Skolverket.

  Drev uppstår då uppenbara misstag och kränkningar förnekas och förträngs trots att det är helt uppenbart för allmänheten och det allmänna rättsmedvetandet hur det ligger till.
  Någon i ansvarig ställning slingrar sig och förnekar verkligheten. Det är det främsta skälet till att drev uppstår och pågår.

  Drevet mot SSA:s ledning spiller naturligtvis över på andra frivilligt arbetande på SSA.
  I det sammanhanget är det naturligtvis viktigt påpeka att allt frivilligt arbete inom SSA förtjänar all tänkbar uppskattning och respekt som går att visa. Sannolikt skulle inte SSA fungera utan det. Heder och tack för de insatserna!

  Petter Northug toppar nyheterna just nu. Han har gjort en utmärkt ”pudel” på sin dikeskörning och beklaga djupt vad som hänt. Han visar att han tar ansvar. Norska skidförbundet och andra sluter upp. Därför kommer det inte att uppstå något drev omkring Petter Northug.

  Jag tror SSA hade mått mycket bättre i dag om SSA omedelbart tagit ansvar för sin ”dikeskörning” och gjort sin ”pudel”. SSA hade mötts av förståelse. Drevet hade inte uppstått. Tonen på våra fora vore helt annan.

  Stort tack Lorentz, SM7NTJ,för att Du tar rollen som samtalsledare i tråden ”Hur mår SSA? Det ser ut som det finns vissa öppningar. Vi hoppas….!
  Tore SM7CBS
   
  6 people like this.
 16. SA0AND

  SA0AND Well-Known Member

  SM7CBS:
  Varför sprider Du interna SSA problem här?

  /Roger Sjölin SA0AND
   
 17. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  AND, skicka in en begäran om uteslutning nu så får du bort ännu en kritisk röst till hur Herr Ordförande sköter sitt egna SSA i sina högst egna intressen och inte för medlemmarna!
   
  2 people like this.
 18. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Varför inte? SSA:s webbredaktör använder ju den publika hemsidan i samma syfte, med styrelsens goda minne...
   
  3 people like this.
 19. SM6XQY

  SM6XQY Well-Known Member

  Så länge som SSA säger sig representera alla svenska radioamatörer, så finns det väl inget som är internt och enbart för SSA-medlemmar?
   
  4 people like this.
 20. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Den sanne odemokraten förnekar sig inte, nu vill du få möjligheten att stänga av alla... en efter en...

  Hujedamej som KrösaMaja sa ...
   
  4 people like this.

Share This Page