Mäta jord

SA7CNG

Well-Known Member
Jag har funderat lite på att slå ner ett jordspett i min trädgård, för att skapa en jordpunkt åt mina antenner. Jag funderar bara på hur man mäter om denna jordpunkt verkligen är jord?

Vid en del lossningsstationer för tankbilar finns en jordanslutning som måste kopplas in i lastbilen, och en lampa som lyser när lastbilen är "jordad". Kan man mäta kapacitansen, och på så sätt se om ett nedbankat kopparrör verkligen är jordat?
 

SM0KBW

Well-Known Member
Elektrostatiskt fungerar ett jordspett bra. Men med RF är det sämre. Du vill ju ha bra förbindelse även med de bortre delarna av ditt jordplan och marken är en dålig ledare. Ett spett kommer alltså inte ge någon nämnvärd ström i det jordplan som dina antenner så väl behöver, till det måste det till radialer och helst många.

Att mäta resistansen borde gå utmärkt - bara man vet var 0 Ohms punkten ligger :)
 

SM5XUN

░░░░░░░
Som KBW skriver så måste du skilja på "antennjord" det vill säga jordplan och åskskyddsjord, jordplansjorden löser du med jordplan, har du däremot en mast eller ett antenntorn utan åskskyddsjord så kan du läsa vidare i mitt inlägg :)

Jordmätning kan man göra på två sätt, antingen bryter man upp den befintliga jordpunkten och gör en tre eller fyrapunktsmätning med en klassisk jordresistansmätare, jag har själv en Kyoritsu 4105 som gör jobbet bra.

Den andra metoden är med en jordresistanstång, fördelarna är många, du behöver inte bryta upp jorden vilket, beroende på förutsättningarna, kan vara direkt livsfarligt, man behöver inte koppla in sig galvaniskt, du behöver inte heller slå ner några mätspett i backen när det är tjäle och så går det snabbt att både kalibrera och mäta :)

Om du har möjlighet så mät på vintern, typ nov/dec för då är det som absolut högst jordresistans, mäter du samma punkt igen fast på sommaren så vet du sedan i vilket spann din jordresistans ligger
(om nu inte grannen gräver en ny brunn eller bonden dikar ut åkerlappen bredvid ditt hus).

Fluke har lite bra läsning här:
http://www.fluke.com/fluke/inen/solutions/earthground/
 
Top