Log-program för NAC

SM6MUY

Well-Known Member
Återigen Tucnak är ett program som supportas och funkar utan dosbox osv. Och finns för flera plattformar...Ett utmärkt program helt enkelt...

 

SM7PYJ

New Member
Är det någon som har koll på hur stor plats programmet N1MM Logger+ tar på hårddisken/c:?
Jag hittar ingen info om det på programmets hemsida.
Jag börjar få ont om plats på c:
Övriga filer som programmet skapar kan man väl spara på en annan hårddisk?
73 Anders
 

SM5KRI

Oldtimer
På min enkla laptop med 64 GB SSD tar N1MM drygt 98 MB inkl ett större antal sparade loggfiler.
En del data kan hamna under users, jag valde att installera på en N1MM mapp direkt under C: istället för föreslagna alternativet vid installation. Loggarna tar bara några kilo byte kan sparas på valfritt ställe som USB om det är ont om utrymme.
 
Top