Lyssnarantenn på 80,40 och 20 meter

SM6XYY

Well-Known Member
APQ de XYY
Ja, för c:a 40 år sedan.
Mycket trevligt land och ganska bra väder.
{+35grader och 100% fuktighet}

Tyvärr för stor kriminalitet bland vissa chefer :-(
 
Last edited:

SM6APQ

Well-Known Member
Eftersom det tycks föreligga vissa oklarheter när det gäller en T2FD med avslutningsmotståndet installerat nere vid marken har jag kompletterat denna intressanta diskussion med några bilder.

Att ha avslutningslasten tillgänglig har onekligen vissa fördelar. Man kan ganska lätt med en enkel mätning konstatera hur mycket man förlorar med denna typ av antenn och därmed få fram verkningsgraden på varje frekvensband.

a) Föreställer den T2FD som jag observerat på kommersiella kustradio och stationer för fast trafik (point-to-point). Lägg märke till DC-jordningen - något som vi radioamatörer bör ha i åtanke för våra utomhusinstallationer.

b) Visar hur installationen ser ut "från sidan". Masterna ej utritade.

c) För diskussionens skull har jag antagit baluner med omsättning 1:12 för att omvandla 50 ohm till 600 ohm och 600 ohm till 50 ohm. Man lika gärna tänka sig 50 till 300 ohm eller 50 till 450 ohm. Den som är ägare till en Bird eller motsvarande kan med lätthet konstatera hur mycket effekt som förbrukas i avslutningslasten. Spänningsmetoden fungerar naturligtvis lika bra.

d) Här sker "transporten" av den överblivna effekten med en öppen feederstege som motsvarar den impedans man bestämt sig för - i detta fall 600 ohm. En sådan stege bör bli lättare än motsvarande längd av koax. Balun, kort 50 ohms koax och avslutnings motstånd nere på marken lätt tillgängliga för ev. mätning.

c) och d) bör installeras, om så är möjligt, som i skissen b).

73
Bengt SM6APQ
 

Attachments

  • dummy load.jpg
    dummy load.jpg
    45.1 KB · Views: 146
Top