Ljudets polarisation i mik och högtalare.

SM4FPD

Well-Known Member
Vertikalt eller horisontellt polariserat ljud. I QST fanns en god teknisk artikel om saken. de flesta vet att horisontellt polariserat ljud är helt överlägset när det gäller att läsa Morse och SSB i störda miljöer. I artikeln finns exempel på mikrofoner, en äldre RCA mik med vertikala, eller perpendikulära ribbor. Denna typ är idag mycket sällsynt, av förklarliga skäl. Man visar även en HEIL mikrofon av typen "Elvis mic", den har i huvudsak horisontella ribbor framför mikrfonelementet. Men för balansens skull även vertikla balans ribbor längst upp och längst ner. Allt för att få en balanserad ljudåtergivning med inslag av vertikla kompoonenter i ljudet. Alla vet oxo att en sådan mic är ganska balanserad, men inget för DX, då konkreta och struktuella horisontella ribbor krävs för att få framgång. Slutligen diskuteras ehuru högtalaten oxo kan polariseras. En bild på högtalaren på en IC-718 med framåtriktad högtalare och utpräglad horisontell ribbning. Och det är ju välkänt att ljudet, dvs mycket horisontellt och stukturellt välpolariserat, från högtalaen i den riggen är särksilt lämpat för DX. Bilden kommenteras med att: "här har verklign konstruktören vetat vad han gjort". Ser vi på mikrofoner som HM-36 finns i huvudsak ett fält med horisontella ribbor, men en grill med vertikala finns för balansensn skull längst upp på mikrfonen. den micken är känd för en rätt balanserad återgivning, lämpad för ring QSO på ftrevkvernser under 10 MHz. Gäller det att komma över fler höga hopp, dvs DX ja då krävs oxo en horisontellt ribbad mikrofon.
Vad säger man då om mikrofoner med nätgaller framför memebranet, eller perforerad metall, fyrkantiga eller runda hål? Artikeln säger inget om detta, men helt klart är de underlägsna väl horisontellt polariserade mikrofoner.
Det vore kul att höra vilka erfarenheter ni andra på forumet har i frågan, kanske många inte direkt tänkt på saken men ändå äger mickar av olika polarisering. Givetvis kan man lätt testa genom att lägga huvudet på sned, det krävs då verkligen 90+ grader huvudlutning. Enklare kan vara att lägga ner mikrfonen 90 grader. De som mäter i nygrader bör polarisera om 100 grader.
Om man nu skall analysera en bordsmikrofonon av typen IC-SM2, 5 och 6. Så är detta tryckgradientsmickar med utpräglad cirkulär polarisering av ljudet. detta ger då överlägsenhet gentemot både horiontellt och vertikalt polariserat ljud. Dvs en sådan mick kan användas både lokalt och för DX med framgång. Den kan även ge god effekt på VHF och UHF där man sänder med utpräglad polarisering även på antennen. Av någon anledning är cirkulärt polarisering av ljud sällsynt, och det kan vi nog skylla på okunskap bland konstruktörer.
 
Last edited:
Mkin högtalare är cirkulärt polariserad. En rund fin kon av papper samt endast ett mycket finmaskigt tyg framför. Den är överlägsen att lyssna med.
73 Göran
;-)
 
Min högtalare är som en stor snäcka, där ljudet går ut i vänsterspiral och släcker samtidigt ut alla störande oljud från omgivningen som just då råkar vara i motfas :p
 
KUl att det finns synpunkter och erfarenheter i frågan. Var troro ni om forna tiders tratthögtalare, de som man fann på grammofoner. En expionentialtratt, och ljudet blir då expontiellt, vilket bör öka läsbarheten väsäntligt. Någon som testat, de var itne dumma förr och mycket gammalt är värt att prova igen. Fördelarna med gamla teorier glöms ofta bort.
Och du SM5KRI försök med en högrevriden snäcka skall du höra på skillad. Då får du verkligen utsläckning av de mest stukturella polariseringsexponenter och kvatiseringsmekanismer. Vi talar om en kvanthögtalare. Någon som var populärt på 30 talet.
 
Men stog det inte i de gamla kraven på amatörradiocvertifikat att man man måste ha rätt poliaritet på kolkornsmicken. Annars får man spänning i höljet och det smakar inte bra om man nuddar den vid läpparna. Jag har erfatingar av detta som ung radiopirat....
Samma sak gäller telegrafnyckeln som skall ha jord i armen. Annars får man en stöt, det var ju höghspänning i nyckeln förr.
Janog var provet svårare förr... då man fick lov att tänka på detta viset.
Idag är det bara elsäkerhet som jordfelsbrytare, gulgrön etc.
 
Back
Top