Något om Kjell, nu SM5BHA

SM5BHA

New Member
Nu drygt 90 år gammal kan jag tacksamt konstatera att jag fått komma in i er radiogemenskap. Mycket har passerat i livet, inte så mycket kvar; dock intresset för radiomateriel och dess användning - främst per telegrafi.
Vid ca 13 års ålder bodde jag i Kalix i Norrbotten och byggde enkla superregenerativa mottagare mm. Inte mycket att lyssna på där, men spännande. Flytt söderöver till Örebro och sedan Karlstad. I Karlstad bildades Värmlands Sändaramatörer, jag anmälde mig tidigt som medlem. Två eldsjälar på regementet / I 2 / startade telegraferingskurser, ordnade så att den nystartade föreningen fick disponera en barack och sedan en komplett radiostation, 75 Watt Tp. För att träna radiokommunikation ställdes radiostationer 2 W bärbar till förfogande. Fantastisk hjälp inför lärande i radiokommunikation. Fick cert 1950 om jag minns rätt. Flytt till Stockholmsområdet, där jag alltjämt bor.
Engagemang/ medlemsskap i SSA, FRO och sedermera SCAG mht telegraferingsintresset. Först självbyggda såväl sändare upp till ca 350 Watt, ävensom mottagare. Portabelutrustning och rävsaxar/ 3,5 MHz. Tids nog mottagare R1155, BC 312, BC 348. Därefter modernare sändare och mottagare. Antenner Windomantenn, vertikal dipol, folded dipol. Flytt från villa till höghus, 11 trappor, har lett till att jag avyttrat i princip all radioutrustning. Men det kliar, få se hur starta försiktigt igen med minimala grejor. 73 till er alla de Kjell 5BHA
 
Roligt att läsa om dina minnen.

Jag undrar om vi inte har setts under andra halvan av 80-talet,
när jag arbetade en period på Telub i Växjö, med SM7EXE som chef
och SM7DBX som en av kollegorna.
 
Tack för responsen! Ja, jag arbetade under många år med anskaffning av radiomateriel för försvaret och vi hade mycket med Telub att göra avseende utbildning och underhåll, så jag var en hel del i Växjö. Få se om minnesbilden klarnar! 73 de Kjell
 
Back
Top