Nästa elände...

SM4FPD

Well-Known Member
Ja det är ungefär som jag tycker man kan höra om man lyssnar på BC-banden.
Pirater ja, men de lär väl ine ha med aken att göra, de tar en frekvens och sänder.
Men även de har minskat mycket kraftigt.
De som är kvar kan ha bättre sändare än de hembyggda saker man sände med förr, eller med bättre tillgängligta material kan bygga störe och bättre sändare.
Den dåliga vågutbredningen numera gör ju att få hörs inte något vidare.

VHF och UHF.
Det är stor delar av de förr så etablerade komradiobanden, exvis 68 - 88 MHz som numera varkar närmast stendött.
69 MHz fria kormadiofrekvenser kan finnas någon enstaka amatörradioliknande radiokontakt.

Jag har skannat över bandet månadsvis, haft polisradioskanners (Äldre sådana) igång som täcker alla S70 kanaler, men inte ett ljud.
Samma gäller 146 - 174 MHz, endast några få på Marin VHF.
Så det lär finna enorma bandsegment där ingen använder komradio.

Klart det kan vara annorlunda i andra delar av landet. Jag hör områden som Vänern, Karlstad kommun, Forhaga, KILs kommuner.
Varje dag ropar man allmänt anrop på ch 16 marin, och ingen trafik förekommer.

Dock förekommer enstaka trafik på de gamla åkerifrekvenserna 85 MHz, tydligen finns gamla komradio kvar i vissa lastbilar.

Så jag förstår inte intresset att dessa frekvensband skulle vara av intresse kommersiellt, och ha något värde.

Comviq började ju med manuell telefoni på 68 - 88 MHz bandet en gång i tden, att något sådant skulle bli aktullt igen är knappast troligt.
Och vem skulle sädan analog AM eller FM i framtiden.
Så varför skulle amatörbanden vara i fara när det finns hur många MHz som helst i VHF och UHF banden.

Nej detta förstår jag inte.

På 27 MHz hörs endast utländska larstbilar som kör egna kanlavstånd.

Med nya mobiltelefonsystem 5G, kommer ännu mer eventull komradio att försvinna till både telefponi och andra automatiska system.


SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Spelet om radiospektrum kan synas svåröverskådligt och motsägelsefullt.
Men om man tittar nära på saken så finner man att det finns intresse av varenda kHz, och intresset ökar
när man går uppåt i frekvens.

I vår jämförelsevis glesbefolkade del av världen syns detta inte så tydligt, men teleoperatörerna
skulle inte ha betalt miljarder för sina spektrumtilldelningar i fall "det funnits hur många MHz som helst i VHF och UHF-banden".

Det sätt att tilldela frekvenser som använder kanalplaner och fasta och exklusiva frekvenser är ganska ineffektivt, vilket har lett till utvecklingen av "trunkade radiosystem" vilka använder frekvenserna mycket mera effektivt. En uppskattning är att RAKEL, som har c:a 10 MHz av tilldelat spektrum för ungefär 100000 användare, skulle behöva minst 40 MHz med traditionell nätuppbyggnad, och kanske 80 MHz i de mest tätbefolkade regionerna.

Hög spektrumeffektivitet är nyckeln till att göra system med stor kapacitet i tätbefolkade områden.
Ett bra exempel är WiFi, där man uppskattar att minst dubbelt så mycket trafik hanteras globalt på 50 MHz av ISM-frekvenser jämfört med summan av alla traditionella tilldelningar för mobiltelefoni och mobildata.
Sett i ljuset av det är det inte så konstigt att PTS vill skydda WiFi mot amatörradio.

Hur detta kommer att påverka amatörradio på sikt är svårt att sia om. Det undandrar sig min bedömning hur det är i andra länder, men i Sverige har amatörradion uppenbarligen förlorat nästan allt officiellt stöd.

De representanter som Regeringen via PTS skickar till organ som CEPT och ITU aktar sig sannolikt noga för att stödja amatörradio i fortsättningen. De få "supportrar" som finns internationellt och ännu inte uppnått pensionsåldern har nog svårt att göra sina röster hörda i kören av jurister och ekonomer.

Vi "old-timers" som har haft vårt roliga, och väl inte har så långt kvar, får som sagt leva på minnena av en tid
när amatörradio faktiskt ansågs som en tillgång istället för en belastning...
 
Top