Nästa elände...

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Nyss var det RFI-elände från optimerare i solcellsanläggningar.

Från kollegor i NL kommer denna länk (aktuell per den 7 aug. 2021).


Bilen laddas ändå via kabel. Nästa steg är WPT (Wireless Power Transfer)
från en loop i marknivå till bilarna...

Blä.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag känner till att ´bl.a. FMV är oroat över WPT och "el-vägar" och har gjort mätningar på pilotinstallationer. Har dock inte sett några resultat än.

Sådant här är tyvärr bara "toppen på isberget". Verkningsgradsjakten i t.ex. varvtalsstyrningar
har medfört att även switchad kraftelektronik för ganska beskedliga arbetsfrekvenser har switchtider i nanosekundområdet, och utgör därmed utmärkta "gnistsändare".

Har själv sett exempel på hur en styrning genererar dämpade svängningar i MHz-området (bestämt av kabelns längd och övriga elektriska egenskaper) med toppamplituder av 10-tals ampere.

"Svagsignaltalibaner i alla länder, förenen eder!"
 

SM4FPD

Well-Known Member
Det största prpblemet är att få in vägen i ett EMC labb.
Men man får väl bygga större sådana.
Eller kanke et mobilt EMC labb.

Vad jag tänker på är förlusterna.
För några år sdan var stby förbrukningen på exvis TV, och annan eleketronik något rikigt fult.
Det kunde handla om några Watt som stod på dygnet runt.
Lika illa var det med glödljus som drog så mycket ström.
Men dessa krav har ju ändå gett något bra. Lyse drar en bara en bråkdel av energin, stby strömmar är ett minne blott.

Men så kommer laddplattor till teleföner, där 10 - 50 % av tillförd energi går upp i rök, och störningar.

För att ladda en bil trådlöst, blir förlusterna stora, kanske flera hundra Watt som blir värme, och med tusentals bilar så kan man fråga sig om det verkligen är ett bra sätt, bara för att slippa sticka in sladden.

Men snart har vi ju system för oändlig energi, ja kanske inte inom vår livstid då, så det får man ju bara glöma.

Rent allvarligt så lär ändå radiospektrat bli en soptunn för störningar,
Och försvaret lär väl inte behöva kortvåg, det finns ju mobiler.....

SM4FPD
 

SM5MX

Well-Known Member
Jag minns nu att jag för två år sedan i SVT Nyheter såg notisen att "Nynäsvägen kan bli pilotsträcka för elväg" och planerna på nyttofordon, som under färd skulle förses med driv-el via något system utmed vägarna. Det framgick inte om det t ex var från en skena à la tunnelbanan, luftledningar eller induktionsslingor.

Jag bor inte långt ifrån Nynäsvägen och anade oråd. Således försökte jag ta upp saken med SSA ("name withheld"), i hopp om att planerna då skulle bli föremål för bevakning.

Mitt intryck efter några kontakter var, att man verkade osäker på vilken funktionär som formellt skulle hantera frågan. Flera år har nu gått och jag vet ännu inte hur SSA hanterat ärendet, eller om man ö h t ägnat sig åt det.
 
Last edited:

SM5KYH

Well-Known Member
Andra har ägnat sig åt det. Trafikverket till exempel. Elväg med induktionsladdning vid Visby. Som ett framtids- alternativt teknikutvecklingsprojekt utan insikt i vilken påverkan som är möjlig.
Finansierat som miljöutveckling.
Det stora problemet är att politiker som tillhandahåller medlen, upphandlare på myndigheter och guldgrävande "framtidsföretag" inte kan något om radio. Zit null nada...
Genomgående. Och i standardiseringsarbetet där påverkansmöjlighet över hur illa det får byggas, där får industrin delta på samma villkor som övriga.
Sammantaget får jag en bild av att kunskap är vad som behövs. Predika! Skydda miljön. Alltså radiomiljön.
 

SM0AOM

Well-Known Member
...jag vet ännu inte hur SSA hanterat ärendet, eller om man ö h t ägnat sig åt det.
Tyvärr saknas f.n. både intresset och kompetensen att syssla med sådant inom SSA.
Föreningen har, tyvärr, lyckats jaga bort de flesta kompetenta krafterna...
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Sammantaget får jag en bild av att kunskap är vad som behövs. Predika! Skydda miljön. Alltså radiomiljön.
Precis.
EMC och relaterade frågor utgör "systems engineering-problem" av ganska hög komplexitet.

För att kunna ha en chans att angripa dem med framgång krävs ett helhetsorienterat, systematiskt och systemorienterat sätt att arbeta.

Det räcker liksom inte att bara utse en funktionär eller arbetsgrupp utan direkta mandat eller resurser och sedan
tro att problemet är löst.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Det räcker liksom inte att bara utse en funktionär eller arbetsgrupp utan direkta mandat eller resurser och sedan
tro att problemet är löst.
Hur gör vi då för att få in en "fot" så vi kan övervaka dom emc-relaterade projekten i samhället.
Vi måste alltså vara med innan dom känsliga projekten sjösätts. Därefter blir det ESV som ska försöka rätta till misstagen vilket blir ett tufft arbete.
Bättre att vara med från början.
Kan vi bilda en expertgrupp som har så mycket pondus att man lyssnar på oss?
Vilka kanaler kan vi använda oss av så vi får någon talan?
 

SM0AOM

Well-Known Member
Bättre att vara med från början.
Kan vi bilda en expertgrupp som har så mycket pondus att man lyssnar på oss?
Som enbart radioamatörer är våra möjligheter exakt = 0.
Endast genom att liera sig med verksamheter som har liknande användningsprofiler
av spektrum finns det en chans värd namnet att påverka.

Då måste amatörradiorörelsen börja uppträda på ett sådant sätt att man blir tagen på allvar.
Att t.ex. söka strid med aktörer som PTS är inte så värst begåvat i detta läge.

Sedan amatörradio hamnade i "undantagsförskriften" finns de legala möjligheterna att
med ett penndrag ta bort varje referens till amatörradio ur författningarna.

Amatörradio har privilegierna endast på nåder,
och många aktörer skulle uppskatta mycket om vi bara försvann, företrädesvis diskret.
Så en frontalkollision till med PTS eller SSM och det hela kan vara över.
 

SA0BUX

Old Member
Sedan brukar sådant här beslutas genom internationella överenskommelser inom ITU och andra organ och där är det marknaden som styr.
Sverige har inget att säga till om när marknaden styr.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Som enbart radioamatörer är våra möjligheter exakt = 0.
Jo tyvärr har du rätt.
Vi får väl tala om (i pressen) för allmänheten att kommande 5G funktion är i fara om man inte gör något åt alla dessa nya osynliga "störare" som sakta kommer att sabotera för alla och envar. För dom som är 5G motståndare avslöjar vi att operatörerna bra höjer effekten så fungerar det i alla fall.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Sedan brukar sådant här beslutas genom internationella överenskommelser inom ITU och andra organ och där är det marknaden som styr.
Sverige har inget att säga till om när marknaden styr.
ITU var den instans som möjliggjorde att amatörradion överhuvudtaget fick komma igång internationellt efter WW2,
och har också möjliggjort att amatörradio fått proportionellt sett mycket stora privilegier mot en närmast försumbar motprestation.

Numera anses ITU bara stå i vägen för avregleringarna, så marknadsorienterade lösningar tas fram inom industrin (3GPP är ett bra exempel) och i regionala fora som CEPT och ITU används sedan som "rundningsmärke".

Det finns redan en ganska stark opinion inom industriländerna att reducera ITU:s betydelse ytterligare.

Under Trump-administrationen framfördes förslag från höga funktionärer inom FCC att USA skulle lämna ITU och istället bilda en regional organisation för att bevaka industrins intressen när det gäller spektrumfrågor.
ITU anses vara för positivt till "bruna länder" och icke-kommersiella intressen.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Om ingen lyssnar återstår ju bara att börja sabotera eller vika sig.
Vilket väg ska vi välja?
Civil olydnad fungerar, men endast om saken gäller något som det finns möjlighet att bilda politisk opinion om.
Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela är bra exempel.

Problemet är nu bara att den här frågan gäller "sure gamle mænd i ternede skjorters" privilegier att "ropa 59 till varandra".
Den allmänna opinionen och därmed politikerna torde vara kompakt ointresserade av ifall denna kategori ska kunna göra detta med utnyttjande av gratis radiospektrum eller om de istället ska använda Skype eller något liknande.
 
Last edited:

SM0UAN

Well-Known Member
Sist jag var ute med gröna män och kvinnor (nån vecka sen) stod det klart att åtminstone försvaret har visst intresse av UKV och KV, i alla fall. En länk mellan de uniformerade och civilistvärlden är ju FRO. Finns det ingen möjlighet att bygga en kanal till dem för att se om frågan om störningar kan få lite mer intresse?
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Problemet är nu bara att den här frågan gäller "sure gamle mænd i ternede skjorters" privilegier att "ropa 59 till varandra".
Nej då inte bara.
Det handlar ju om att andra trådlösa funktioner i samhället också drabbas och det måste vi givetvis framhäva.

Sen blir det ju lite personligt för mig som har jobbat med emc-relaterade ärenden och konstruktion av switchad kraft i över 20 år.
Jag har alltid sett till att "mina" konstruktioner klarar reglementet med råge.
Att sedan råka ut för att somliga inte anser att det är viktigt känns givetvis som ett slag i ansiktet.
Hur ska jag kunna acceptera det?
 

SM0AOM

Well-Known Member
Om radioamatörer, som redan har ett besvärligt opinionsläge, skulle försöka agera ensamma kommer opinionen
att endast se de "sure gamle mænd" och bortse från att andra "trådlösa samhällsfunktioner" också kan påverkas.

Lyckligtvis finns det en medvetenhet om problemet bland bl.a. de som jobbar med flygsäkerhet, och även bland militärer. Förhoppningsvis sprider det hela även sig till MSB innan det är för sent.

Bara sådana aktörer har den minsta chans att göra sig hörda i dagsläget.

Eftersom stördimman sprider sig uppåt i frekvens kommer den förr eller senare även att nå de band där mobiloperatörerna huserar, och vilka har betalt miljarder för sina frekvenser. När detta val händer kommer saken i ett helt annat läge.
 
Top