Lite blandade frågor..

SA0HTV

Active Member
För att bara ta en jämförelse. Du får inte gå på en motorväg.

Jag förstår din poäng - och ja, "nöd går före lag".

Jag ser en skillnad mellan radiosamband och motorvägspromenader i att radiosamband måste övas regelbundet, annars kommer det inte bidra med någonting i krisläge. Och därför anser jag att det måste kunna bedrivas på lagligt viss såväl under som utanför krissituationer.
 
A

aked

Guest
Hej Det ena utesluter inte det andra, om vi tänker lite utanför boxen:).
Det skulle vara möjligt med radionätverk i flera områden eller nivåer och med utnyttjande av flera olika frekvensband.

Ett lokalt nät där användarna har handapparater på någon hög VHF-jaktfrekvens typ 155MHz.
I detta nät placeras en nod som förutom VHF 155MHz även har utrustning för 69MHz.

Nodpunkten svarar sedan för kontakt med andra noder via en frekvenser som ger större yttäckning, till exempel 69MHz.
I ovanstående fall går det att bygga upp ett nät med tillståndsfria radioapparater


Bärbara radioapparater för 69MHz har normalt endast maximalt 5W så där finns ingen skillnad mot bärbara radioapparater för 155MHZ.

Däremot kan mobilstationer med högre effekt användas på 69MHz.

Den stora räckviddsskillnaden för handapparater på 155MHz respektive 69MHz beror på radions fysiska storlek.

En handapparat för 69MHz har normalt sämre räckvidd än motsvarande apparat för 155MHz beroende bland annat på verkningsgraden för det totala antennsystemet som förutom antennen består av handapparatens hölje, personen som håller i radion och omgivande mark.

Det finns en teknisk orsak till att frekvenser inom 136-174MHZ och 380-450MHz är extra populära för yttäckande radiosystem där den ena parten har en handapparat.

Däremot nås en större räckvidd för de 69MHz frekvenser där en bättre och högre placerad antenn och 25W är tillåtet att användas.

Jag fokuserar här ovan på tillståndsfria radioapparater som kan användas av vem som helst.

Väljer vi något annat, såsom utrustning och frekvenser för amatörradio, eller om vi kikar på det FRO sysslar med så går det att få en helt annan yttäckning både genom befintliga radio- och repeatersystem eller via radiosystem som byggs upp vid behov.

73 de SM7NTJ Lorentz

Jag har fått svar från PTS.
De tycker att tanken är intressant, men det krävs utvärdering, planering, koordination och övning. PTS menar också att det är bäst om någon amatörradioorganisation driver det. Kanske finns det någon hos er som vill engagera sig och kanske få SM7NTJ s förslag realiserat? FRO har ännu ej hart av sig.
aked
 

SM5DXU

Well-Known Member
Efter att många ggr har lyssnat på jaktradio och jägarna, så tycker jag att deras kunskap och trafikteknisk är så dålig att den knappast är användbar till något...
För en gångs skull (?) var du väl snabb till generalisering;).

I "mitt" jaktlag på drygt 40 jägare uppe i gränstrakterna mellan Ångermanland och Västerbotten var vi två aktiva radioamatörer, som dessutom självmant åtog oss att vidarebefordra meddelanden mellan jägare med standardantenner och jaktledarna när (inte om) det behövdes. Vi använde inga "skräpkanaler" på 155 MHz utan flyttade från 27 till 31 MHz när tillfället kom, och förutom jaktledarna hade vi två var sin kastantenn från Allgon. Vårt sätt att hantera trafiken smittade nog av sig på de övriga. Nu har vi båda tyvärr slutat jaga älg.

Min aversion mot 155 MHz berodde på att jaktvårdsområdet är på ca 4000 ha och rätt så kuperat...

73 / Göstha
 
A

aked

Guest
För en gångs skull (?) var du väl snabb till generalisering;).

I "mitt" jaktlag på drygt 40 jägare uppe i gränstrakterna mellan Ångermanland och Västerbotten var vi två aktiva radioamatörer, som dessutom självmant åtog oss att vidarebefordra meddelanden mellan jägare med standardantenner och jaktledarna när (inte om) det behövdes. Vi använde inga "skräpkanaler" på 155 MHz utan flyttade från 27 till 31 MHz när tillfället kom, och förutom jaktledarna hade vi två var sin kastantenn från Allgon. Vårt sätt att hantera trafiken smittade nog av sig på de övriga. Nu har vi båda tyvärr slutat jaga älg.

Min aversion mot 155 MHz berodde på att jaktvårdsområdet är på ca 4000 ha och rätt så kuperat...

73 / Göstha
Hej Göstha
Kul att höra att det också finns aktiva jägare bland radioamatörerna. Det är inte frekvensområdet som är problemet. Visst kan både 31MHz ,155MHz 446MHz etc kombineras med noder med 25w 69MHz stationer för att få ett så heltäckande system som möjligt. Jag jagar i södra Sverige på betydligt mindre marker 500 ha, men här klarar vi oss bäst med 155:eek:rna.
aked
 

SM7UZY

Well-Known Member
... i att radiosamband måste övas regelbundet, annars kommer det inte bidra med någonting i krisläge. Och därför anser jag att det måste kunna bedrivas på lagligt viss såväl under som utanför krissituationer.

Yes.. det håller jag med om! Annars blir det bara gröt av det.
Hade gärna sett många sådana här övningar då amatörradion/hobbyn för mig är mycket inom krisberedskap. Har också funderat gå med organisationer med samband etc., men det har inte blivit av än så länge. Just nu testar jag egen utrustning, skaffar nytt, trimmar in, och lär mig gränserna.

HF ha jag rätt bra koll på numera, och nu i helgen började jag med 2m där jag körde 148 km ute på fält med klar hörbarhet. Körde med en rysk liten portabel antenn med 25 watt FM. Allt uppe i en 6m långt metspö. Var rekord för mig (när vi pratar fältkörning med minimal utrustning (skall kunna bäras i en ryggsäck) och inga fasta antenner, rätt låg effekt och batteridrift etc.).
 
Top