1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

MultiGP II PRO

Discussion in 'Antenner och master' started by Amatören, Jul 24, 2004.

  1. Amatören

    Amatören Well-Known Member

    Har nu fått svar från säljaren angående den MultiGP II Pro vi provade. Det var fabrikationsfel (kortslutning i spolen). Eftersom de sålt ett stort antal av dessa antenner med goda rapporter om funktionen, hade vi bara otur. Vi har pratat med personer som sänt med denna typ av antenn och det har fungerat mycket bra, även på 80m.

    (C) SM6WXA
     

Share This Page