Mastresning SAJ Karlsborg (ca 1916, Foto: Alfred Sjöberg? - Telecine VHS Digitalt restaurerad)

SM0AOM

Well-Known Member
Karlsborg Radio var en del av min yrkesverksamhet i över 30 år ända fram till 2014.

Stationen var synnerligen "välskött" av sin sympatiske platschef Erik Eriksson och hans företrädare Uno Nyström, och även mycket väl anpassad till sina uppgifter.

1648370502011.png

Tyvärr kunde verksamheten inte vara kvar sedan FortV köpt fastigheten av Telia 2002, och hela tiden försämrat villkoren. 2013 sades slutligen hyresavtalet upp och sändarna fick flyttas.

Berättelsen om denna flyttning, som skedde en halva i taget under drift (!), kan läsas i
ESR Resonans 3/2014; https://www.esr.se/__resonans.esr.se/ESR_Resonans_2014_3.pdf
 
Top