Montera vertikal antenn horisontellt

SA0AND

Well-Known Member
Vertikalantenner som är relativt korta och utan radialer fungerar dåligt på 40 och 80 m verkar vara den allmänna uppfattningen eftersom de inte strålar uppåt.
Kommer de då att fungera bättre om de monteras horisontellt?
 

SA5A

Well-Known Member
Korta antenner har låg verkningsgrad. Det beror på att de har låg strålningsimpedans. Effektiviteten har att göra med strålningsimpedansen i förhållande till de förluster som finns i ett jordplan. Vanligtvis vill man inte ha strålning uppåt, istället helst mot horisonten. Men det beror förstås på vad man eftersträvar. Det finns egentligen inte några antenner utan radialer. För att det ska gå en ström krävs en sluten krets. Om man inte själv bestämmer hur jordplanet ska utformas, t.ex. med radialer, så brukar yttersidan på en koaxialkabel eller något annat bli returväg för strömmen.
 

SM5OCI

Well-Known Member
Kanske skriver jag samma sak som SA5A, men med andra ord: Att vertikalantenner som är relativt korta och utan radialer fungerar dåligt beror INTE på att de inte strålar uppåt. En antenn som är kort i förhållande till våglängden fungerar alltid eller i alla fall ofta dåligt. En kort antenn (t.ex. en bilantenn för 80m) fungerar jättedåligt, MEN man kan få den att fungera mindre dåligt på ett väldigt smalt frekvensområde, kanske bara 10kHz.

Om man monterar en relativt kort vertikalantenn horisontellt kommer den att få en annan vinkel till omgivningen, t.ex. jord. Har man tur kommer den att bli bredbandigare och med lägre ståendevåg. Det beror nog inte på att antennen fungerar bättre horisontellt, utan på att förlusterna till jord kommer att öka (vilket typiskt ökar bandbredden och i vissa fall sänker ståendevågförhållandet (SWR)).

Sen beror det ju på vad man skall använda antennen till. Monterar man den horsontellt och vill ha den för DX på 80m blir man nog besviken. Men för korta avstånd (=några hundra kilometer) skulle den kunna fungera bättre, eftersom man då använder reflektioner med hög vinkel (NVIS).

Sedan är det ju så att det kan vara intressant att experimentera själv och jämföra horisontellt och vertikalt. Gör det, och skriv en rad om vad du kommer fram till!

SM5OCI Per
 

SM0KBW

Well-Known Member
Om du ska montera ett spröt horisontellt, var för inte montera 2 i stället? Du får då en väldigt förkortad dipol - men du slipper å andra sidan problemet med att få till ett jordplan!
 

SA0AND

Well-Known Member
Min fråga baserades på nedanstående inlägg från SM0O från 10/11 2003 gällande "Kan man förbättra en multibandsvertikal GP-2500?"
Min antenn fungerar uselt t ex vid månadstesterna på 40 och framförallt på 80m både mottagnings och sändningsmässigt.


"Skall du köra inomlands kontakter på t.ex. 80m så blir det inte särskilt bra med en vertikal oavsett
om du monterar radioaler eller inte. Samma sak gäller för 40m.

Inlandskontakterna bygger på att strålningen går i det närmaste rakt uppåt (NVIS) och sedan
reflekteras ned tillbaks i ett område som täcker en stor del av sverige och ditt närområde.

En vertikalantenn har helt enkelt fel polarisation och strålar i princip inte ett dugg uppåt,
utan siktar med låg strålningsvinkel mot horisonten.

Däremot kan DU höra DOM bra, som du beskrev själv ovan.

Det är det snabba och enkla svaret :)

Jordplan gör möjligen* antennen bättre för DX men inget mer. Den gör definitivt INTE om din
antenn till att bli horisontellt polariserad !

*) Jag har fiberglasversionen av din typ av antenn från samma tillverkare, och jag använder den
mestadels från 30-6m, något enstaka DX på 40, och loggade 1344 (!) QSO:n på den under 2012
och hittils 724 under 2013. Allt detta på just den antennen.

Detta har jag gjort UTAN jordplan (vilket är specat från tillverkaren att man ej behöver) utan att
ha haft problem med RFI / TVI eller ens fått något som helst klagomål från någon störd granne."
 

SA0BUX

Old Member
Iofs har jag sett att man viker ner HF mobilantenner för militär och UN fordon , detta för att förbättra NVIS egenskaperna enligt vad jag hört.
Men kanske inte för hemmabruk.

 

SM5OCI

Well-Known Member
Asså, det är ju lite trist, men en vanlig sketen dipol som man löder ihop för några hundralappar är en bättre antenn än köpevertikaler, för lokala kontakter.

Jag använder en dubbeldipol (en. fan dipole) med ben för 80m och 40m. Fungerar bra.

De problem jag har beror på egengenererade störningar, S5 på 80m. Svaga signaler dränks i brus. För mycket switchade nätaggregat och nätverkskablar hemma. Men att reducera de störningarna är ett helt annat ämne, som avhandlas på annan plats i detta forum.

SM5OCI Per
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Asså, det är ju lite trist, men en vanlig sketen dipol som man löder ihop för några hundralappar är en bättre antenn än köpevertikaler, för lokala kontakter.
Och för NVIS kan antennen sitta väldigt lågt.
 

SA5A

Well-Known Member
Alla tillverkare av antenner är inte kunniga och tillförlitliga. En vertikal utan definierat jordplan kan fungera ok, men är inget bra eller eftersträvansvärt. När det gäller NVIS, så kan man säga att det visst kan fungera med lågt sittande horisontella dipoler, men optimalt är en horisontell dipol en kvarts våglängd upp. Men, ju lägre man placerar dipolen, desto mintre strålning riktas mot eller tas emot från horisonten. I de fall man har problem med för mycket DX som brakar in kan man sätta dipolen lägre. ;-)
 
Top