Märkliga signal/brus förhållande.? Yaesu FT817.

SM7TJC said:
Verkar ganska snurrigt i mina ögon. Vi har väl knappast några problem med överbefolkade VHF/UHF-band......

ctcss har väl inte nödvändigtvis en direkt koppling till att varje kanal är fullproppad med radioamatörer som sänder, snarare handlar det om att kunna välja vilken motstation mottagaren ska öppna för, vilket kan ske över ett relä (repeater) som man aktiverar på nåt sätt; 1750, ctcss, dtmf, bärvåg - oavsett glesbygd eller storstad.
En lågt utnyttjad kanal kan ju ha flera olika användare (dock ej samtidigt ;-) eftersom man har valet att klippa bort allt annat snack som förs däröver. Det måste ju vara en intressant funktion för en gammal konverterad kommersiell FM apparat med ett fåtal kanaler eller en hembyggd VHF/UHF apparat att kompletteras med ctcss, peta dit ett ctcss kort och sen är det klart, billigare än flera nya xtaller eller en ny VFO och fördelen är att motstationen kan slå av ctcss närsomhest och lyssna på all trafik istf. att bygga in en kanalscanner.
En helt perfekt lösning när "vi" blir av med nuvarande VHF/UHF allokering i förmån för nån kommersiell operatör och istället blir tilldelade ett par enstaka FM kanaler att utnyttja..... ;)
 
Back
Top