Multiband vertikal

SM6EQO

Well-Known Member
Om mina mina vedermödor att få upp en någorlunda hyfsad antenn kan ni läsa om i ett tidigare inlägg http://ham.se/showthread.php?t=1064

Jag har emellertid börjat fundera på om man inte skulle kunna få upp något ännu bättre och då speciellt på 80 meter. Kunde man köra lite på 160 meter vore det ju också kul, något som jag inte kan i dagsläget.

Begränsningarna är som tidigare. En dipol eller någon variant av densamma funkar inte. Matarledningen hänger bara och slänger framför grannarnas fönster och väcker onödig irritation. En vertikal uppe på taket är mera diskret i det hänseendet. Jag kan emellertid bara sätta upp en antenn där uppe. Den skall dessutom vara så diskret det bara går. ”Tjockleken” är nog det som bestämmer vad som är diskret eller inte. Top-loading, stubs, extraspröt eller stora trappar skall helst inte förekomma. Längden är inte lika kritisk. Om ”pinnen” där uppe på taket är 8 eller 12 meter är det få som lär lägga märke till. Faktum är att min HF6V är ganska nära idealet emedan den i princip bara är ett åtta meters spröt med lite anpassning nära basen. Ändå funkar den förvånansvärt bra för att vara så enkel som den är.

Riktigt nöjd blir man emellertid aldrig så frågan är nu om man ändå inte och trots allt skulle kunna få upp något ännu bättre, även med hänsyn taget till begränsningarna jag har att leva med...

I boken All About Vertical Antennas av William I. Orr & Stuart D. Cowan finns på sidan 162 något som de kallar A Vertical Antenna for 3.5, 7, 10 and 14 Mhz. Det är helt enkelt en 12,5 meters monopole (med vidhängande radialer för de olika banden) som anpassas med hjälp av en pi-avstämning. Enligt texten sägs: ”Antenna feedpoint impedance is reactive on all bands and shows a resistance value of about 20 ohms on 80 meters, 180 ohms on 40 meters, 900 ohms on 30 meters and 40 ohms on 20 meters.” Poängen med den här konstruktionen skulle dels vara att man får en 5/8-ing på 20 meter och förmodligen mer effektiv stålare på 80 meter jämfört med den 1/10-dels våglängd HF6V:an är på det bandet.

ZeroFive Antennas http://www.zerofive-antennas.com/ säljer ett spröt/antenn enligt det här konceptet. Den skall anpassas antingen med hjälp av en 4:1 balun vid basen+tranceiverns interna tuner eller med en automatisk antennavstämning - typ SG-237 eller liknande - vid basen av antennen. Det finns även några andra kommersiella antenntyper enligt konceptet spröt+balun, dock oftast 6-8 meter långa/höga. Dessa har emellertid fått dålig kritik och många anser dem direkt värdelösa.

Mina frågor är följande:

Har någon av er provat den här typen av antenn, dvs 12,5 meters spröt+vidhängande avstämda radialer+avstämning vid basen? I så fall; hur funkade det?

Finns det någon av er som har möjlighet att räkna på hur den skulle funka i teorin på de olika banden jämfört med en HF6V?
 
Håller med, en bra översikt av var i ett antennsystem som förlusterna finns.
Författaren är dock lätt optimistisk när totalförlusterna i ett "jordplan" uppskattas,
bl.a. därför att förlusterna i antennens hela omgivning försummas för de fall
när matningsimpedansen är hög.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Onekligen insmyger sig en smått obehaglig tanke i ens redan grymt marterade sinne....

Om det nu är så att en 12,5 meter lång ”pinne” med till hörande avstämda radialer och en 4:1 balun vid basen, som man säkert skulle kunna sno ihop för drygt 500 spänn om man skulle behöva köpa allt material, inte alls är någon helt oäven antenn, vafför slänger man då ut 6000 spänn, eller till och med mer, för en köpeantenn som inte är bättre och till och med sämre i vissa hänseenden?

Skall det verkligen va´ på dette viset?

(förutom att han är en jäkel på att skriva långa meningar förståss...)
 
Den bistra sanningen är nog att man får betala en hel del rakt ner i fickan på tillverkaren av köpeantennen.
Jag har själv tänkt sätta upp en vertikalantenn (platsbrist). Efter att ha kollat runt lite på vad marknaden har att erbjuda så har jag kommit fram till att den bästa lösningen blir att sätta upp en rejäl "pinne" med en automatisk avstämning i botten. Jag tänker satsa på att knåpa ihop en "PicATUne". Den gick som följetong i Radcom för några år sedan.

(Konsten att skriva långa meningar inger respekt. True ham spirit...)
 
Den bistra sanningen är att jag inte har någon större lust att bedriva någon privat socialhjälp. Är de i behov av dylik assistance tycker jag hellre de skall ta å gå till deras lokala socialkontor!

Om man inte vill bygga från scratch och om man är en sådan där konstig QRP:are - som jag nu är - så kan man ju skaffa en EleCraft T1, bygga in den i en vattentät låda och fixa till ett skärmat kablage så att man kan fjärrstyra den. Tämligen överkomligt och tämligen smart; tycker i alla fall jag...
 
Håkan,

Eftersom den fastighet som du bor i, inte har ett vettigt åtkomligt vindsutrymme samt även har en äldre typ av tegelpannor, är det lite bekymmersamt att komma åt taket på ett bra sätt. Dessutom kommer du att vara lite "förblindad" av "kullen" bortanför Axgatan. Några låga vinklar från G
BG hållet torde vara svåra att uppnå. Jag bode själv i No 9 när huset var nybyggt och senare i No 17.

Du har däremot en balkong åt sydväst villa jag minnas. Jag skulle nog rekommendera en CP5 antenn. INTE en CP 6 eftersom den har ett radialspröt extra. CP5'an är circa 5 till 7 meter så det är en ganska kort antenn som inte mår direkt illa av att sitta nära huset. Du borde dessutom kunna göra en vinkel så att du monterar antennen nära balkongsidan.

Har du grannar ovanför dig så blir det förstås inte lika roligt...

Jag har använt en CP5 med radialerna monterade som en solfjäder utanför balkong räcket. Eftersom det är gamla balkonger så bör du förankra monteringsröret i en bit fartygsplåt som förankrats med silikon på balkong golvet och sedan bara stagats i balkongräcket.
CP5'an har som vanligt en smal SWR bandbredd på 80m men har den fördelen att den kan stämmas av för 160m om man har en bra atu. Den går inte speciellt bra på 160 men du borde kunna klara lokala stationer söderut och västerut i alla fall. Det trevliga med CP5 antennen är att den "försvinner" om du camoflagemålar den. Pröva med lite senaps gul matt färg i samma nyans som huset och mattbrunt med svarta fläckar.
( Du behöver hu inte måla en Gepard eller Jaguar men du förstår vad jag menar... )

Jag skulle vara väldigt(!) misstänksam mot taket på huset efter dessa år. Om du nu trots allt vill ha en vertikal på taket så har du möjligheten att använda betongtrummorna för sopnedkasten ( om de fortf användes/finns kvar? ) som förankring. Det satt en brandlucka i toppen på varje trumma som brandkåren brukade öppna när vi skitungar hade satt eld på soprummet som vanligt... ( Tomtebloss i sopnedkastet är ju en klassisk variant ). Om sopnedkasten har bomats igen så har du ju en perfekt kabel trumma!

Om du skall montera antennen på taket, då tar du en CP6 istället. Min CP5 har visat sig tåla en hel del aggresiva vinterstormar både på västkusten och Englands Atlantkust. Det enda negativa jag kan säga om Japanska antenner är idiotin i att blanda rostrfritt och aluminium. En otacksam kombination i en saltmättad atmosfär...


Cheers


M0DFI
 
Där har du faktiskt helt fel. Det är inga som helst problem att komma upp till vindsutrymmet och sedan upp på taket. Luckan upp till vinden är precis utanför min dörr (bor högst upp nämligen) och luckan upp på taket från vinden är det sedan ytterligare tre meter sidledes. Jag kan med andra ord vara uppe på taket på mindre än 30 sekunder om så skulle vara. HF6V:an som jag redan har har jag satt fast mot ett rör ( som jag tror är ventilationen till avloppet) som sticker upp från taket nära taknocken. Den är sedan stagad i säkerhetsräckena som går längs med takkanten eftersom röret bara tål tryckbelastning och inte är mycket att ha för sidledes belastning.

Sant är däremot att Jungfruhoppet skymmer mot nordväst. Dock tror jag inte Fässbergsåsen mot sydväst spelar så stor roll eftersom den dels inte är lika hög och dels ligger längre bort.

Problemet jag har lyckats skapa för mig själv är att jag fått för mig att man skulle kunna få fatt på något som är bättre än min HF6V. Skulle tro att en CP5 skulle vara ett nerköp för mig dessvärre...

Som du säger är taket aningen ålderstiget. Det finns dock gott om nya tegelpannor uppe på vinden i reserv, så det är bara att byta om så skulle vara. Just det här huset lär numera ha mest väl underhållna taket i hela området... :)
 
Det som man gör när man använder en "pinne" som verkar mot avstämda radialer via en
4:1 transformator, är att man flyttar missanpassningen något i impedansplanet.

I stället för att få en liten missanpassning mot 50 ohm där sprötet är ett udda heltal * 1/4 våglängd, har man nu en något mindre missanpassning där sprötet är heltal * 1/2 våglängd, samt en något större när det är udda heltal * 1/4 våglängd.

Den springande punkten är vad transformatorn tål av den typ av reaktiva och högohmiga laster som uppträder när sprötet är runt ett heltal * 1/2 våglängd långt. De "4:1 eller 9:1 baluner" (egenligen "ununer") som förekommer i "köpeantenner" har vanligen inte den primärinduktans och kärnarea som behövs för att klara sådant, i synnerhet inte vid höga effekter.

Om man istället sätter en "ATU" i matningspunkten är det ett betydligt bättre utgångsläge.

Beträffande terrängens inverkan på resultatet kan svårligen antennen ändra på det faktum
att centrala Mölndal ligger i en "gryta" med ganska höga hinder runt horisonten.

Tog ut några terrängprofiler radiellt från Vetekornsgatan 7 som bekräftar min minnesbild att vi som körde från SK6AB ibland hade anledning att "tycka synd" om de VHF/UHF-amatörer som bodde i området. Däremot har jag minnesbilden att det kördes HF därifrån utan problem.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Det är helt rätt att Mölndal ligger i något av en gryta. Om inte annat innebär detta faktum att jag inte behöver bekymra mig så mycket om de där riktigt låga DX-strålningsvinklarna. Alltid något... :)

Kanske är det faktum att vi har väldigt bra jordförhållande en liten kompensation. Grundvattnet står bara någon meter under markytan nämligen.

Vill man studera höjdförhållandena närmare kan man ladda ner och installera Google Earth http://earth.google.com/downloads.htm Vill man sedan göra det ännu roligare kan man gå till http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html och följa instruktionerna så kan man genom Google Earth få fram exakt på metern när var jag har mitt qth. Ännu skojigare är det sedan om även du matar in din postion...

Men då fick vi också veta att en 4:1 balun inte är någon patentlösning. En fjärrkontrollerad EleCraft T1 framstår för mig därför mer och mer i ett förklarat skimmer...

Så då är det med andra ord bara att försöka hitta någon som säljer billiga aluminiumrör här i Göteborgstrakten.

Någon som vet möjligen?
 
Håkan,

CP5/6 är som du skriver, ett "nerköp" från din nuvarande vertikal antenn. CP5/6 är däremot ett alternativ för de som är förvisade till en balkong eller som bara har ett litet "hål" att få upp en vertikal på.

När flyttade du till huset? Jag känner inte igen ansiktet men eftersom du har i stort sett samma frisyr som jag har... så kan vi ha varit grannar iallafall...

Problemet vi hade var att många mottagare hade för dåliga storsignalsegenskaper. Grannen på berget hade en ganska avsevärd uteffekt som skapade en hel del "intressanta" effekter. Inte lika illa som vid P1 sändaren vid Järnbrott men likväl så märktes det på brusmattan. Det mesta avvecklades under mitten/slutet av 70-talet så jag misstänker att nästan ingenting finns kvar på insidan längre.

Jag hade en longwire tvärs över gården ett par veckor innan vicevärden fick ett akut anfall av fnatt men det gav en tid av hyfsad DXing...

Watertable... Jorå, bora ett hål i marken så har du gjort en brunn... Huse är sannolikt byggt med den ädre typen av armerad betong. Detta innebär att huset är hysat jordat. Gammal betong har ofta ganska bra jordningsegenskaper, även om upp till 50% av armeringsjärnet är bortrostat.

När vi flyttade in så fanns bara två hus färdiga och huset närmare berget ( Axgatan ) var under byggnation.
Resten av området, villorna och mot Toltorpsdalen var nästan enbart fylld av stora växthus.


Tillbaka till antennerna... Jag skulle misstänka att du kan få ganska avsevärda lokala störningar från en trådantenn över nocken. Om du redan har tillstånd och vad som är viktigare, en acceptans av din nuvarande vertikal, då föreslår jag att du uppgraderar med att byta ut din vertikal. Jag är ingen vän av multibands trådantenner i tätt bebygda områden/hyreshus. Detta då det gärna blir för mycket mixerprodukter på mottagar ingången. Tyvärr så brukar man inte kunna ha en antenn för varje band...


Cheers

Dan / M0DFI
 
Jag flyttade hit för sex år sedan. I början var det kämpigt med antenner. Mölndalsbostäder är i princip emot allt vad antenner heter. Provade olika varianter på balkongen. Kom till slut fram till att det absolut bästa alternativet var ett fiskespö som håller uppe en tråd och med motvikter inne i lägenheten.

Sedan köptes huset av Akelius och då var det med ens en betydligt välvilligare inställning till antenner. Fick först tillstånd att sätta upp en Windom (OCFD) till huset på Axgatan. Matarledningen hängde och slängde framför grannarnas fönster i vinden så det ibland såg riktigt vådligt ut. Fattade själv att det inte skulle funka i längden. Slutsatsen blev att det bästa alternativet ur alla aspekter skulle vara en diskret vertikal uppe på taket med massor av radialer. Radialerna ligger ju jäms med tegelpannorna så de syns inte.

Nej, grannen uppe på berget lär ha lagt ner verksamheten. Brusmattan är annars 5-7 S-enheter med mottagaren i SSB-läge. Det är väl vad man kan förvänta sig i närheten av ett hyreshus. Eftersom jag bara kör CW (och då och då PSK31) och för det mesta med 250 Hz-filtret och låg pitch är det inga problem.

-------

Om inte annat visar väl vad som skrivits i den här tråden att den ”bästa antennen” ofta inte är den bästa ur enbart radiosynpunkt. Lika väl som VK1OD pekar på att man skall ta hänsyn till hela antennsystemet med antenn, matning och avstämning, lika väl måste man också ta hänsyn till de restriktioner man måste följa på platsen där man bor och skall sätta upp sin/sina antenner. Allt måste tas hänsyn till för att just du skall klura ut vad som är den ”bästa antennen” för just dig.

Tyvärr är det väl just detta som ”teoretikerna” allt för ofta verkar har lite svårt med...
 
Diskret vertikal

Jag har samma problem som många andra i hyreshus, det finns inte möjligheter till långa dipoler eller så sätter värden stopp.
Dock har jag haft turen att ha en förstående värd, så jag har haft möjligheten att prova både dipol och vertikal på 80m. Kravet var dock att dipolen inte "syntes för mycket".
Hos srsab i Karlstad köpta jag en vertikal CHA 250 BX den beståt av 7m alurör och en stor svart mystisk spole i botten. Detta moterade jag på ett 3 meters maströr,vips så hade jag en antenn för hela kortvågsbandet, tillverkaren anger 80m som lägsta band och 6m som högsta, men jag har även använt 150m bandet (1,9MHz).
Trots de risiga konds som varit har jag kört både Japan och Brasilien samt Canada med min IC706 MKII på 20 m.
Vid jämförelse vid lyssning har det inte varit någon märkbar skillnad mellan dipolen och vertikalen. Den fungerar även utmärkt vid BCDX lyssning.
Jag kan med gott samvete varmt rekommendera CHA 250BX för dem som har det trångt.
73 de SM5MEK (se gärna på min hemsida www.ham-radio.busflyg.com för bilder mm.)
JANNE
 
Last edited:
Janne, jag ifrågasätter inte för ett ögonblick att din antenn funkar bra för dig. Dock skall man ha klart för dig vad det är för antenn man egentligen har.

Vad jag tror att du har är ett spröt med en balun/impedanstransformator i botten som gör att du sedan med lätthet kan matcha din antenn över ett brett område, till exempel med den interna atu:n som finns numera finns i många riggar. En beskrivning på hur man kan bygga en dylik själv hittar du här: http://www.iv3sbe.webfundis.net/html/Rybakov806.htm

På vissa frekvenser kommer sprötet att vara en multippel av halva våglängden; det vill säga en halvvågsdipol. På andra frekvenser kommer det att vara en multippel av en kvarts våglängd och på åter andra kommer den att vara en ospecificerad monopole. Funkar den som halvvågsdipol är nog allt gott och väl. På de frekvenser där den är en monopole eller där sprötet är en kvarts våglängd av frekvensen eller en multippel av densamma kommer du oundvikligen att behöva en motvikt/jordplan. Har du det inte kommer den mesta av din effekt att brännas bort i ren värme och enbart en liten del stråla ut i etern.

Om inget annat gäller kommer din matarledning att funka som motvikt, något som lätt kan resultera i hf nere i shacket och mängder av mystiska underligheter med din utrustning. Har du därmot din antenn monterad på en metallmast kommer denna med största sannolikhet att fungera som motvikt. Faktum är att med en sådan uppsättning kan din antenn till och med fungera som en vertikal dipol à la Lannebo på vissa frekvenser http://www.lannabo.se/Antennas/vertidip/pic/Vertidip.JPG Med andra ord som en riktig DX-antenn! Sätt dit ytterligare en tremeterslängd maströr, så att masten blir sex meter, så skall du se att din antenn kommer att funka ännu bättre! :)

Jag kan emellertid inte nöja mig med detta. Jag har redan en dokumenterat bra antenn, men jag vill ha en ännu bättre; det vill säga om det nu över huvud taget är möjligt! De flesta QSO:n jag kör kör jag i tester; mer än 10.000 sedan förförra sommaren. Dessutom kör jag enbart QRP. Det innebär att jag hela tiden kör på marginalen av vad som är möjligt. Om jag, till exempel, skaffar en antenn som gör att jag kan köra 150 QSO:n på 80 meter istället för 130 under en test är det något som jag är villig att offra mycket svett och tårar på. Om jag kan kan fixa ihop ytterligare fem eller tio multisar är det en stor grej i det här sammanhanget! Med andra ord om jag fixar till en antenn som gör att jag i praktiken strålar ut fyra watt istället för tre är det ingen liten skitsak, tvärt om!

Det är DÄRFÖR jag drog igång den här tråden...
 
Det talas i ett tidigare inlägg om Comet CHA 250 BX. Den publicerade SWR-kurvan för en sådan antenn kan för den oinvigde se väldigt "jämn och bra ut", men för den som läst elkretsteori bör kurvan utlösa en larmklocka.

Med risk att vara tjatig blir det på nytt nödvändigt att påminna om att elektricitetsmatematikens lagar strikt reglerar hur stort frekvens- och impedansområde som man kan anpassa förlustfritt med ett ändligt antal reaktiva komponenter.

En "sprötantenn" har en "pol" per kvartsvågs- resp. helvågsresonans, alltså för ett 7 meters spröt
finns polerna i 10,7, 21,4 och 32,1 MHz. 10 och 32 MHz uppvisar låg impedans.

Ska man nu ordna till att lägre frekvenser där antennen är kapacitiv blir anpassade får man ta
till någon form av nät med lågpassegenskaper, där man inför tillräckligt många poler eller resonanser som är oberoende av antennens så att det uppstår en bandpasskurva med ett maximalt "rippel" eller vågighet som bestäms av vad sändaren tål i SWR-väg.

För högre frekvenser någon form av högpassnät med liknande egenskaper.

Då blir det ofrånkomligt att det kommer induktanser med i spelet som har resistiva förluster. Konstruktören kan t.o.m. frestas att öka på dessa, eftersom SWR-kurvan kommer att bli "jämnare" ju högre förlusterna är.

Man kan se på anpassningsproblement ur filterteorins perspektiv, och där går det att härleda jämförelsetalet "missanpassning gånger bandbredd" för en given kretslösning. Det går då att se att man antingen kan anpassa ett stort SWR i ett litet frekvensområde, eller ett litet SWR i ett stort frekvensområde, men inte båda samtidigt.


Att förlustfritt anpassa den impedans som ett 7 m metallspröt uppvisar till 50 ohm inom 2:1 SWR-cirkeln i ett frekvensområde av 3 - 30 MHz är dessvärre omöjligt med det antal komponenter som kan förväntas att få rum i de "klumpar" som pryder dessa antenners matningspunkter.

En rimlig verkningsgrad på en praktiskt utförbar sådan antenn på frekvenser långt under 10 MHz ligger runt 5 - 15%, alltså c:a -10 dB under det resonanta sprötets. Detta förhållande har varit känt för yrkesfolk i årtionden, och litteraturen är full med olika praktiska och teoretiska studier.

Bl.a. publicerades data som den danska HF-tillverkaren Skanti A/S samlat in i en uppsats som presenterades på den allra första HF-konferensen på Fårö 1986. Där visade man på att
del vanligen blev bättre resultat på låga frekvenser om man kopplade förbi en "bredbandsanpassare"
och kopplade "sprötet" direkt till sändarens utgång. Då drar visserligen skyddskretsarna ner effekten, men det blev ändå mer utstrålad effekt jämfört med när en "bredbandanpassare" användes.

Ett svårslaget argument mot att försöka sig på sådana.

Det hela reduceras till att om man vill ha en anpassad vertikalantenn med högsta möjliga strålningsverkningsgrad, så får man antingen göra en antenn per band, förse den med "traps" eller sätta en ATU som innehåller så få reaktiva element som möjligt i matningspunkten.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tjusigt Kalle! Nu blev vi jätteimpade!

Jag har ju redan en HF6V så låtom oss efter detta ta en titt på hur Butternut själva, i manualen för HF6V, beskriver hur deras antenn fungerar. Följande finns att läsa under Theory of Operation på sidan 8...

The first L/C circuit generates enough reactance to bring the whole HF6V to resonance on 80 meters allowing it to act as a 1/4 radiator.

”Pinne” med anpassning med andra ord...

It also generates enough capacitive reactance to produce another discrete resonance at about 11 Mhz.

”Pinne” med anpassning igen med andra ord...

The second, 40 meter L/C circuit generates enough reactance to resonate the whole HF6V allowing it to act as a 1/4 radiator.

Återigen ”pinne” med anpassning...

In order to minimize conductor and I²R losses an 80 and 40 meters where the antenna is physically shorter than a 1/4 and thus operates with lower values of radiation resistance, large-diameter self-supporting inductors and lowloss ceramic capacitors are employed.

”Pinne” med en väldans bra anpassning skulle man också kunna säga...

Where the height of the HF6V is slightly greater than a 1/4 on 30 meters, an L/C series tuned circuit taps onto the 40 meter coil for the extra inductance to pull the earlier 11 MHz secondary resonance down to 10 Mhz.

En alldeles fruktansvärt bra ”pinne” med anpassning med andra ord...

At the same time, a portion of the 40 meter coil is shorted out which allows the circuit to resonate on 30 meters. The addition of this circuit also produces additional resonances at 14 MHz and 28 MHz.

Igen ”Pinne” med anpassning...

On 20 meters the entire radiator operates as a 3/8 vertical with much higher radiation resistance and VSWR bandwidth than conventional or trapped antennas having a physical height of 1/4 or less. Because the 20 meter radiation resistance will be several times as greater as that of conventional vertical antennas, an electrical 1/4 section of 75-ohm coax is used as a geometric mean transformer to match the 100-odd of feedpoint impedance on that band to a 50 main transmission line of any convenient length.

”Pinne” med extra anpassning, fast uttryckt på ett tjusigare sätt...

The HF6V operates as a slightly extended 1/4 radiator on 15 meters, a 1/4 stub decoupler providing practically lossless isolation of the upper half of the antenna on that band.

”Pinne” med stub alltså...

On 10 meters the HF6V becomes a 3/4 radiator with considerably greater radiation resistance and efficiency than 1/4 trapped types.

Likt förbannat ”pinne” med anpassning!

Så vad har vi? Butternut HF6V är de facto en utmärkt antenn bara man ser till att ha tillräckligt med radialer. Detta trots att - om man ser till hur den fungerar - egentligen inte är i ”resonans” (det vill säga en 1/4 våglängd eller multippel av densamma) på någon av frekvenserna den är tänkt att arbeta på. Egentligen är den en ”pinne” med en, i och för sig tjusig, men ändock anpassning. I princip är det enda som skiljer en CHA250BX från en HF6V typen av anpassning, eller kanske hellre; hur sofistikerad man gjort anpassningen!

Om jag nu byter ut en ”pinne” med anpassning på knapp 8 meters längd mot en annan pinne på 12,5 meter med anpassning borde det i alla fall inte bli sämre, eller hur Kalle? Detta givetvis att radialerna och därmed jordförlusterna är desamma. Allt tycks då hänga på om den remote-atu jag hade tänkt sätta vid basen av ”pinnen” har tillräckligt få reaktiva element.

Och det är kanske just där själva kärnan i problematiken finns att söka, inte i frågan huruvida en "pinne" kan vara en bra antenn eller inte...
 
Det finns en fundamental skillnad mellan t.ex. "Butternut" och bredbandsvertikaler, som t.ex. CHA250BX,
nämligen att man bara har ett bra SWR på amatörbanden.

HF6V uppbyggnad med ett begränsat antal stubbar och resonanskretsar för att åstadkomma resistiv ingångsimpedans på amatörbanden är helt oantastlig både ur teoretisk och praktisk synpunkt.

Andra antenner som har bra SWR även mellan amatörbanden, och har ett ändligt antal anpassningskomponenter, tvingas åstadkomma detta genom att införa resistiva förluster och därmed sämre verkningsgrad.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Okay Kalle men det är inte DET som jag försöker få fram ett vettigt svar på här förstår du. Det handlar inte BARA om att visa hur duktig och kunnig man är nämligen. Låt mig därför ta det riktigt l-å-n-g-s-a-m-t så att även du hänger med i svängarna...

Vad det är frågan om här är en rent P-R-A-K-T-I-S-K-T frågeställning serru´:

a.) är det möjligt att hitta en bättre antenn för mig, givet
........1.) att jag redan har en HF6V
........2.) de restriktioner vad gäller antenner som jag måste följa

b.) eftersom det enda alternativet synes vara en 12,5 meter aluminiummast frågar jag mig:
........1.) kommer en dylik att funka bättre, dvs köra ut mer effekt i etern med nuvarande
.............system av radialer
........2.) om det är så att en remote-atu är det bästa alternativet för att anpassa masten
.............vilka är de kritiska faktorerna man måste tänka på
........3.) hur går man till väga för att rent p-r-a-k-t-i-s-k-t för att optimera dessa för
.............bästa möjliga resultat?

Var jag tillräckligt tydlig nu, eller skall jag ta det en gång till?

:)
 
Back
Top