Master och bygglov

SM7WSJ

Well-Known Member
Det blir tuffare och tuffare för oss radioamatörer att försvara vår hobby. Jag förmodar att det blir en mast till salu efter att grannarna har lyckats fälla en av våra utövare.

http://www.nt.se/GEN_forum_messages...=10094&ForumMessageID=67797&ArticleID=1297435

Tyvärr så är det här nog bara början och vi skulle behöva stå enade och ha mer och mer färdigt material i snygga informationsbroschyrer mm för att möta alla påhopp från myndigheter och grannar.

Kanske vore något för SSA att prioritera? men kan vara försent då det sprider sig en väldig antennfientlighet ibland allmänheten trots att alla ska ha senaste mobiltelefonen,,,

73 Håkan SM7WSJ
 
SM7WSJ said:
Tyvärr så är det här nog bara början och vi skulle behöva stå enade och ha mer och mer färdigt material i snygga informationsbroschyrer mm för att möta alla påhopp från myndigheter och grannar.

Kanske vore något för SSA att prioritera?

Jag är nog rädd att informationsbroschyrer är ganska verkningslösa mot sådant
(man kan göra jämförelsen hur verkningsfulla röstsedlar blir mot stridsvagnar...).

Skulle nog rekommendera en bra advokat i stället. :(

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Lite konstigt det här egentligen.
Enligt PBL så anses master för amatörradioantenner som "mindre anläggning och kräva därför inte byggnadslov".

Det finns ju dock ett ganska enkelt knep kvar för Ove!

Vad de än hittar på med master så kräver faktiskt inte antenner byggnadslov.
En 17,5m mast med större yagi på som tophat och gammamata den i botten så har han helt plötsligt en kapacistanshattad vertikal för 160m.

Om inte det hjälper så får han väl sätta upp en vindsantenn och köra med full laglig effekt så kan ju grannarna få jämföra "hemelektroniska utrustningen".

Hjälper inte allt detta o kammarrätt, tja, då är det EUs direktiv om mänskliga rättigheter. De där paragraferna om att alla EU medborgare har rätt att utöva fritidssysselsättningar. Det är den paragrafen som gör att man kan se parabolantenner på varenda balkong i vissa bostadsområden fastän fastighetsägaren inte vill ha några.
 
Uppdatering och önskan om hjälp

-5CMM, Ove, har nu några dagar på sig att komma in med en överklagan av LS beslut att ta bort bygglovet som både byggnadsnämnd och Länstyrelse godkänt med en bra motivering. LS har inte förklarat i klartext varför masten är en "olägenhet" och varför den här masten både ska ha en bygglov och sedan inte kan få det, när bara inom kommunen det finns ytterligare 16 master som var och en fått klart med byggnadsnämnden att lov ej krävs. Möjligen kan det vara så att LR inte är fullständigt opartisk, men visst är det lite underligt att de 15 närmaste grannarnas positiva intyg inte smäller högre än en enda grannes envisa (14 år nu) överklagandekampanj ser ut att fungera fint. Trots att det enda sakskälet han kommit med är att han tycker masten är "ful", och LR säger i sin dom att den inte underkänner den pga estetiska synpunkter.

Nåväl, nu har det knåpats med mycket funderande för att få en inlaga som medför att kammarrätten accepterar ett prövningstillstånd (man måste komma med nyheter). Om någon av läsarna här känner sig villig att plöja igenom 10 sidor och ge sin spontana kommentar innan inlägget går iväg vore det verkligen tacknämligt. Alla bäckar små....
SSA har visat intresse att kommentera i efterhand men har inte i sak kommit med några synpunkter på den text som vi nu har slipat fram. Maila sm5cmm@spray.se, 73 Arne SM5CYQ
 
Lite mer om mast kontra antenn

6WET skriver att man inte behöver bygglov. Jag håller helt med, men ändå har byggnadsnämnden i Norrköping beslutat utan motivering att det krävs just för 5CMM. Vi har tittat på de andra 15 masterna och försökt förstå varför de kan få avslag och besked att bygglov ej behövs. Vissa står i tätare bebyggelse, andra helt likvärdiga, andra åter i glesare. Tveklöst är det så att CMM inte behandlas med likhet inför lagen och just den springande punkten begriper ingen av de nu inblandade. Byggnadsnämndens representant på de två syneförrättningarna (länsstyelsens och länsrättens) kunde inte förklara det alls.

Trots tydlig text och allas vetskap om att det är masten man tvingats söka lov för och att antennerna inte har med saken att göra, pratade de närvarande vid senaste synen (LR)mest om dessa. Hur stor den var och att det kallades Yagi, osv. Att Ove hade råkat plockat ner sin windom lades till de positiva argumenten, helt felaktigt. Man måste inse att kompetensen hos rådmän och lekmän i rättsinstanserna inte är så hög.

Till föregående uppdatering bör kanske fogas att den som klagade om att masten är "ful" ser den från Ove´s hus baksida och masten står på hans framsida. Grannen ser alltså mindre än en fjärdedel av masten (!). Av hänsyn till grannens väl kända inställning har Ove avstått från att sätta masten på grannens sida av huset, men det hjälper inte. Den andre grannen som klagar (totalt två) säger att han är kompetent att bedöma hur masten stör från sitt arbete på SMHI. Han vill helst undvika masten, men måste den få stå där bör den få vara högre så störningarna blir mindre. Han fokuserar tydligen också på antennen sändningsegenskaper fast hela lovdiskussionen gäller enbart en död jordad mast.

Om man som i detta fall får föreläggandse mot vite att omedelbart ta ner masten så hjälper det inte om man plötsligt t.e.x. sätter på en gammamatch och stämmer av den till att sända med hela masten som GP. Det blir bara dyrt, väldigt dyrt.

Att mer eller mindre avsiktligt störa ut alla grannars hemelektronik tror jag vore att skjuta sig i foten. Under alla år så har Ove inte haft ett enda störfall med sina grannar och det vore nog inte klokt att starta det nu.

Alla synpunkter emottages tacksamt, både här och direkt. 73 Arne sm5cyq@ssa.se
 
Efter att ha läst artikeln i NT ännu en gång ser jag några punkter som jag finner oklara.
1. Grannar klagar över att masten är ful. LR bedömer att masten inte är ful och ur den synvinkeln så kan den stå kvar.
2. Grannar TROR att deras hemelktronik KAN störas av masten. LR är helt med på denlinjen att masten KAN skapa olägenheter för grannarna.

Det är den andra punkten som det finns mycket oklara tyckanden i från grannar och LR's sida.

Först och främst så tror jag nog att Ove redan har testat masten och kört några QSO'n utan att grannar har kunnat påvisa någon störning i deras egna grejer. Som synes en stor okunskap hos de klagande.
Vid sidan av artikeln i NT så stor motiveringen till LR's beslut. Och min fria tolkning av det så anser tydligen LR att det finns en risk för att antenner och mast kan komma ner vid ogynnsam väderlek. För mig låter det som om det har förkommit mycket tyckande och tro i detta ärendet. Och när det egentligen handlar om rättssak så ska det väl ändå vara fakta som ligger till grund för ett domslut? Hur stor vindlast tål anläggningen? Om den faller, hur långt bort når den? Vem kan skadas? etc. För övrigt borde grannarna vara tacksamma över Ove's mast den kan ju även fungera som åskledare.

Å andra sidan så hindrar det ju inte Ove att montera antenner på maströr på huset.

73 de Peder
 
Lite mer info om Ove´s mast

Hej Peder, masten är en trekantig fackverkare från CU DEE i tre delar som teleskopar upp från ett stålstativ som med vinch kan tippa ner den för underhåll, m.m.. Den har tre stag, heldragna plaststag (segelbåtsvant) som är väldigt överdimensionerade. Masten tål tekniskt en hög vindlast med antenner uppe och flerfaldigt mer med stagen. Vid en kraftig nedisning kan man lätt dra ner den till husets gavelspets (avstånd i sidled ca en halvmeter). Masten har ett överdimensionerat jordsystem. Din punkt 1. är en bra sammanfattning av vad alla instanser hittils sagt tydligt. Man kan tillägga att den granne som hållit ångan uppe i 14 år nu bor tvärs över huset och bara ser den övre fjärdedelen. 15 andra runt om har skriftligt sagt att de är helt med på att masten är uppe. LR struntade i principen att merparten av de tillfrågades synpunkter får råda.

Så din punkt 2. Samma två grannar totalt av cirka 85 grannar är de som alltid klagar och förmodar att masten kan störa. Ingen, alltså ingen, under 33 år i området har klagat på faktiska störningar från Ove. Noterbart är att när masten kom upp första gången (ingen koax, ingen sändare) kom grannen mittemot över en morron och sa att hon var förtvivlad för hon inte kunnat sova på grund av surret i huvet från alla sändningarna. Hon fick då med egna ögon se allt och slutade klaga (!). Under syneförrättnignen med Länsrätten tog klagande nr två upp detta som ett bevis för att masten visst hade stört, men det kunde vi snabbt vederlägga.

Din tolkning att LR tror att masten kan trilla ner tror jag inte stämmer. För rådmannen sa tydlligt vid syneförrättningen att LR utgår från att masten är byggnadstekniskt väl dimensionerad, ser estetiskt bra ut och alla radiosändningar från den faller utanför LR´s bedömning. Du får givetvis gärna läsa hela domen (eller alla domarna). Skriv en rad till mig eller Ove SM5CMM@spray.se.

Sist ditt tips om maströr. Jag tror det vore opraktiskt med ett maströr hanteringsmässigt. Jag har själv ett 15 m belysningsmaströr och det är inte mysigt att klättra upp i även om man kan svetsa på diverse hjälpmedel där uppe för besöken. Fackverkare som lätt kan dras ner känns bättre. Jag tror inte LR bryr sig så mycket om fackverk eller rör, utan det är en luddig känslomässig grej att man inte ska falla utanför villasvenssonnormen och ha en mast överhuvudtaget som är drivkraften bakom domen. Flera juridiskt sakkunniga har läst den och hävdar att den är ovanligt slarvig och inkorrekt skriven.

Överklagan är inlämnad så nu väntar Ove på först inhibition, sedan ett positivt svar på att saken kommer att prövas. Skulle det bli tvärt nej, måste masten ner. Sitter den kvar då byggnadsnämnden har sitt sammanträde så kostar det skjortan i avgifter. 73 Arne
 
Uppdatering 24 november

I veckan kom en första reaktion från Kammarrätten. Den meddelar prövningstillstånd, men inte inhibition. Det betyder att nästa steg blir en syn på plats av KR som säger att de meddelar senare när det kan ske. Eftersom föregående dom av LR inte vunnit laga kraft så kan KR inte meddela inhibition. Masten kan alltså stå kvar tills vidare (!).

Det vore intressant att höra läsarnas kommentarer till frågan om vad som bör visas för KR. Ska Ove klämma upp alla olika yagis för alla band han har och ha stationen igång och visa upp levande trafik? Eller ska han ta ner alla yagis och bara visa en naken mast som ju är det han sökt lov för. Ska masten vara blank och fin i eloxerad aluminium som nu eller ska han måla den helmatt grå eller en annan kulör? Ska han ställa en smal och hög enplanta i en burk framför mastfoten för att maskera lite eller ha allt så väl synligt som möjligt? Ska han sätta ett välväxt träd i siktlinjen från den klagande grannen eller hålla siktlinjen fri?
73 Arne
 
Uppdatering 6 januari 2006

Från KR har det inkommit en skrivelse med tre yttranden från byggnadsnämnden och de två klagande grannarna. Intressant att notera är att BN helhjärtat stöder masten. Det brevet är ett tungt dokument, eftersom det är undertecknat av två höga chefer i kommunen. Brevet kan troligen hjälpa någon annan som kämpar för sin mast eftersom det är allmänt hållet och ovanligt bra skrivet.
De andra två breven kan sammanfattas som "på västfronten intet nytt", möjligen en smula peppring med gammalt groll och ett otroligt påstående att masten orsakat att en annan granne (som inte klagar) numera bor i sin källare. Pga PUL kan jag inte lägga ut breven, men en kopia fås gärna av Ove eller mig. God fortsättning /Arne
 
Uppdatering 9 mars 2007

Kort svar på inläggen och förnyade granninlägg med i stort samma innehåll är nu formulerat och insänt till KR. Den som är intresserad kan kontakta mig eller Ove för att läsa och gärna kommentera. Jag har fått en hel del synpunkter på om man böra låta hela anläggningen inklusive mast och antenner eller enbart masten sitta upp då KR kommer på syneförrättning. Jag vill framföra ett varmt tack till alla! Flera synpunkter och tips är varmt välkomna, speciellt av juridiska proffs eftersom ingen amatör-advokat vågat eller velat säga något. 73/Arne
 
En vinkel på problemet!

Jag har läst allt om denna masten nu och även det som varit med i QTC så slår det mig en tanke att det går ju hävda även att denna anntenmast är bra för rikets säkerhet då många strider om strålning och annat hela tiden så är ju frågan om inte maste kan hamna under dessa paragrafer för gott med nu..
Då jag själv är medlem i fro så borde detta vara en trevlig vändning att kanske kunna ta upp för med stormar som varit både tidigare och senare som gudrun och per som släkt hela samhällen utan reaktion frå kommunerna i fråga där teleföbindelserna sedan låg nere i två dygn efter att strömmen kom tillbaka igen då är en bra radiomast värd hur mycket som hellst efter det...
För alla har ju inte en branstation nära bostade och vem vill köra ett par mil för att kunna få hjälp vid behov..
73 de sa7alr johnny
 
Uppdatering av mastsituationen -5CMM påsk 2007

Kammarrätten har fått en skrivelse från CMM som besvarar nya överklaganden från hans klagande grannar. Inga nyheter i sak men CMM lade till just aspekten på samhällnyttan. Den skrivelsens formulering sökte vi stöd för hos SSA, dock utan minsta reaktion.

KR väntas komma på en syneförrättning under våren. De har ju mycket att stå i. Andra hams har skrivit motioner till SSA årsmöte i Handen för att SSA skulle visa ett engagemeng i sak för de som har mastbekymmer - som har avslagits rakt av utan motivering. Ove har skrivit en insändare till ssa.se om detta. Den har SSA vägrat publicera. Nu är ju ordet än så länge fritt. Därför utnyttjar jag härmed min inloggning för att kopiera Oves text nedan för att du som läser detta ska tillhöra de som vet vad som försiggår i SSA: Den som vill läsa vad SSA ganska magstarkt mailar till Ove är välkommen med en rad. Glad Påsk önskar Arne sm5cyq@ssa.se

Till SSA Websida,
Red Jonas Ytterman.

Kommentarer till Styrelseproposition till årsmötet 2007.
Det finns två motioner som syftar till att SSA på olika sätt ska kunna hjälpa en enskild medlem som hamnar i en juridisk besvärlig situation p.g.a. grannar som inte förstår vad amatörradio är eller grannar som har någon inbyggd strävan att försöka förhindra sin granne att utöva amatörradiohobbyn.

I mer än 30 år har John-Iwar, SM7CRW hjälpt olika radioamatörer runt om i Sverige när dessa hamnat i en konflikt med sina grannar och behövt juridisk hjälp för att hävda sin rätt. Under alla dessa år har inte SSA visat någon vilja att hjälpa till utan det har varit John-Ivar personligen som burit denna hjälpsamhet.
Här finns en frivillig insats men SSA avslår detta erbjudande? Det måste vara fel.

Efter de turer som varit under förra sommaren med mitt mastärende framkom önskemål från många frivilla runtom i landet om att man ville samla ihop pengar för att i SSA regi kunna ställa upp med juridisk hjälp i mitt fall.
Själv har jag inte begärt någon ekonomisk hjälp, men jag vädjade till SSA om att jag ville ha hjälp av någon juridiskt kunnig person som ”bollplank” inför de skrivelser som krävdes, om inte mitt ärende skulle avslås med risk att det kunde användas i negativ riktning i kommande mastärendeprövningar.

När nu SM0ETT, Hans och SM4OTI, Stefan kommer med konkreta förslag till en lösning på hur SSA:s medlemmar kan få hjälp i kommande situationer då avslår SSA styrelse båda dessa fina motioner ? Varför ?
Att bara skicka problemen vidare att utredas och undersöka hur man gjort i andra länder löser knappast problemet. Det finns inget mera att utreda, det är bara att fatta beslut så att SSA ska kunna hjälpa till vid behov.
Jag vill därför uppmana alla medlemmar att rösta för dessa två motioner på årsmötet så att SSA:s verksamhet omgående kan komma igång att hjälpa medlemmar som hamnar i besvärliga antennsituationer.

§ 15.3 Skapande av fond för juridiskt stöd för medlemmar.

§ 15.4 Tillsättande av funktionär för överklagande i radiomastärenden.

Utan antenn – ingen amatörradio.

Skärblacka 2007-04-03
Ove Eriksson
SM5CMM
 
Uppdatering maj

Årsmötet kom och veckorna gick och trots att det var ett av bara två ämnen som togs upp har det som handlade om master tydligen smidigt hamnat i en pärm. Vi får väl se om den nya styrelsen har fullt upp eller om den kommer fram till fliken så småningom. Nytt på mastfronten är att kommunen nu har kommenterat den senaste skriftväxlingen med grannarna genom att hävda att de inte alls skapat någon speciell mastpolicy retroaktivt mot just Ove´s mast (= endast Ove måste ha bygglov) och att alla de andra minst 15 masterna i Norrköping behandlats lika. Att det är totalt osant tycks inte avskräcka, men eftersom just motsatsen är väl dokumenterat i en rad instanser får väl KR upptäcka det så småningom. Ty faktum kvarstår att minst femton master har med varierande lägen, en del bättre och en del sämre än Ove´s med avseende på grannars närhet, fått klart skriftligt besked från byggnadsnämnden om att de inte behöver något bygglov.
 
Uppdatering juni

Nu kom QTC 6/7 med protokollet från årsmötet 15 april, för jämnt två månader sedan. Där konstateras att motionerna 15.3 och 15.4 från -ETT och -OTI anses vara besvarade genom att en motproposition från styrelsen anses ta över. En otillsatt tänkbar arbetsgrupp ska utreda juridisk hjälp och hur andra länder hanterar mastlov. Det känns som om man knäpper bort seriösa förslag till direkta insatser baserat på åratals erfarenhet och hamspirit som något litet skräp som hamnat på bordduken. Sådan behandling kan knäcka den mest okänslige. Jag förstår inte vad det kan vara för vits med att utreda hur grannländer hanterar bygglov. Vettigare att fokusera på hur mastfall ska drivas i Sverige där de flesta svenska amatörer är verksamma i en svensk lagstiftning. Inga nyheter från KR - de har väl mycket att stå i.
 
Antenner/master i Sverige

"Alla master/antenner anses vara farliga eftersom alla är experter på att all strålning är farlig."

Detta är kanske en liten förvirrad start av mitt inlägg men är ändå en sammanfattning av allmänhetens väl definierade uppfattning, speciellt den allmänhet som har barn.

#1
I normala fall behöver man inte söka bygglov för mast/anten under vissa höjder. Detta kommenterades i ett tidigare inlägg. MEN - har man varit medborgerlig och sökt bygglov utan att det varit nödvändigt, då är man sannolikt tvungen att följa bygglovet - snacka om pandoras box...

#2
Du har inget skydd eller rättighet att sätta up antenn/mast såsom varande radioamatör.

Du har däremot ett EU skyddat tillstånd att sätta upp antenn/mast om du avser att med utrustningen handla/köpa/sälja tjänster/produkter med andra EU länder, dvs "gränsöverskridande handel".
Ref: EU Kommunikation med filnamn com2001_0351en01.pdf. Den finns även på Svenska.
Det finns även en EU kommunike om sändarantenner etc:

"Directive 1995/5/EC Of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999"

Läs och begrunda.


Om ni inte hittar dokumenten, så skicka ett e-mail till mig direkt. Jag finns på QRZ eller dan.andersson@IEEE.ORG då jag är full medlem i IEEE.

#3
"Alla master/antenner avger farlig radio strålning" ( Duuuh? )

Det har kommit ut ett nytt IEEE dokument handlar om reviderade gränser för vad som är accepterat för människor. Skaffa hem detta uppdaterade dokument då IEEE är den källa som vanligtvis är referens i dessa sammanhang.

Kolla med IEEE.

#4
Hemelektronik?

Det är vid det här laget väl dokumenterat att den nya generationen hemelektronik inte uppfyller många EMC krav.

Det är även väl dokumenterat att radioamatören har skyldighet att begränsa störningar på hemeltronik utrustning om den - tropts att den uppfyller EMC kraven, blir störd av radioamatörens sändningar.

Det torde därför vara av "ringa rättsintresse" att hemelektronik "kanske" störes!
Om detta är rättens primära bevekelsegrund för avslag så har du stora chanser att vinna i nästa instans då "allmänt tyckande" inte skall vara rättsgrundande.

#5
Allmännytta och FRO?
Dumheter! Använd gällande lagstiftning som första vapen! "Allmännytta" är vad du/ni/rätten "tycker". Det finns sannolikt inga som helst laga grunder till uttrycket.

Se till att hålla rättsfallet inom väl definerade lagrum och sväva inte ut i emotionella tyckanden!

FRO? Om du av beredskaps- eller försvarsmässiga grunder skall ha antenn/mast så skall Försvarsmakten/Civilförsvaret söka bygglov om sådant behöves. - Igen, dumheter... kommer inte att hända.

##############


Hur kan man gå vidare?

Tänk på att kommunens tjänstemän vare sig den första rättsinstansen är "idioter" eller andra mer förklenande personer.
Kommunens bygglovs folk är "proffs" som jobbar med bygglov på heltid.
Rättens utslag är baserat på den sittande rättens "troende och tyckande" och är ett utslag av vad de hört och sett i press och TV om radio strålning etc. Man förlorar ofta i den första instansen då man inte tar sig tid att ta in relevanta experter. Detta förfarande skalar bort många privatradio antenner och kom ihåg att allmänheten har väldigt vaga begrepp om skillnaden ( om någon - ibland ) mellan privatradio och amatörradio.

De flesta rättsinstanser uppskattar kompromisser.

Mindre effekt - kombinerad med en rf mätning på platsen med olika mycket uteffekt och på olika frekvenser. Kombinera detta med en riktigt utförd ( gärna av en Professor i Fysik/elektronik etc ) matematisk uträkning av de strålningsrisker som kan föreligga och poängtera då att sändningarna ligger väl under gällande gränsvärden etc etc. Poängtera även att man normalt använder mindre uteffekt ( mindre mängd strålning ) på de högre frekvensbanden och att du aldrig sänder på det "farliga" 418MHz bandet.

Nästa domstolsinstans värderar vederlagda fakta betydligt mera än en första instans som i stort sett bara är en expedieringsinstans!

Se till att använda IEEE dokument som fakta underlag då dessa är i stort sett de ända som kan anses vara "accepterade expert utlåtande"

Målning av mast/antenn - En kamoflage målning av antennen masten gör underverk.

Läs igenom EU dokumentet jag nämnde. Detta dokument gäller primärt parabol antenner men det omnämns även i texten att andra antenner och sändar antenner bör omfattas av EU direktivet. I dokumentet påpekas att EU har en "strict view" i detta ämne och det medför att man från EU's sida inte accepterar nationella avvikelser i någon form. Notera att även påhittade procedurer för att försvåra antenn uppstättning ses som varande otillåtna restriktioner!

"Read until understood!" Läs igenom dokumentet med en advokat! Tänk på att dessa djur inte pratar samma språk som vi andra dödliga.

Om du vinner i nästa instans, se till att få dina rättegångskostnader täckta av motparten!
Detta blir i så fall till hjälp för andra radioamatörer!!

Tänk efter ett par gånger om du kan hävda att du kan ha något som helst kommersiellt intresse av antennen samt om detta skulle kunna innebära gränsöverskridande effekter av något slag.

Jag tror nog att ingen rättsinstans i Sverige skulle vilja skapa en prejudicerande dom, påtvingad av ett EU dokument.

Gör rätten medveten ( till protokollet ) om EU dokumentets existens och betydelse. Då kan du möjligtvis få rätten att avslå tidigare instansen dom. Jag kan inte se framför mig en sittande rätt som totalt negligerar ett EU direktiv, hur otydligt och lulligt detta nu kan vara!

EU Dokumenten:

Brussels, 27.6.2001
COM(2001) 351 FINAL


Directive 1999/5/EC

( Jag har dokumentet i PDF format, men skaffa en ny vidimerad kopia från ditt närmaste EU kontor inför en rättegång! )

//Notera att dokumentet är ett par år och väl bortom alla eventuella överklagningsmöjligheter. Svenska lagstiftare är skyldiga att följa EU lagstiftningen men gå nu inte och slå detta i huvudet på dem!

Lycka till


Dan, M0DFI
 
Last edited:
Jag vill inte hälla "kallt vatten", men tyvärr så finns det värst mycket att hämta i EU-lagstiftningen.

Kommissionen skriver i KOM/2001/0351 (min kursivering):

"Detta meddelande rör bara sådana parabolantenner som tar emot tjänster, och alltså inte
antenner som kan användas för sändning
(vilka är mindre vanliga och har funnits ute på
marknaden under kortare tid), men de anvisningar som lämnas nedan är dock i flera fall även tillämpliga på sändningsantenner"

I direktivet 1999/5/EG står det om bl.a. radioamatörer:

"UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV DET HÄR DIREKTIVET SÅSOM ANGES I
ARTIKEL 1.4
1. Radioutrustning som används av radioamatörer enligt artikel 1, definition 53, i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU), såvida utrustningen inte finns att tillgå i handeln.
..."

Vidare omnämns inte antenner någonstans i direktivet som en separat komponent, utan denna anses för konsumentprodukter vara en integrerad del av radioutrustningen (t.ex. mobiltelefoner och "kommunikationsradio"). Detta fick jag förstahandserfarenhet utav, eftersom jag en gång i tiden kom att skriva Telia Mobiles remissvar i ärendet gällande fartygs- och flygradio.

Jag vill påstå att det faktum att man i direktivet hänvisar till ITU-RR definitionen av amatörradiotjänsten dessutom gör det omöjligt att hävda att någon form av "gränsöverskridande handel" kan ske med antennen med vidhängade utrustning. Den internationella definitionen av "amatörradio" är som bekant:

"Amateur Service: A radiocommunication service for the purpose of
self-training, intercommunication and technical investigations
carried out by amateurs, that is, by duly authorised persons
interested in radio technique solely with a personal aim and without
pecuniary interest."
(min kursivering).

Inte heller yttrandefrihetsaspekterna verkar ha någon rättsverkan.
Det finns rapporterat om danska radioamatörer som drivit bygglovsärenden till högsta instans med hänvisning till artikel 10 i Europeiska människorättskonventionen och förlorat i samtliga.

FRO eller "rikets säkerhet" har nämnts som möjliga utvägar, men dagsläget är nog inte speciellt lovande för sådant. Det har tidigare inträffat att "DX-amatörer" samt FRO-medlemmar tubbat militära chefer att intyga behovet av höga master samt beamar för "FRO-trafik", utan att upplysa att sådan sker med NVIS. Det är att underskatta medlemmarna i byggnadsnämnder och förvaltningsdomstolar att tro att sådant inte genomskådas på sikt. Ifall det skulle finnas ett dokumenterat och underbyggt behov av amatörradiomaster för FRO eller liknande trafik i samhällets regi så skulle nog som sagt Försvarsmakten eller Krisberedskapsmyndigheten lägga in om byggnadslov för dessa.

"Strålningsrädslan" är en reell faktor att ta hänsyn till. I flera länder avkrävs radioamatörer som vill sända med höga effekter en form av självdeklaration av de fältstyrkor som t.ex. grannar kan utsättas för. Dessa tar f.n. bara hänsyn till fjärrfält, eftersom närfältsberäkningar lätt växer en över huvudet. Detta är lite tveksamt, eftersom om någon utan större erfarenhet av EM-mätningar mätar med en E- eller H-fältprob precis i närheten av en sändarantenn, i synnerhet för låga frekvenser, kan effekttätheter som är 10 eller 100 gånger större än de verkliga indikeras. Risken finns då att de "lobbygrupper" som vill inskränka amatörernas effekter till t.ex. 50W ERP skulle kunna få ytterligare gehör.

Att påstå att lokala eller nationella förvaltningsorgan skulle vara på något sätt bundna av EU-rätt när det gäller radioamatörers antenner och/eller rätt att sända är en rejäl överdrift.

Just nu pågår en juridisk strid i just England om en radioamatör som fått sina grannar på sig med hänvisning till bl.a. "intrång i privatlivet";"störningar på hemelektronik"; "strålningsfara"; samt "utseendemässig påverkan"
(hela den ganska deprimerande historien finns på http://www.eham.net/articles/16698).

Det riktigt obehagliga i detta ligger i att grannarna (och kommunen) använt sig av den sannskyldiga gummiparagrafen "Anti-Social Behaviour Order" för att försöka tvinga amatören i fråga att ta ner sina antenner och sluta sända. För de som inte råkat på begreppet "Anti-Social Behaviour Order" förut så är det en generalisering av "förargelseväckande beteende" som innehåller synnerligen tveksamma inslag; bl.a. kan bevisning i form av "hörsägen" och anonyma vittnesmål användas.

Vi får verkligen hoppas att sådan lagstiftning inte sprider sig till andra länder.
Skulle det på något sätt få juridiskt fotfäste att amatörradio är en "Anti-Social" verksamhet ligger amatörradiorörelsen i tättbefolkade länder riktigt illa till.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Prexis...

Huvudet på spiken Karl-Arne.

Som jag skrev i mitt inlägg så finns det inget skydd för radioamatörer. EU's lagstiftning är till för att skydda gränsöverskridande handel, inte hobbyister.

Läs vad jag skrev i under #2. "Du har inget skydd eller rättighet att sätta up antenn/mast såsom varande radioamatör." - och som Karl-Ane mycket riktigt påpekar så strider kommersiellt bruk av amatörradion mot grunderna inom hobbyn.

Kommunike' 351 definerar rättigheten att använda parabol för att köpa information/TV tjänster från andra EU länder - ingentig annat. Det noteras att denna rättighet skall gälla för både RX oTX antenner, men igen - "För gränsöverskridande handel".


Så vad kan man då göra?

#1
Du måste ha ett rimligt kommersiellt skäl att inneha antennen/masten.
Du får visserligen inte använda amatörradio frekvenser samt sändtagar utrustning för kommersiellt bruk. En radiomottagare är inte amatörradio utrusting i tingets bemärkelse om den har heltäckande RX. TX utrustninge är däremot amatörradio utrustning om den täcker amatörradio banden och är avsedd för detta ändamål. Det finns säkert en tydligt formulerad text/beskrivning av detta...

Vad är kommersiellt bruk?
Du skall antingen köpa en tjänst från utlandet eller sälja en tjänst.
Du kan som privatperson köpa tjänster utan att ha ett företag bakom dig, däremot skulle jag tro att du behöver ha ett registrerat företag om du skall kunna hävda att du skall sälja tjänster.

Nu kan man kanske påstå att man behöver antenn för såväl mottagning som sändning.

Om COM 2001 kontradikterar 1999/5/EG så gäller det senaste dokumentet.

Detta hjälper dessvärre inte för radioamatörer.

"Strålningfaran" är ett gungfly - stay away! Det går inte att resonera med folk eftersom de är för okunniga om fysiken bakom och därför reagerar helt emotionellt.

"ASBO" eller "förargelseväckande beteende" är samhällets vapen mot avvikande personer och är ett synnerligen diffust begrepp som ändras beroende på "allmänhetens uppfattning" om olika företeelser.

//Dan, M0DFI
 
Midsommarhälsning från byggnadsnämnden?

Skrivelse har influtit från Norrköpings byggnadsnämnd där man helt kort meddelar att det krav på rivning av masten som skrevs för tre år sedan och sedan dess varit bordlagt, nu avskrivits. Månne vad det kan förebåda.

När det gäller just CMM´s fall i Norrköping, kan det vara intressant att notera att alla de andra masterna (större och mindre, ca 15 stycken) prövats för bygglov och i samtliga fall har byggnadsnämnden meddelat att inget lov behövs. Det är ganska uppenbart att skälen till att först kräva bygglov enligt en retroaktivt tillämpad nyskapad policy och sedan låtsas (våren 2007) som om den inte funnits och nu avskriva rivningskravet pekar mot att en sorts ändring av nämndens inställning eventuellt kan vara på gång.

När det gäller vad Dan skrev om kompetens i strålningsfrågor så var faktiskt ordföranden under synen senast noga med att framhålla för ledamöterna att masten inte strålar och att ev. antenner där uppe inte hör till frågan som man skulle ta ställning till.

Glad midsommar med mycke radio önskar Arne.
 
På mastfronten 5CMM intet nytt. Vi skriver nu april 2008, och ingenting har hörts från kammarrätten. Däremot har jag tyvärr läst ett uttalande från SSA´s ordförande daterat i januari 2008, som föreslår att SSA ska samla in erfarenheter av mastärenden och inte aktivt hjälpa hams med råd och dåd, eftersom det skulle kunna sluta illa med stora skadeståndsansvar. Det bidde alltså inte ens en tumme av motionen till förra årsmötet. Att det finns samlad erfarenhet från 30 års aktivt masttillståndsarbete och ett öppet erbjudande att hjälpa till med det, nonchaleras rakt av. Trist läsning. Kan det möjligen vara så att de berörda där uppe på SSA höjderna har master hemma i god ordning redan. 73 Arne
 
Nu har kammarrätten haft syn på plats. Utöver rättens ledamöter kom både grannar och jorunalister och naturligtvis Jan-Iwar från Öland. Lokaltidningen har lagt ut en film från begivenheten. Den finner man på Norrköping Nyheter - Lokala nyheter - Norrköpings Tidningar, under webbTV. En artikel med bilder kommer i morgondagens nummer. Fin publicitet för en radioaktiv amatörradiohörna av Sverige. 73 Arne
 
Back
Top