LF sändare!?

Jepson

New Member
Hej!

Vi ska eventuellt påbörja ett examensarbete där en del av det innfattar radiokommunikation under vatten vilket inte är vår starka sida. Vilka frekvenser kan man tänkas använda? Vi har fått lite indikationer på frekvensområdet 20kHz-60kHz. Primärt enbart envägskommunikation.

Problem:
Sändaren ska befinna sig under vatten. Maxdjup ca: 30m.
Vi har en stålvajer som ev. ska användas som antenn.

Vi önskar lite hjälp av alla er därute som har koll på det här med radio :)

Tips på konstruktioner av sändare och annat värt att tänka på.

Givetvis refereras ni i rapporten ;)
 
En sändare för dessa frekvensband får klara släktdrag av HiFi-förstärkare.
Man kan också ta en sändare för 136 kHz och "skala" den till det nya frekvensområdet.

Bra konstruktioner finns bl.a. hos G3YXM, http://www.wireless.org.uk/136rig.htm

Det som blir riktigt besvärligt är att koppla ut HF-energin till antennen och det omgivande mediet.
Om det omgivande vattnet är sötvatten så är inträngningsdjupet på vågorna några 10-tal meter,
och detta minskar snabbt när vattnet blir salt. (Inträngningsdjupet är den sträcka efter vilken fältstyrkan sjunkit till 1/e av det värde som råder från början).
Kommunikationsavstånden under vatten blir av denna orsak synnerligen begränsade.

Man kan i viss mån kompensera detta genom att använda mycket känsliga mottagare med avstämda ferrit-eller loop-antenner och smal bandbredd.

Eftersom det inte framgår vad systemet ska göra för något, och vilken bandbredd eller överföringskapacitet som erfordras, blir det vanskligt att göra några numeriska uppskattningar.

Systemuppbyggnaden påverkas också högst påtagligt av hur mycket sändareffekt som man kan kosta på sig.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top